Diakónus felszentelés

A gyermekkórus angyali éneke fogadta dr. Ternyák Csaba egri érseket és az egyházmegye papjait december 8-án, a szeplőtelen fogantatás emléknapján a Barátok templomában. Az ünnepi szentmisén szentelték diakónussá Muhari Ferencet és avatták akolitussá Sinka Ferencet, akik választott hivatásukkal elköteleződtek egymás szolgálatára az egyházban.

A főpásztort, az egyházmegye papjait és a Ferences templom padsorait megtöltő híveket dr. Novák István plébános köszöntötte a szeplőtelen fogantatás ünnepén. E napon, december 8-án bűn nélkül fogant Szűz Mária édesanyja, Szent Anna méhében, amely kiemeli őt az összes ember közül. Ezen gondolatokkal kezdte homíliáját dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye főpásztora.

Máriára a második Évaként is tekinthetünk, aki jóvá tette az első nő bűnét, hiszen fia, Jézus váltott meg minket bűneinktől. Jézus Krisztus szolgaként jött közénk és a kereszten életét adta mindnyájunkért, hogy ezáltal váltson meg minket bűneinktől.

A főpásztor nyomatékosította, hogy mi is egymás szolgálatára, egymás üdvösségére vagyunk. „Az egyház legcsodálatosabb hivatása részesülni ebben a kegyben, egymás szolgálatában.”
A lektor, az akolitus és a diakónus az egyházban olyan szolgálatra kap megbízást, amely nem az egyéni ambíciókat erősíti, hanem a közösséget.

Ebben a hitben és meggyőződésben megerősödve kérte akolitussá avatását Sinka Ferenc, valamint diakónussá avatását Muhari Ferenc. A szentelési szertartás első részében dr. Ternyák Csaba Sinka Ferencet avatta föl akolitussá. „Az akolitus az egyházközségben a plébános felügyelete alatt szolgál, egységben a plébánossal.” A közösség építésére, az igeliturgia vezetésére és áldoztatásra kap megbízást.

A szerpapi, azaz a diakónusi szolgálatra jelentkező Muhari Ferenc engedelmességi ígéretet tett vállalt feladatai elvégzésére, Jézus Krisztus követésére, az egyház szolgálatára. Letérdelt az érsek atya előtt, majd arccal a földre borult a teljes önátadás jeléül, és a Mindenszentek litániáját imádkozták közösen a hívekkel szolgálatáért. (Diakónus feladatai!) A beöltözést követően a főpásztor kézrátétellel szolgáltatta ki a szentséget, majd a felszentelt kezébe adta az evangéliumos könyvet, szolgálata liturgikus eszközét. „Amit olvasol hidd, amit hiszel, tanítsd, amit tanítasz, kövesd is!” – e szavakkal indította el az érsek Muhari Ferencet a diakónusi pályáján.

A szentmise a felajánlási résszel folytatódott, ahol az újonnan felszentelt diakónus elsőként szolgált az oltárnál. Emellett feladata lesz az Ige-, valamint a szeretetszolgálat, és plébánosi felhatalmazásra keresztelhet, eskethet és temethet is.

Dr. Ternyák Csaba emlékezetbe idézte, amikor a Jászság sok papi hivatást adott az egyházmegyének és mindnyájunk imájába ajánlotta, hogy a papi, szerzetesi, szerzetesnői hivatás iránt vonzódó fiatalok meghallják a Jóisten hívószavát, és döntsenek e hivatás mellett. „Adná Isten, hogy kiviruljon ismét az egyházi hivatás tavasza itt, Jászberényben, és a Jászság szívéből bontakozzon ki a megújulás!”

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?