Sűrű éve volt a Városüzemeltetőnek

Jászapáti Város Képviselő-testülete november 16-án délután, 14 órai kezdettel tartotta rendes, soros havi ülését a Városházán, ahol többek között értékelték az önkormányzat pénzügyi tervének megvalósítását, és a városüzemeltető kft. ügyvezetőjének beszámolóját.

A testület teljes létszámban, határozatképesen jelen volt. Farkas Ferenc javaslatot tett az előterjesztések módosítására, amit a testület elfogadott. A napirendek közé felvették az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásához közbeszerzési eljárások lebonyolításáról szóló előterjesztést, és egy a TOP-os turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó előterjesztést is. Szintén egy TOP-os épületenergetikai fejlesztéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzéséhez szükséges előterjesztést, valamint hetedik pontként javasolta megtárgyalni a TOP-os épületenergetikai fejlesztéshez kapcsolódó vállalkozási szerződés nyílt nemzeti közbeszerzési eljárás ajánlattevőjének kiválasztásáról való döntést. A képviselők elfogadták a napirendek bővítését a négy előterjesztéssel.

A következőkben Farkas Ferenc a két ülés között történt fontosabb eseményekről számolt be képviselőtársainak.

Többek között hallhattunk a testvértelepülések fogadásáról, az október 23-i ünnepi műsorról – amelyért a polgármester ezúton is köszönetet mondott –, állampolgári eskütételről, a roma fórumról, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft-vel való egyeztetésről, az agrárkamarai választásokról, százéves lakos köszöntéséről, a közbiztonsági fórumról, a települési kézikönyvvel kapcsolatos fórumról.

A továbbiakban a lejárt határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szavaztak hozzászólások nélkül. A kérdések, bejelentések napirendi pontját Birkás Ferenc nyitotta, aki az üdülőterületi lakosok kérdését tolmácsolta a zsákos hulladékszállítás témában. Farkas Ferenc a hulladéktörvényre hivatkozva elmondta, hogy a második negyedévben szolgáltatásváltás történt. Tótin Lóránt a városüzemeltető kft. ügyvezetője vette át a szót, aki kivizsgálást ígért az ügyben, ahol valószínűleg az átállás környékén történt valamiféle pénzügyi félreértés. Pádár Lászlóné a közelgő ünnepek anyagi kiadásaira tekintettel a sírhelymegváltási pénzbefizetés halasztását kérte. Tótin Lóránt kérte, hogy a tulajdonosok elöljáróban adategyeztetésre térjenek be a hivatalba. Felhívta a figyelmet, hogy a lejárt sírhely újra kiadható, de igyekeznek méltányosságot gyakorolni például részletfizetéssel. A kapcsolatfelvételt azonban mindenképp tegyék meg a sírhelytulajdonosok!

Rendeletmódosítással folytatódott a testületi ülés. A képviselők írásban kapták meg a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletmódosítást, amelyben a közútkezelői feladatok ellátására vonatkozó passzussal egészítették ki az eredeti határozatot. A költségvetésről szóló rendeletet módosítását szintén elfogadta a testület.

Az előterjesztések sorában elsőként az önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének I-III. negyedéves teljesítésének tájékoztatóját fogadták el. Pádár Lászlóné az önkormányzati ingatlanok felújításáról, illetve a kóbor ebek befogásáról érdeklődött a beszámoló kapcsán. A polgármester válaszában elmondta, hogy elsősorban pályázati forrásból kívánják a felújításokat megvalósítani, erre a célra nem szándékoznak a költségvetésből pénzt kivenni. Harsányiné Kaszab Marianna a Pénzügyi Osztály vezetője válaszolt a kóbor kutyák ügyében, aki elmondta, külön nem címkézték fel a beszámolóban, ám jelentős tételt fordítanak rá. Farkas Ferenc hozzátette, lakossági bejelentés nélkül is havi gyakorisággal megjelenik a gyepmesteri telep vállalkozója, és elvégzi a feladatot.

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. III. negyedévi gazdasági tájékoztatóját az előterjesztő Tótin Lóránt ügyvezető szóban is kiegészítette. Elmondta, hogy a hulladékszállítás közszolgáltatás terén a féléves beszámolóhoz hasonló számok mutatkoznak, hiszen március 31-ig folyt ez a tevékenység. A strand és kemping vonatkozásában a tőkeemelésként átadott összeg eredményt nem javít, árbevétel nem keletkezett, viszont költségként nagyrészt itt jelenik meg a karbantartás összege. Egy-két elemet beruházásként el tudtak számolni, de mintegy 15 milliós összeggel eredményrontónak tűnik a mérleg. Árbevétel szempontjából javuló tendenciát mutat a stand és a kemping is. A vásárhelyre szintén bevételi növekedés jellemző, a piacon kisebb visszaesés tapasztalható elsősorban a kedvezőtlen időjárásból fakadóan. Mindemellett költségoptimalizálásra törekednek. A termelői bolt továbbra is jelentős veszteségtényező. Próbálnak együttműködés keretében az árbevételén javítani. A temető vonatkozásában valamelyest árbevétel növekedés prognosztizálható. A nagyobb költséget jelentő parcellásítást az önkormányzat felvállalta. Az önkormányzati munkáknál felfedezhető némi elmaradás, ez a strand beruházásai miatt történt. Az ingatlanok terén – mint az már az előzőekben elhangzott –, pályázatok futnak. A közlekedési táblák kihelyezése ütemterv szerint folyamatban van. A beszámolót a Pénzügyi Bizottsághoz hasonlóan a testület is egyhangúlag elfogadta.

A harmadik előterjesztési pontban a helyi idegenforgalmi adópolitika felülvizsgálatáról döntöttek a városatyák, majd a polgármester javaslata szerinti kiegészítő előterjesztéseket tárgyalták a zárt ülés előtt. A nyílt ülésen valamennyi napirendi pontot ellenvélemény nélkül elfogadták.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?