Elfogadták a költségvetést

Február 15-én, csütörtökön délután 14 órára hívta össze az önkormányzat dolgozóit Farkas Ferenc polgármester soros képviselő-testületi ülésre, ahol többek között az ez évi költségvetésről is döntöttek a városatyák.

A polgármester köszöntötte a teljes létszámban megjelent képviselőket, valamint az ülésen szintén részt vevő roma önkormányzati képviselőt. A két ülés között eltelt idő beszámolója egészen a harmadik adventi gyertyagyújtásig nyúlt vissza az időben. A Járási Hivatal adózással kibővült szolgáltatásának megnyitója, a köztisztviselői és közalkalmazotti karácsonyi ünnepség, a Jászsági Kistérség Helyi Közösségek Egyesületének elnökségi ülése, iskolai karácsonyi ünnepségek, szeretetebéd, tanácskozás az egészségügyi dolgozókkal szintén még a tavalyi év eseményei voltak, melyet a PAM-ban tartott vidám szilveszteri bál zárt le.

Az esztendőt a feladatmeghatá­rozásokkal nyitotta az önkormányzat január 3-án. Az orvosi ügyelet ellátás finanszírozási kérdéseiről, ingatlanbérléssel kapcsolatos ügyekről tárgyalt a polgármester az első hetekben. A hagyományteremtő szándékú első sportbál kiválóan sikerült. Pályázatokról szóló projektmegbeszélések illetve már a megvalósítási folyamatok folyamatosan zajlanak. Kiosztották a Payer Antal díjat, megnyílt Bugyi László Guriga kiállítása.

Lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban Borics László képviselő érdeklődött a strand-projekt állapotáról illetve a Kisjárási út 11. szám alatti felújítás helyzetéről. Tótin Lóránt ügyvezető válaszában kifejtette, a tavasz folyamán már történtek felújítások; a szociális blokk felújítása, parkosítás, majd nyáron családcentrikus marketinglépések növelték a forgalmat. Elindult az arculatváltás, tovább zajlik a zöldterület rekonstrukció, a kemping komfortosabbá tétele. A lakásfelújításról osztályvezető asszony elmondta, hogy jelenleg a közbeszerzés fázisában tart az Esélyegyenlőségi pályázati pénzből megvalósuló itt két lakást érintő program.

Kérdések, bejelentések sorát Borbás képviselő nyitotta, aki a közvilágítás működési hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Birkás Ferenc szintén a közvilágítás problematikáját érintette hozzászólásában. A csatornafedelek megsüllyedése, a vásáron tapasztalható sár, útminőségi, járda és parkolási hiányosságok visszatérő problémaként jelentkeznek a képviselő felvetéseiben. Farkas Ferenc elmondta, hogy kevés anyagi forrás jut az utakra, a vásártéren kavicsozással próbálják megoldani a gondot, a csatorna és padkarendezések a közútkezelő feladatai, amit folyamatosan végeznek. Az önkormányzati utak esetében útfelújítások alkalmával javítják a csatornafedeleket. A Damjanich úti parkolóra már bekérték az árajánlatokat, a költségvetésben szerepel a kivitelezés. Pádár Lászlóné a művelődési ház és a Tornyos iskola környékének galambok okozta szennyezésére kért megoldást. A Szent István szobor kivilágítása sokak szerint zavaró a forgalomra. A Települési kézikönyv tartalmának kifogásolását is tolmácsolta a felszólaló. A polgármester elmondta, hogy galambhálót szerelnek fel az érintett középületekre. a szobor kivilágítást megvizsgálják. A kézikönyv kapcsán kifejtette, hogy nem alakíthatják a szabályzatot minden egyes vállalkozó igénye szerint, de a könyvet minden évben felül lehet vizsgálni, módosítani. Borbás Zoltán képviselő hozzátette, hogy az előzetesen meghirdetett egyeztető fórumra senki nem látogatott el, mindemellett az önkormányzat hozzáállása maximálisan jóindulatú. Az egységes település kép, a jószándékú ajánlások előremutatóak a városra nézve. Berente Éva képviselő a szelektív hulladékgyűjtő zsákok beszerzési helyéről illetve a veszélyes hulladék lerakásának lehetőségéről érdeklődött. Az ügyfélszolgálat Gyöngyvirág u. 11. szám alatt szerezhetőek be a zsákok, a veszélyes hulladékokat a Regio-com telephelyén évente 10 kg limitált mennyiségben, valamint évente egy elektronikus készülék térítésmentesen rakhatók le – derült ki a válaszokból.

Rendeletalkotásról szóló döntéssel folytatódott az ülés. Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szavaztak a városatyák, akik egyetértettek abban, hogy az elkövetkező három évben a település nem kíván működési hitelt felvenni.

A költségvetés elfogadása előtt a polgármester fűzött kommentárt a javaslathoz, majd Birkás Ferenc képviselő tett fel kérdéseket a témával kapcsolatban. Farkas Ferenc kiemelte, sok munkatárs lelkiismeretes munkája fekszik a költségvetés megalkotásában, akiknek ezúton is megköszönte a közreműködést. A 2018-as költségvetés alapvetően a kötelező feladatok ellátásáról, az itt élők ellátásának biztosításáról, a város kútjainak, közterületeinek, középületeinek karbantartásáról, önkormányzati épületek javításáról, felújításáról, pályázati önerő biztosításáról, valamint minden olyan feladatról szól, mely Jászapáti épülését- szépülését és lakói komfortérzetének növelését szolgálja. Ezen megfontolásból továbbra is támogatják a tűzoltóságot, a polgárőrséget, a zeneiskolát, szánnak pénzt a kultúrára és a sportra, civil szervezetekre. Természetesen a pénzügyi készlet erejéig tudnak támogatásokat nyújtani, de mindent megtesznek a város érdekében működő egyesületek, szervezetek működésének könnyítése céljából. Birkás képviselő kérdéseire reflektálva elmondta, a közterületi járdák költségvetésének elkészítése a Városüzemeltető feladata, ők vizsgálják a térkövezés lehetőségeit. Új sportöltöző hamarosan épül, év végére elkészül, a régire még nincs nyertes pályázat. Sportpark létrehozását is tervezik. Roma nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatban kifejtette, hogy már nyertes komplex telepprogram pályázattal rendelkeznek. Az utolsó kérdésre vonatkozólag elmondta, hogy kisbusz vásárlását tervezi az önkormányzat, amely sportolókat, delegációkat fog kiszolgálni. A közfoglalkoztatottak létszámáról Borics László érdeklődött. A válaszból kiderült, hogy a létszámot a munkaerőhiányra tekintettel, 15 fővel csökkenteni kell. A költségvetést 9 igennel elfogadták a képviselők.

A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztség­viselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szintén pozitívan döntöttek. A mintegy 15 százalékos kiegészítés a munkaerőhiány és a munkaerő megtartás okán vált szükségessé.

A polgármester előterjesztést nyújtott be Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2017. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozatának módosításáról, melyet kilenc igennel elfogadtak.

Jászapáti város és térsége közigazgatási területén a rendelési időn kívül alapellátási szintű Központi Orvosi Ügyeleti szolgálat ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról szintén a polgármester nyújtott be előterjesztést. A védőnői és háziorvosi körzethatárok nem módosulnak, azonban az egyes védőnői körzeteket ellátó személyek nevét a továbbiakban nem tüntetik fel.
Pappné Tősér Éva egyéni vállalkozóval kötendő megbízási szerződésről, a Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz való csatlakozásról, valamint Jászapáti Város Polgármestere szabadságának ütemezéséről szóló előterjesztéseket ugyancsak elfogadta a testület.

Az ülést egy újonnan felvett napirendi pont zárta, melyben a TOP-os pályázathoz köthető helyi közösségek fejlesztése Jászapáti Járásban kilenc település összefogásával című felnőttképzést célzó előterjesztésről döntöttek. A pályázat lehetőséget ad négy oktató, szervező képzésére. A napirendi pontot elfogadták, majd a továbbiakban zárt ülésen folytatódott a tanácskozás.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?