Tények és adatok egy fontos ügyről

Dr. Gedei József felperes szerkesztőségünk részére 2017. december 2. napján postai úton feladott, és legjobb tudomásunk szerint – 2017. december 5. napján kézbesített a Jászkürt Újság szerkesztőségéhez címzett kérelmében a Jászkürt Újság 2017. évi 46. számában megjelent „Segítsünk dönteni saját sorsunkról” elnevezésű cikk vonatkozásában helyreigazító közlemény közzétételét kérte. Velünk egyidőben küldte meg a bíróságnak is keresetét!

A szerkesztőség felperesi megkereséstől függetlenül, a lakosság objektív és teljes körű tájékoztatása érdekében a Jászkürt Újság 2017. december 14. napján megjelenő számába betervezte, és betűhűen közli a képviselő-testület betelepítési kvóta elleni határozatát, ugyancsak szó szerint közli dr. Gedei József ehhez kapcsolódó – be nem fogadott – módosító indítványát, valamint a perbe vont újságcikk azon bekezdését, amelyre felperes hivatkozik. Tehát nem a felperes terjedelmes, országos politikai kitekintésű elemzését, hanem az eredeti, általa megfogalmazott módosító indítványát. Ugyanis ebből fakad minden félreértés és sérelemérzet.

Felperes a cikkben nehezményezi a betelepülők kifejezést. Ugyanakkor felperes idézett önkormányzati módosító indítványában váltakozva használja a bevándorlók és a betelepülők kifejezéseket. „Bevándorolt és befogadott népcsoport”, „szüksége lenne további betelepülőkre”, így alapot adott a köznyelvet beszélők számára egyfajta, a lényeget nem érintő egyszerűsítésre. Az is hibás megközelítése felperesnek, hogy a jászok nem betelepülők, hanem úgymond bevándorlók méltó örökösei. Aki bevándorolt, az a XIII. században is betelepült, és nem kivándorolt.

A módosító indítványban azt írja Gedei a bevándorlók „magyarországi befogadása kikerülhetetlen”, és hogy a kvótát el kell fogadni. Ezt nehéz úgy értelmezni, hogy nem a bevándorlók érdekében nyújtotta be a módosító indítványát, a kvótát elítélő többi képviselő ellenében. Mindenesetre mi az olvasóink elé tárjuk szó szerint, ki mit határozott, írt, mondott.

Jászberény város határozata
a betelepítési kvótáról.

Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, azt jogtalannak és értelmetlennek tartja, mivel növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti kultúránkat és a mindennapok biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene az ország szociális, egészségügyi és oktatási rendszerére.
Kérjük a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
A Képviselő-testület felkéri dr. Szabó Tamás polgármestert, hogy jelen határozatot juttassa el Magyarország Kormánya számára.
Jászberény, 2016. január 26.

Dr. Gedei József
módosító indítványa

Módosító indítvánnyal érintett előterjesztés: Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás kifejezésére. Módosító indítvány benyújtója/benyújtói: Dr. Gedei József önkormányzati képviselő.

„Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016.(II.10.) határozata a kötelező betelepítési kvóta elfogadásáról

1. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy Jászberény lakói a jászok, a kabán kultúrájú ászi törzsekhez kapcsolódó, iráni nyelvet beszélő alán törzsek, Magyarország területére a XIII. században bevándorolt és befogadott népcsoport leszármazói, kulturális értékeinek méltó örökösei. Jászberény ehhez a származáshoz hűen, testvéri kapcsolatokat ápol az iráni Yazd várossal. A Jászok bevándorlásának fő oka a szállásterületeiket érintő háborúk voltak. A Jászok befogadásának oka, a tatárjárást követően megfogyatkozott lakossá pótlása, a Szent István-i intelmek alapján, az ország kulturális gazdagítása és védelme volt.

2. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy kisebb nagyobb számban, a XIII. századi bevándorlást követően is érkeztek Jászberénybe, a biztonság hiánya, a kilátástalanság elől ide menekülők. Őket a népnyelv máig ’gyüttmenteknek’ hívja. Jászberényben most is élnek olyan emberek, akik a háborús övezetekből érkeztek és városunkban befogadást nyertek.

3. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy Jászberény demográfia krízishelyzettel küzd, ezért szüksége lenne további betelepülőkre, akik elfogadják alapértékeinket, jogszabályainkat, és képesek alkotó módon hozzájárulni városunk fejlődéséhez.

4. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy sajnálatos módon a harmadik évezred hadviselési formái közé tartozik a terrorizmus, amelynek nem oka, hanem következménye a bevándorlás.

5. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy Európa, amelynek Magyarország teljes jogú tagja, osztja értékeit, élvezi gazdasági támogatását, új és komoly kihívásokkal küzd – közte a minden korábbinál jelentősebb – bevándorlással. A kihívásokat közös európai fellépéssel oldhatjuk meg. A bevándorlók egy részének magyarországi befogadása és integrálása, történelmi, gazdasági, politikai, emberiességi okokból kikerülhetetlen.

6. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő – testülete rögzíti, hogy felelőssége kettős. Egyrészről elő kell mozdítania a Jászberényben élők boldogulását, más részről teljesítenie kell az ország EU-s tagságából származó, rá háruló kötelezettségeket, hűen történelmi múltjához. A befogadás nyilván nem lehet korlátlan, sem ellenőrizetlen, hiszen a bevándorláshoz társadalmi kockázatok is kapcsolódnak. Jászberény érdeke, hogy az EU döntéshozóit támogassa a közös határok fokozottabb védelméért.

7. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a tagállamok által közösen elfogadott európai megoldásokat. Ha a kvóta elfogadást nyer, úgy azt is.

8. A Képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Tamás polgármestert, hogy a jelen határozatot juttassa el Magyarország kormány számára

Jászkürt Újság tudósítása
November 9-én, csütörtökön este a Déryné Rendezvényház díszterme rég nem tapasztalt zsúfolt képet mutatott. Telt ház várta Kósa Lajos tárca nélküli minisztert, a nemzeti konzultáció vendégelőadóját, aki a rendezvényt megelőzően a helyi sajtó képviselőivel találkozott.

(részlet:) „Kósa Lajos közvetlenségével hamar megnyerte a résztvevők szimpátiáját. A pulpitus megmozgatásával „átrendezte” a termet, hogy közelebb kerüljön a hallgatósághoz. Kész, kerek prezentációval érkezett, ám néhány kérdésére adott válasz meggyőzte arról, hogy a terembe ülők mindegyike hallott már a migrációról, Soros Györgyről, az ő terveiről, és arra a kérdésre sem tette fel senki a kezét, hogy ezzel a témával nem kell foglalkozni. Így lemondott a jól átgondolt előadásról és a számok, adatok többségéről, inkább néhány olyan gondolatot emelt ki, ami a hátteret segített megvilágítani. Tekintettel volt a helyszínre is, ahol a város korábbi polgármestere és képviselője dr. Gedei József önkormányzati képviselőként előterjesztést nyújtott be a migránsok érdekében, a jászok türelmét, empátiáját felemlegetve, mivel véleménye szerint ők is betelepülők. – Ez sületlenség, ami arra utal, hogy aki ezt hiszi, az a vendéget a betörőtől nem tudja megkülönböztetni, hiszen a jászokat a teljes királyi hatalmában lévő IV. Béla hívta be és telepítette le szerződéses feltételekkel. Őseink vállalták új hazájuk fegyveres védelmét, amiért kiváltságokban részesültek.”

Illusztráció forrása: sosz.hu

Vélemény, hozzászólás?