Évindító testületi ülés

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete múlt hét szerdán, január 17-én tartotta az év első rendes nyílt ülését. Az önkormányzat tizenhárom képviselő jelenlétében kezdte meg az idei munkát.

Szabó Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévő képviselőket, a hivatal dolgozóit, valamint a sajtó munkatársait. Ezt követően megszavazták a 11 napirendi pontot, majd Szabó Tamás polgármester a két testületi ülés között történtekről tájékoztatta a képviselőket.

Tavaly december 24-én elhunyt Paksy Gábor építészmérnök, a magyar urbanisztika meghatározó személyisége. Balogh Béla képviselő javaslatára a szünet után egyperces néma főhajtással emlékeztünk rá.

Következő pontban a 2017. évi helyi adókról és adóellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót tárgyalta a testület. „A helyi iparűzési adóban mutatkozó hátraléknövekedés oka, az ellenőrzésben 5 évre visszamenőleg megállapított nagy összegű adóhiány, amelynek egy részét biztosítási intézkedéssel adóhatóságunk még a követelés esedékessége előtt sikeresen lefoglalta, azonban a megmaradt követelés behajthatatlan adóhátralékká vált.” – olvasható a beszámolóban, melyből az is kitűnik, hogy a behajthatatlan iparűzési adó igen magas, 43 millió forintra tehető.
Bódisné Görbe Krisztina, az Adóigazgatási Iroda vezetője válaszában elmondta, hogy az iparűzési adó kintlévőség azért növekedett meg, mert az iparűzési adó ellenőrzések során az egyik vállalkozónál nagymértékű adóhiányt tártak fel, melyet nem tudott megfizetni, sőt a cégét is eladta. Ebből kifolyólag behajthatatlanná vált a tartozása.

Bódisné Görbe Krisztina azzal folytatta beszámolóját, hogy az iparűzési adó jövőbeni alakulásánál figyelembe kell venni, hogy a helyi vállalkozók elérték teljesítésük határát, ezért nem számolhatnak többletbevétellel, maximum 10-20 milliós bevétel növekedéssel. – Az előző években, 2012-2013 között 323 milliós növekedés történt, majd 200 milliós. Ezt követően 2015-re 170 milliós, 2016-ról 2017-re pedig csak 12 milliós emelkedéssel számolhattak. – mondta irodavezető asszony, majd azzal zárta tájékoztatóját, hogy még mindig rekordszintű az iparűzési adó növekedése, ami ezután valószínűleg kisebb ütemben fog történni.

A napirend elfogadása után a településkép védelméről szóló rendelet módosítását tárgyalta a testület. Alvári Csaba főépítész elmondta, hogy főként szerkezeti módosításokról van szó, tehát tartalmában jelentősen nem változik a rendelet. Fontos megemlíteni, hogy a rendelet megalkotásában úttörő volt az önkormányzat, a többi település mellett, Jászberény elsők között készítette el a tervezetet. A munkát nehezítette, hogy nem volt rá elég ismeret, kialakult gyakorlat, így néhány határidő előtt beadott pályázatot néhány részletében módosítani kellett. Bobák Zsolt képviselő javasolta a lakosság érdekében, hogy a rendeletben szereplő szabályok kapjanak nagyobb média felületet, többek között a Jászkürt Újság hasábjain. Ezúton szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét a tavaly május 25-én megjelenő „Tegyük élhetőbbé környezetünket!”, valamint az augusztus 31-én megjelenő „Ízléssel a szebb városért” cikkeinkre és az idei január 12-i fórumról írt „Lakossági fórum módosításokról” cikkünkre, melyben részletesen írtunk a szóban forgó rendeletről. Azonban a város honlapján a városfejlesztési dokumentumok között is megtalálható a részletes határozat.
A következő napirendi pontban tárgyalták Jászberény Város településrendezési tervének részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárásáról, valamint a környezeti vizsgálatszükségességének eldöntéséről szóló határozat módosítását.

Az egyeztetések során kiderült, hogy a vélemények között van olyan, amelyik az egyik helyszínt érintően ellenvéleménynek tekinthető. Ez elsősorban a 12. sz. módosítással kapcsolatos, ahol napelempark övezetet szeretnének kijelölni a Jákóhalmi út bal oldalán. Itt a Földhivatal azért nem javasolja az átminősítést, mert átlagosnál jobb minőségű termőterület is található az ingatlanok között.

A 11. sz. módosítással kapcsolatban az állami főépítész fogalmazott meg észrevételt, miszerint nem javasolja az épületmagasság emelését. Ez utóbbi nem jogszabályon alapuló vélemény. Alvári Csaba az ellenvélemények mérlegelése után elmondta, hogy a testület mindkét esetben fenn kívánja tartani elképzelésüket, hiszen a 11-es számú tekintetében abszolút indokolt az épület magasságának emelése, ugyanis az épület környezetében minden épület egyforma magassággal bír.

A 12-es számú felvetés pedig országos szinten is hasznos, de emellett Jászberény területét tekintve is jövedelmező beruházásnak bizonyul. A testület 12 igennel és 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztést.

Ezt követően a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást tárgyalta a képviselő-testület. Gedei József tette fel kérdését a Faiskola utcai tanulószoba és iroda feltételezett kialakításáról. Rácz Tamás válaszában kifejtette, hogy a 2,5 millió forintos pályázat valóban a tanulószoba kialakítását szolgálja, emellett pedig a helyiségben egy missziós tevékenységnek helyet adó irodát is kialakítanak.

A testület egyhangúan döntött a Lyceum Pro Scientiis Alapítvány támogatásának átcsoportosítására vonatkozó kérelmének elbírálásáról. A Campus tavaly november 9-én rendezte meg a „Változó világ, változó oktatási környezet” címet viselő nemzetközi konferenciát, melyre a vechtai kollégáik nem tudtak eljönni, így a pályázati támogatás erre a rendezvényre nem került felhasználásra. Ezért dr.Varró Bernadett, a Campus főigazgatója azzal a kéréssel fordult a bizottság elnökéhez, hogy a másik két támogatott program terhére számolhassanak el ezzel a támogatási összeggel, melyre átcsoportosítást szeretnének kérni. A képviselő-testület 13 egybehangzó igennel döntött a kérelemről.

A továbbiakban tárgyalták az V. számú jászberényi házi gyermekorvosi körzetben megüresedett pozíció betöltését. Az előterjesztésből kitűnt, hogy 2018. február hónap 1. napjától a praxis végleges betöltéséig, de legfeljebb e körzet – mint önálló körzet – megszüntetéséig állandó helyettesként dr. Ragó Edit házi gyermekorvos személyesen látja el a házi gyermekorvosi, valamint az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat.

Ezt követően a Jász Múzeum múzeumigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó kiírást szavazta meg a város vezetősége.
Szintén egybehangzó igennel szavaztak jászberényi 3948/17 hrsz-ú ingatlan részterülete és a jászberényi 3948/19 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására. Az említett Szövetkezet úton található ingatlanok megvásárlása és beépítése iránt a szomszédos üzletek tulajdonosai is jelezték igényüket. Jelenleg folyamatban van a rendezési terv módosítása ezen ingatlanokat érintően. Balogh Béla képviselő ezzel kapcsolatban tette fel kérdését, miszerint az előterjesztésben szerepel, hogy mintegy két méter széles bejáratot biztosítanának a lakók számára, ez, hogyan érinti a lakóközösséget? Szabó Tamás reflektálásában elmondta, hogy ez bizonyult a legalkalmasabb megoldásnak, hiszen a lakosok részéről igény az átjáró kialakítása.

Utolsó napirendi pontként tárgyalta Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosítását. A pályázata megvalósításához szükséges további 50.172.000,- Ft +Áfa saját forrást biztosítana az önkormányzat a 2018. évi költségvetése terhére. A polgármester elmondta, hogy főként a műszaki tartalom generált többletet, hiszen fontosnak tartották, hogy a felső tetőrészt is kialakítsák a bentlakásos otthon kapacitásának bővítése érdekében.

Tamás Zoltán a január 24-i körzetbejárásról tájékoztatta a képviselő-testületet. Nagy András HEB elnök arról értesítette a város vezetőségét, hogy a Jászberényi Röplabda Klub 8,5 millió forintos önkormányzati hitelét a határidő lejártáig maradéktalanul visszafizette.

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?