Az óév utolsó testületi ülése

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 14-én tartotta soros ülését, ahol döntöttek többek között a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról, a testület 2018. első félévi munkatervéről és Jászkisér városával kötendő együttműködési megállapodásról.

Nyolc fő jelenlétével a képviselő-testület határozatképesen kezdhette el 2017. évi utolsó testületi ülését. Az eredeti napirendet Farkas Ferenc polgármester két további ponttal egészítette ki az épületenergetikai fejlesztésről szóló pályázat közbeszerzési eljárásának elindításáról, valamint Jászapáti és Kunszentmárton testvérvárosi együttműködéséről.

A napirendek tárgyalása előtt polgármester úr jutalmat adott át a Jászapáti Rendőrőrs kiváló dolgozóinak, Miháliné Pádár Renátának, Szabari Ferencnek, Somodi Vincének és Zsidei Gergőnek. Lelkiismeretes, szorgalmas munkájukért méltán érdemelték ki a jutalmat.

Szintén örömteli eseményről számolhatott be Vári-Nagy Judit, a Jászapáti Járási Hivatal vezetője, hiszen december 18-án adták át a Jászapáti Járási Hivatal Kormányablak Osztályának NAV ügyfélszolgálati ablakát, amely hiánypótló a településen. Az ügyfélfogadás december 20-tól vette kezdetét és ezt követően minden szerdán 8 órától 16.30 óráig várják az ügyfeleket a Jászapáti Járási Hivatal Kormányablak Osztályán. Itt általános tájékoztatást tudnak adni a NAV-hoz kapcsolódó ügyekről, különféle igazolásokat adhatnak ki, de rendelkezésre állnak ingyenes tájékoztatók és nyomtatványok is. Azokat az ügytípusokat, melyeket helyben nem tudnak elintézni, továbbítják a központi irodába, így már nem kell további ügyfélfogadásra elmenniük a kérelmezőknek.
A két ülés között történt események sorában Farkas Ferenc polgármester említést tett többek között a tejfogyasztást népszerűsítő promóciós kamion városba érkezéséről, a jól megszervezett adventi gyertyagyújtásokról, a nyugdíjasoknak és mozgáskorlátozottaknak szervezett karácsonyi műsorokról, valamint hivatalos megjelenéseiről.

A kérdések, bejelenések sorát Borics László képviselő nyitotta meg, aki Birkás Ferenc felvetését tárta a hallgatóság elé, a képviselő jelenlétének hiányában. A felvetés az új forgalmi rend hiányosságára hívta fel a figyelmet, miszerint a Jászszentandrás felől érkező kamion a buszmegálló mellett bekanyarodva zsákutcába jut. Farkas Ferenc polgármester kezdeményezte a probléma kivizsgálását és arra kérte képviselőtársait, hogy ezeket egy csokorba gyűjtve tárgyalják majd, s azok szerint módosítsák a közlekedési tervet.

Az előterjesztések sorában elsőként az elkészült Településképi Kézikönyvről szavaztak a képviselők. A közel hatvanoldalas dokumentumban a városkép legfőbb vonulatait vezetik végig a szakemberek, úgy, hogy minden építendő, felújítandó és átalakítandó épület harmóniában álljon környezetével. Az építészeknek és a településnek kiemelten nagy a felelőssége abban, hogy minőségi, lokális tradíciókra épülő, kortárs és regionális épületek születhessenek a városban. A könyvben megjelenő ajánlások nem kötelező érvényűek, hiszen maga a kötet sem lezárt dokumentum. A kézikönyv felépítését tekintve tartalmazza Jászapáti történetét, a település szerkezetét, jellemzőit, útmutatót és jó példákat. A dokumentumot Tekse András építész szerkesztette, melyet a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal fogadott el. A kézikönyvhöz szorosan kapcsolódó a településkép védelméről szóló rendeletet is szintén elfogadták a képviselők, a módosító javaslatokkal együtt.

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel megkötött, a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó szerződést az év közben felmerülő problémák orvoslására módosították, a díjtartalmat és a vállalási feladatokat tekintve. A városüzemeltetővel kapcsolatban egy kedvezőbb kondíciójú hitel felvételéről is döntött a testület, amellyel egy korábban felvett hitelt váltanak majd ki.

A képviselők egybehangzólag fogadták el a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló, valamint Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2017. évi felülvizsgálatáról szóló tájékoztatókat is.

A képviselő-testület döntött 2018. első félévi munkatervéről, valamint a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapján képező 2018. évi célok meghatározásáról.
2018. január 1-től december 31-ig terjedően Jászapáti Városi Önkormányzata 1,5 millió forinttal járul hozzá a Jászkiséren működő kihelyezett reumatológia és fizioterápiás szakrendelés költségeihez. A MÁV Kórház orvosainak szakszerű kezelését a jászapáti lakosok is szép számmal veszik igénybe, hiszen így lényegesen rövidebb utazással, hamarabb juthatnak megfelelő ellátáshoz.
Az épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen című pályázathoz második alkalommal is elindították a közbeszerezést.

2019-ben lesz 300. éve, hogy Kunszentmártont betelepítették Jászapátiról és Jászalsószentgyörgyről. Ebből az alkalomból kezdeményezte Kunszentmárton önkormányzata a testvérvárosi együttműködést Jászapátival, melyet a képviselők örömmel fogadtak el, tekintve, hogy a két település civil szervezetei már évek óta jó kapcsolatot ápolnak.
Rövid szünetet követően az ülés zárt ajtók mögött folytatódott.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?