Megújul a Liska épülete

A Liska József Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium Rákóczi úti iskolaépülete és a kollégium uniós pályázati forrásból megvalósuló energetikai felújítása hamarosan befejeződik. Szabó László, az intézmény igazgatója a projektről szerdán délelőtt tartott tájékoztatót, amit ünnepséggel és az épület felszentelésével tettek az eseményhez méltóvá.

Az Egri Főegyházmegye tíz épülete részesülhetett energetikai fejlesztésben a Széchenyi 2020 Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program nyertes uniós pályázata révén. A hamarosan záruló beruházás során az önkormányzat tulajdonában és a főegyházmegye vagyonkezelésében lévő iskola, valamint a kollégium épületeinek energetikai korszerűsítése valósul meg mintegy 250 millió forintból. A rekonstrukcióval az épületegyüttes energetikai mutatói megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, csökken az üzemeltetési és fenntartási költség, illetve a káros anyag kibocsátás. A fejlesztések keretében külső hőszigetelés, födém és pince hőszigetelés, külső nyílászáró csere, fűtési rendszer korszerűsítés, napelemes rendszer telepítés valósult meg.

Az átadó ünnepség a kollégium nagytermében zajlott, ahol Szabó László igazgató üdvözölte a megjelenteket az iskolát képviselő diákokat, kollégákat, az egyház és az önkormányzat képviselőit, a projektben részt vevő szakembereket és a média munkatársait. Külön köszöntötte Pócs János országgyűlési képviselőt, Hajnal-Nagy Gábor és Szatmári Antalné alpolgármestereket, Nagy Andrást, az önkormányzat HEB elnökét, Szántó József főapát, főtisztelendő, dr. Novák István főigazgató, és nagytiszteletű Mező István lelkész urakat, a beruházók közül többek között Barta Gábor pályázati referenst, a Liska József Kuratóriumi elnökét dr. Kiss Andrást, valamint a J. V.V. Nonprofit Zrt. részéről Teleki Zoltán és Tóth Endre munkatársakat. A vállalkozó és kivitelező cég képviselőit szintén külön köszöntötte a szónok.

A beruházást a Jászság fejlődése szempontjából Pócs János országgyűlési képviselő értékelte. A legfontosabb beruházások mindig azok, amelyet a jövő generációjának érdekében viszünk véghez. A mai program fontos üzenete az a paradigma-váltás, ami ezt a fejlesztés kifejez. Ennek értelmében nem csak annak a forintnak van értéke, amit a zsebünkben érzünk, hanem annak is, amit megtakarítunk. Az itt megvalósuló energetikai beruházások lehetővé teszik a jövő megtakarításait, és a megmaradó összegeket az ifjúság érdekében fontos dolgokra fordíthatjuk. Zárszavában Pócs János dr. Novák István munkásságát méltatta, akinek példaértékű tevékenysége országosan is elismerésre méltó. Példája nyomán hazánkban számos egyházi iskola valósult meg. A főigazgatóra, munkatársaira, valamint az egész közösségre és a további tevékenységükre a Jóisten áldását kérte a képviselő.

Barta Gábor pályázati felelős a beruházó szemszögéből mutatta be a projektet. Hangsúlyozta az energetikai és környezetvédelmi fejlesztések jelentőségét. A beruházás hozzájárul a városkép szépítéséhez, az itt tanulók, dolgozók komfortérzetének növeléséhez, a hatékonyabb munkavégzéshez.

Szatmári Antalné a tulajdonos, azaz a város nevében szólt a hallgatósághoz. Az alpolgármester asszony kiemelte, hogy a 2010 óta működő városvezetés jó kapcsolatban áll az egyházközségekkel. A folyamatos együttműködések eredményeként az oktatás terén jelentős előrelépések történtek Jászberényben. Komoly önkormányzati támogatás áll az egyházi fenntartású tanintézményeink mögött. Összefogással sikerült megoldani az építkezés idején felmerült tanteremgondokat is. A sikeres pályázatért és a Berényre fókuszáló gondoskodásért köszönetet mondott dr. Ternyák Csaba egri érseknek, majd a további összefogás reményében az eddigiek szerinti továbbhaladást kívánt a megkezdett úton.

Szabó László igazgató szintén a köszönet hangján indította beszédét, amely valamennyi közreműködőhöz szólt. Felidézte a beruházást megelőző siralmas állapotokat, amikor a rossz födémszigetelés miatt a tetőn olvadt a hó, az ablakok nagy része csak szöggel volt zárható vagy a rossz fűtés miatt a tanműhelyek már használhatatlanok voltak, kívül omlott a vakolat. Hosszú évek óta próbálkoztak a renoválással, majd a harmadik kísérletre valósulhatott meg az iskola felújítása, melynek hatásait mára élvezhetik. A szép külső homlokzatot a városlakók is láthatják, a belső felújításokat pedig az itt dolgozók, tanulók jobb komfortérzete igazolja. Az igazgató hozzátette: a beruházás döntő része már elkészült, a maradék felújításokat az időjárás függvényében remény szerint hamarosan befejezik.

A továbbiakban a programot a diákok énekkarának hangszeres, dalos, verses műsora színesítette. A felújításra Isten áldását Szántó József főapát újraszenteléssel és imával kérte immár a kollégium épület főbejárata előtt. Az apát a magasztos pillanatokkal együtt dr. Ternyák Csaba érsek üzenetét is közvetítette az ünnepség résztvevőinek.

Visszatérve az épület kellemes hőmérsékletű közegébe dr. Novák István főigazgató mondott pohárköszöntőt az esemény tiszteletére. Tiszteletteljes köszönetet mondott az egri főegyházmegyének, amiért az egyház kezelésében lévő intézményeket lelkiséggel, szellemiséggel sikerült megtölteni, majd az utóbbi hónapokban fizikai valójukban is megújítani. Az oktatás, a nevelés, a rászorultakon való segítés a katolikus egyház alappillérei. A most megvalósult beruházás lehetővé teszi hatékonyabban végezni ezt a fajta munkát. Az érsek és a kollégák nevében szintén köszönetet mondott Szabó László igazgatónak, aki kinevezése óta szívén viseli az iskola ügyeit.

Fotó: Álomgyár Fotóstúdió

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?