Évzáró testületi ülés

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 13-án, szerdán tartotta rendes, soros, nyílt ülését, ebben az évben utolsó alkalommal a Városháza nagytermében.

Félórás csúszással kezdődött az év utolsó önkormányzati ülése. Az azt vezetni hivatott Szabó Tamás polgármester a Regio-Kom Társulás képviseletében fontos, az egész régió egy adott területének jövőbeni működését alapvetően meghatározó megbeszélésen vett részt, ami időben elhúzódott.

A hivatalos napirendet megelőzően a Marosszentgyörgy önkormányzata által adományozott emlékplakettet adta át városunk vezetője Lantos Istvánnénak, a Déryné Vegyes Kar képviselőjének. A kórusnak abból az alkalomból juttatták el az elismerést, hogy a testvértelepülésünkön egy – közadakozásból való – Petőfi szobor megvalósításában igen aktívan részt vettek, segítették azt.

A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatók napirendi pont előtt két sürgősségi indítvány mellett Szatmári Antalné, társadalmi megbízatású alpolgármester év végi jutalmazása indított nagyobb nézeteltérést. Az ülésről hiányzó alpolgármester asszony agilis, eredményes munkáját köszönte meg a városvezetés a háromhavi tiszteletdíjának megfelelő év végi jutalommal, melyet az ellenzékben lévő képviselők nem hagyhattak szó nélkül. A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzati jutalmazás felelős gondolkodás alapján születik meg, csak úgy adnak az azt megérdemelteknek, ha a pénzmaradvány megengedi.

A sürgősségi indítványok között került szóba, hogy közel duplájára emeli a szolgáltató a gyermekek átmeneti otthonának ellátási, fenntartási költségét. Ezt jogszabályi változás miatt kellett vállalnia az önkormányzatnak, tekintve, hogy kötelezettsége ezt az ellátási formát a város méreténél fogva fenntartani. Erre a gyermekvédelmi törvény kötelezi közigazgatási egységünket és mivel ilyen lehetőség nincs a Jászság területén, szerződött szolgáltatóval – a székhelytől számított 50 km-en belül –, egy gyöngyösi, tizenkét férőhelyes intézményben tartanak fenn egy helyet Jászberénynek. Következő napirend a tájékoztatók között a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017-es tevékenységének beszámolója volt, melyet csak írásban olvashattak és ismerhettek meg a képviselők, előterjesztési kiegészítések nélkül, Rácz Tamás elnök jelenlétének hiányában. Budai Lóránt jobbikos képviselő kérdéseket tett fel az anyaggal kapcsolatban és arról érdeklődött, milyen pályázatokon sikerült elindulni az idei évben és azokon sikerült-e eredményeket elérni? A városban folyik egy európai uniós felzárkóztató program – aminek egyik mentora az RNÖ elnöke, Rácz Tamás –, melynek az a célja, hogy munkahelyeket teremtsen. Ezen pályázat keretében hány munkahelyet sikerült teremteni? Az RNÖ képviseletében jelenlévő elnökhelyettes elmondta, írásban fogják tájékoztatni a képviselőket a felmerült kérdésekről. Az ellenzéki képviselők szerint évről évre ugyanazok a problémák a beszámolóval és a két önkormányzat kapcsolatával, semmi fejlődés nincs. Sipos Zoltán, a többséghez tartozó önkormányzati képviselő szerint a kapcsolat nemcsak hogy jó, de egyenesen kiváló. Ahogy azt elmondta: nagyon jó munka folyik a város önkormányzata és a kisebbségi roma önkormányzat között. Rendszeresen látogatják rendezvényeiket, ahol mindig tökéletes szervezést tapasztalnak.

A beszámolók napirendi pont, településfejlesztési stratégia koncepciók között várható volt, hogy az örök téma, az elkerülő út befejezése most is szóba kerül. Dr. Gedei József DK-s képviselő kérdést fogalmazott meg, hogy, jól működik-e a lobbitevékenység a város egyes számú, legfontosabb projektje, az elkerülő út ügyében, hiszen mellette a gazdaság szereplői és a város lakossága is folyamatosan kiáll, a városvezetés sem zárta ki, hogy ez 2020-ig megvalósítható lehetne. A polgármester elmondta, hogy az elkerülő út melletti közös lobbi már bizonyított, mert elérte a 31-es számú főközlekedési út felújítását. Szabó Tamás megjegyezte, hogy van lobbitevékenység és annak van eredménye is. A városvezető azt is kiemelte, hogy minden fejlesztési tervet hosszabb távú gondolkodás részeként igyekeznek megvalósítani, ami a demográfiai csökkenést is igyekszik megállítani.

A hónap legfontosabb témája kétségtelenül a 2018-as költségvetési koncepció megalkotása, bemutatása volt, melyet szerkezetében a hitelfelvétel és a következő két év fejlesztései határoznak meg. A decemberben felépített financiális váz alkotja a később, majd februárban előterjesztendő költségvetés alapját. A polgármester meglátása szerint a következő két év, a fejlesztések oldaláról fogja szolgálni a városnak a hosszútávú célkitűzését és elképzelhető, hogy bizonyos szereplők és bizonyos elemek nem részesülnek olyan volumenű és intenzitású lehetőségben, mint akár az előző évben. Érdekes volt az ellenzéki vélemények összhangzata, mert egyértelműen nem utasították el a kormánypárti városvezetés elképzeléseit, de óvatosságra intették őket, főként a 4 milliárdos hitelfelvétellel kapcsolatban. Balog Béla MSZP-s képviselő, pénzügyekkel foglalkozó bizottsági elnök szerint sokkal inkább szerepelnek benne a jobb gazdálkodásra való törekvésnek az elemei. Gedei József javasolta, hogy megfelelő szakemberek bevonásával készüljön egy szakmai szabályoknak megfelelő anyag, ami segíti a képviselőket abban, hogy nyugodtan mondjanak igent vagy nemet egyes projektekre. Szabó Tamás válaszában jelezte, egy ilyen irányú munkálatot el fognak kezdeni.

Az előterjesztések között szereplő alapítványi támogatások és a város tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos napirendek megtárgyalása következett. Az ezeket követő interpellációkból megtudhattuk, hogy a képviselők szerint mennyire reális néhány városi csomópontban lámpás gyalogos átjáró, esetleg körforgalom megépítése. Nagy András képviselő lakossági megkeresésre jelezte, az ÉMÁSZ túl későn kapcsolja be a városi világítást, mely a téli időszakban nemcsak kellemetlen, de balesetveszélyes is.
Ezzel az üléssel a képviselők lezárták a testületi munkát 2017. évre, melyet 2018-ban a költségvetés megalkotásával kezdenek újra.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?