Alapítványokat támogattak

Jászberény város képviselő-testülete március 14-én, rendhagyóan 13 órai kezdettel nyílt ülést tartott a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A testületi ülésen tizenkét képviselő volt jelen, így határozatképes létszámmal kezdték meg a tanácskozást.

A két ülés között történt tájékoztatók előtt egyperces néma csenddel adóztunk a február 14-én elhunyt Kallós Zoltán népzenekutató emlékének. A megemlékezés után Balogh Béla képviselő az ülés megváltozott időpontjáról érdeklődött, mennyiben felel ez meg a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtaknak. Dr. Gottdiener Lajos jegyző kifejtette, hogy az SZMSZ szerint az ülés kezdete általában a 15 órát célozza meg, de nem sértenek szabályt két órával korábbi kezdéssel sem.

A következőkben Pócs János országgyűlési képviselőnek tehették fel kérdéseiket a testület tagjai. Elsőként Bobák Zsolt élt a kérdezés jogával, aki az elkerülő út megépítésének garanciája felől érdeklődött. Pócs János biztosította a felől, hogy a garancia a Fidesz-kormány, hiszen a 32-es út felújítása Jászfényszarutól Jászberényig el fog kezdődni és az átadása 156 nap alatt megtörténik. Amikor a 32-es út felújítása befejeződik, akkor kezdődik az elkerülő út megépítése.

Bobák Zsolt képviselő a továbbiakban az elkerülő úthoz szükséges engedélyek, tervek esetleges elévüléséről kérdezett.

Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy az elhangzott felvetések nem jelentenek akadályt az út megépítéséhez, hiszen érvényes engedélyek vannak. Az elkerülő út megépítése felkerült az összesített kormányhatározatok listájára, így rövid időn belül el is fog készülni, erre biztosíték Lázár János miniszter kormányinfón tett ígérete is.

A következőkben Gedei József képviselő fejtette ki véleményét, melyben elhangzott, hogy konkrét dátumok nincsenek kitűzve az elkerülő út megépítésére, épp ezért kérdéses, hogy valóban elkészül-e. Továbbá elmondta, az MSZP kormányzása alatt két ütem épült meg a szóban forgó útból, míg a Fidesz egyelőre nem épített hozzá az elmúlt évek alatt.
Szabó Tamás az elhangzottakra reagálva azt mondta, hogy az MSZP 8 éve alatt az út két könnyebb szakasza készült el, ebből pedig kitűnik, hogy a befejezetlen rész jóval nagyobb pénzösszegeket emésztett volna fel, amit a mostani kormány most képes biztosítani.

A továbbiakban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavazott a testület. Az anyaghoz kapcsolódóan Balogh Béla a Rákóczi úti iskola fitneszterem célú bérbeadásáról kérdezett. Felvetésében azt fogalmazta meg, hogy miért nem a Székely iskola kapta meg az intézményt, valamint az átminősítésről miért nem értesült korábban a testület? A város polgármestere válaszában megfogalmazta, hogy a pályáztatás és az átminősítés a szabályok adta lehetőségek szerint valósult meg, az átminősítés kiválasztása pedig polgármesteri kompetenciába tartozik, így közfeladat ellátási megállapodás történt. A Székely iskola épülete ugyan korszerűtlen, de nem lett volna alkalmas a Rákóczi úti intézmény ennek a problémának az orvoslására.

Következő napirendi pontban egyhangúan szavazott a testület a Város Napján történő Jászberény Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntetések adományozásáról. Szintén tizenkét igennel fogadta el a testület a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló határozatot. A képviselő-testület hasonlóan elfogadta a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény alapellátásáról szóló rendeletet. Ezt követően szavaztak a Jászberény város településrendezési eszközei részterületeket érintő módosítási folyamatának a lezárásáról.

Tárgyalták a város 2018. évi környezetvédelmi akciótervének elfogadását. Nagy András HEB elnök annak adott hangot, hogy rendkívül fontosak a város környezetvédelmi intézkedései, melyekről évről évre minőségi beszámolókat olvashat. Egyik ilyen rendszeres program a békamentő akció, melyben a városi óvodai intézmények közül nyolc óvoda szerepet vállal.

Baranyi László képviselő elmondta, hogy a két évvel ezelőtti összefoglalóhoz képest új területek is külön figyelmet kaptak, ilyen a talajvédelem, a fenntartható fogyasztás és a környezettudatos szemlélet formálása mellett az ökogazdálkodásra való ösztönzés és ennek célkitűzése. A költségvetés 9 millió forintos alapot hozott létre az ökogazdálkodók számára, amely országos szinten egyedülálló kezdeményezés.

A testület tárgyalta az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület határozatával döntött arról, hogy a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft.-vel ügyeleti feladat ellátására vonatkozó vállalkozási szerződését módosítja. A módosításban szerepel, hogy a lakosságszám arányában a vállalkozói szerződés megkötésekor ráeső kiegészítő támogatási díjat havonta lakosonként 45 Ft összegre egészíti ki, és e döntéssel hozzájárult, hogy a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. – mint engedélyes egészségügyi szolgáltató – alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatának ellátási körzetét bővítse. Így az ügyelet Jászberény, Jászágó, Jászfelsőszentgyörgy, Jászárokszállás, Pusztamonostor, Jászjákóhalma településekre kiterjedő ellátási területét kiterjessze Jánoshida, Alattyán, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászladány, Jászdózsa települések közigazgatási területére is.
Ezzel kapcsolatban Balogh Béla tette fel kérdését, miszerint minden önkormányzat vállalta-e a támogatási díj emelését, illetve a kormány miért nem foglalkozik országos szinten a díjemeléssel? Szabó Tamás elmondta, hogy minden település biztosította a 10 százalékos emelést, valamint a kormány igyekszik nagyobb összegeket fordítani az egészségügyre, de az előző pártok több éves passzivitását idő helyrehozni.

Következő pontban tárgyalták a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyását. Nagy András hozzászólásában megjegyezte, hogy a két szervezet nagyon jól együttműködik. Bízik abban, hogy az új bölcsőde építése is megtörténik és növekszik a felvehető gyermekek száma is.

Ezt követően szavaztak a Talentum Alapítvány támogatásáról. A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium tanulói részt vettek a február 2-3-4. között a Tatabányán megrendezett Rövidpályás Gyorskorcsolyázó Diákolimpia országos döntőjén. A rendezvény szállásköltségéhez az iskola alapítványa nevében a Humán Erőforrás Bizottság anyagi támogatását kérték 297.000 forintos összegben. Ez az összeg 27 tanuló 2 éjszakára való elszállásolását, valamint a reggeli étkeztetést biztosította. A testület egyhangúan megszavazta a kért támogatást. Megszavazták a Jászberényben működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztását, illetve elfogadták a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében megkötött kölcsönszerződés módosítását.

Végül a kosárlabda látvány csapatsportág 2017/18-as támogatási időszakra szóló TAO- pályázatához kapcsolódó tárgyi eszköz beruházások megvalósításához szükséges önkormányzati hozzájárulások megadásáról szóló 201/2017. (VI. 14.) határozat módosítását szavazták meg. És tizenegy igen, valamint egy tartózkodás mellett elfogadták a JSE Jégkorong Szakosztály által a Jégcsarnokon TAO pályázatból megvalósított beruházás során keletkezett öltöző épületrész átvételét.

Ezt követően a napirenden kívüli felszólalások következtek. Dr. Gottdiener Lajos jegyző arra hívta fel a figyelmet, hogy a pártok delegációja március 28-án, szerdán 16 órakor tehet eskütételt, valamint, ha valaki nem tud részt venni, akkor lehetőség van április 3-án 18 órakor is eskütételre.

Szabó Tamás polgármester örömmel tájékoztatta a testületet, hogy Magyarország Földművelésügyi minisztere az 1848-49-es szabadságharc évfordulója, március 15-e alkalmából kiemelt tevékenysége elismeréseként Szatmári Antalné alpolgármester részére miniszteri elismerő oklevelet adományozott.

Bobák Zsolt képviselő többek között kérdezett a nővérszálló építésének tervéről. A polgármester válaszában kifejtette, hogy a nővérszálló nem a korábbi épületet jelenti, hanem a kórház területén fogják kialakítani, ez azért fontos, hogy a munkaerőt el tudják helyezni.

Szabó Lilla

Szabó Lilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?