Meghívó lakossági fórumra

Szabó Tamás, Jászberény város polgármestere fórumra invitálja a lakosságot január 10-én, szerdán 16 órára a Polgármesteri Hivatal nagytermébe. A fórum témái: Jászberény településrendezési tervének módosítása, valamint a településképi rendelet módosítása. A részletes meghívót az alábbiakban közöljük.

Lakossági fórum Jászberény településrendezési tervének módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiájáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31 4/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntése alapján folyik a város településrendezési tervének módosítása több helyszínt érintően.

Annak érdekében, hogy mindenki megismerhesse a módosítások tartalmát, lakossági fórumot szervezünk, ahol tájékoztatást adunk az egyes módosítással érintett helyszínekről.

Időpont: 2018. január 10. szerda 16 óra, helyszín: Polgármesteri Hivatal Nagyterme.

A folyamatban lévő módosítások a következők:

  1. Jászberény városi piac és az öregerdei tábor beépítési paramétereinek módosítása.
  2. Ady Endre út 11., a hrsz.: 0270/12 és a hrsz.: 2410/2 ingatlanok beépítési paramétereinek módosítása.
  3. A Horváth Péter úton a hrsz.: 4647, 4573, 4504, 4505, 4424/2 és a vasút által határolt gazdasági területen az épületmagasság és a beépíthetőség módosítása (Trend Kft.).

A tervezett módosításokkal kapcsolatban az érintettek véleményt formálhatnak. A véleményeket 2018. január 20-ig lehet írásban eljuttatni Alvári Csaba főépítésznek címezve, a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy elektronikusan az alvari.csaba@jaszbereny.hu címre.

Lakossági fórum a településképi rendelet módosításáról

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet (Településképi Rendelet) hatósági egyeztetés nyomán szükségessé vált módosítása elkészült.

Az elkészült anyag elérhető Jászberény város honlapján a VÁROS/Városfejlesztés dokumentumok/Településképi dokumentumok alatt, vagy megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal 42. szobájában. Kérjük, véleményüket a főépítésznek juttassák el 2018. január 17-ig, elektronikusan az alvari.csaba@jaszbereny.hu, levélben a Jászberényi Polgármesteri Hivatal, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. címre.

Véleményét személyesen is elmondhatja mindenki. Ennek érdekében lakossági fórumot szervezünk, melynek

időpontja: 2018. január 10. 16 óra, helyszíne: Polgármesteri Hivatal Nagyterme.

 

A fórumra mindenkit szeretettel várunk!

Szabó Tamás polgármester

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?