Támogatások a munkaerő-piacon

Csütörtökön kilenc órakor kezdődött a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának Munkáltatói Fóruma, melyen a térség vállalkozói tájékozódhattak a munkáltatókat és munkavállalókat érintő legfrissebb európai uniós támogatásokról.

Az előadások három nagy téma köré csoportosultak, úgy mint aktuális munkaerő-piaci információk a Jászságról, a GINOP és a TOP lehetőségeket kihasználva ajánlott támogatási lehetőségek, valamint tájékoztató a közelmúltban megjelent munkahelyteremtő beruházások pályázati kiírásáról.

Tóth János, a Foglalkoztatási Osztály vezetője hangsúlyozta, soha nem tapasztalt volumenű támogatási formákra nyílt most lehetőség, amit érdemes mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak kihasználni. Köszöntőjében üdvözölte az érdeklődőket, akik több mint hatvanan vettek részt a fórumon, illetve külön köszöntötte Vári-Nagy Juditot, a Jászapáti Járási Hivatal vezetőjét és dr. Dobos Róbertet, a Jászberényi Járási Hivatal vezetőjét, akit felkért a konferencia nyitóbeszédének megtartására.

A hivatalvezető beszédében kiemelte, hogy a Jászság gazdasági sikerei mögött az itt működő országos hírű nagy cégek mellett megtalálhatók a kis- és közepes vállalkozások, amelyek nélkül nem lehetne komplex a gazdaság. Az egymásba kapcsolódó rendszerek tulajdonképpen egy olyan csapatmunka eredményei, amelyek túlmutatnak régiónkon, sőt az ország határain is. Az európai gazdaság a Jászság közreműködése nélkül nem lehetne teljes.

Mindezekért a sikerekért köszönet illeti a vállalkozókat, a munkatársakat, az itt dolgozó kollégákat. Az állam, a foglalkoztatók és a munkavállalók közötti párbeszéd elengedhetetlen a jól működő gazdasághoz, s ennek ad teret a mai rendezvény, ahol lehetőség van közvetlen hangnemben információt cserélni, a támogatási lehetőségekről tájékozódni. A járási hivatal feladatellátása során igyekszik minden kapcsolódási pontot kihasználni az állampolgárok érdekében. A különböző rendezvényeken belül olyan kommunikatív helyzetet teremtenek, amelyben a benne szereplők képesek erősödni. Dr. Dobos Róbert abban a reményben nyitotta meg a konferenciát, hogy a rendezvénynek ismét sikerül betölteni a fentiek szerinti szerepét.

A következőkben a fórum első előadója s egyben a rendezvény moderátora Tóth János vette át a szót, aki a Jászság munkaerő-piaci helyzetéről osztott meg információkat. A beszámolóból megtudtuk, hogy a Jászág kiváló helyzetben van, hiszen a munkanélküliségi ráta a legjobban működő gazdaságokra jellemző négy százalékot sem éri el (3,9%). A regisztrált munkanélküliek száma az elmúlt év decemberében 2216 volt, ami négyszáz munkakeresővel kevesebb az előző évhez képest. Jelenleg álláskeresési ellátásban 582, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 643 fő részesül. Legtöbb álláskereső az alapfokú, illetve annál kevesebb iskolával rendelkezők közül kerül ki. A nemek aránya közel azonos. A legkevesebb munkanélkülit Jászfényszarun, míg a legtöbbet Jászapátin tartják nyilván a kirendeltség dokumentumaiban. A közfoglalkoztatásban résztvevők számát az állam igyekszik visszaszorítani, s a Jászság ebben a célkitűzésben is jól teljesít. Jelenleg 716 ember dolgozik közfoglalkoztatottként. Közfoglalkoztatásból 144 dolgozót sikerült a valós munkaerő-piacra integrálni. Tavaly 4732 álláskereső közvetítése történt meg s több mint fele arányban sikeres volt a próbálkozás. A Foglalkoztatási Osztály képzésekkel is igyekszik áthidalni a munkaerőhiányból fakadó problémákat. Betanított festő, zöldségtermesztő, takarító, gyártósori alapkompetenciát fejlesztő tanfolyamokon 435 munkakereső tanul a téli közfoglalkoztatási program keretében. A hivatal az igények mentén további képzések indítását tervezi a jövőben.

Kiváló kondíciókkal vehető igénybe a Gazdaságfejlesztési és innovációs program GINOP 5.11 – 15 út a munkaerőpiacra elnevezésű pályázat, melyről a program felelőse, Petrovics Mariann beszélt. A pályázat a széles körben teremt lehetőséget a munkakeresők számára. A 25 év felett fiataloktól kezdve az ötvenedik évüket betöltött regisztrált álláskeresők, a GYED-ről, GYES-ről visszatérők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan nyilvántartott álláskeresők, a közfoglalkoztatásból versenyszférába visszavezethetők számára nyújthat megoldást. A program munkaerő-piaci szolgáltatást, képzést, vállalkozóvá válást, lakhatási támogatást, foglalkozást bővítő illetve bérköltség támogatást nyújt.

Az Ifjúsági garancia rendszer szintén GINOP-os program, amely kifejezetten a 15-25 éves fiatalokat érinti. Erről Ősziné Budai Alexandra informálta a megjelenteket. Továbbfoglalkoztatási illetve létszámbővítési feltételek mellett szintén nyújt akár száz százalék bértámogatást. Az sem elhanyagolható tény, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke idéntől 19,5 százalékra csökkent. A munkavállalók részére maximálisan egy év időtartamra legfeljebb százezer forint összegben lakhatási támogatás is igénybe vehető.

A helyi foglalkoztatási és együttműködési paktumTOP-os pályázatai a jászberényi és a jászapáti járásban is elérhetőek. Ezekről Darázs Gabriella tájékoztatott. A konzorciumban Jászberényben az önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a „Helyet!” Alapítvány vesz részt. A 2020-ig tartó programban közel 264 millió forint áll rendelkezésre. Jászapáti Járásban az önkormányzat és a megyei kormányhivatal mellett a Jászapáti a mi városunk alapítvány vesz részt a társulásban. Részükre több mint 197 millió forint a felhasználható támogatás összege. A program célja a hátrányos helyzetűek, közfoglalkoztatottak és inaktívak munkaerő-piaci helyzetének javítása illetve támogatás nélküli munkaerő-piaci integráció. A támogatás elnyerésének feltétele létszámnövekedés vállalás mellett bérköltség támogatás.

A fórum befejezéseként tájékoztatót hallhattunk A Nemzetgazdasági Minisztérium nyílt pályázatáról, melyet a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására hirdetett. A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő beruházások támogatása, területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése. A hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatása. A támogatás mértéke nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Regionális beruházási támogatásnál a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházásnál 240 millió Ft. A pályázat benyújtásának határideje február 9.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?