Jó előkészítő év volt az idei

Lapunkban az év során többször írtunk remélt, várt fejlesztésekről: tudósítottunk bizottsági és testületi ülések idevonatkozó vitáiról és döntéseiről, pályázatok benyújtásáról. Most év vége felé azzal kerestük meg Szabó Tamás polgármestert, hogy segítsen a tiszta kép kialakításában, vagyis abban, hogy milyen fejlesztések kezdődhettek el, illetve melyekhez tudott a város pályázati forrásokat szerezni.

Kezdjük a végén a történetet. Melyik az a legutóbbi pályázat, amit elnyert a város?
A legfrissebb jó hír egy 13,9 millió forintos pályázat sikere, amelynek segítségével a mindenki által ismert Kígyó utca 12. szám alatti ház felújítására kerülhet sor, amit aztán közösségi célokra fogunk hasznosítani.

Így év végén bizonyára megválaszolható a kérdés, hogy a tavalyi elképzelések, tervezések az idei és a gördülő fejlesztésekről mennyire voltak reálisak?
Sok mindent tisztán láttunk már az elmúlt év őszén is, ugyanis számos olyan fejlesztés zajlott, zajlik a városban, ami áthúzódó, és a forrásai már biztosítottak voltak. Erre jó példa a TAO-fejlesztések csoportja, amelyeknél bizton számíthattunk több projekt megvalósulására. Az Electrolux sportcsarnok bővítése és felújítása, a jégcsarnok bővítése és környezetének rendezése, a futballpálya lelátójának megépítése jó példa lehet erre, de ha már a sportnál tartunk a kosárlabdázók révén az Apponyi és a Rákóczi úti iskola sportinfrastruktúra fejlesztése is ide tartozik. Optimisták voltunk, de a kötelező óvatossággal terveztünk – vagy ha ez nem számít öndicséretnek jobban teljesítettünk a vártnál is –, így szeptemberben már a plusz fejlesztések miatt is kellett a költségvetésünket az új helyzethez hozzáigazítani.

Jelentős saját fejlesztéseket is megvalósított az önkormányzat. Olykor nem kötelező feladatkörben is…
Ebben az évben jubilált két oktatási intézményünk is. Mint köztudott, az egyetem alapításának száz éves évfordulóját ünnepelte, ehhez az ünnepségsorozathoz mi az egyetem dísztermének felújításával járultunk hozzá. A Lehel Vezér Gimnázium pedig különösen jelentős évfordulójához érkezett, 250 éves múlttal nagyon kevés iskola dicsekedhet ugyanis. A méltó körülmények megteremtéséhez mi a könyvtár, a folyosók felújításával, kifestésével, az elektromos hálózat korszerűsítésével járultunk hozzá. Természetesen figyelemmel kísértük a nem jubiláló intézményeket is, például a Klapka iskola felújítási projektjéhez mi a fűtéskorszerűsítéssel járultunk hozzá és besegítettünk a szigetelés költségeibe is. Ezek a tíz-húsz millió forintok akkor is jó helyre kerültek, ha már nem a város az intézmények fenntartója, azonban minket és a Jászságot szolgálják. Természetesen folytattuk a mindennapi életünket befolyásoló fejlesztési terveinket, például az út- és járdaépítéseket is.

A saját erős fejlesztések gyorsítása érdekében hitelt tervez felvenni a város. Ennek az ügyletnek ebben az évben pont kerülhet a végére?
A képviselő-testület döntött a mintegy négymilliárdos hitel felvételéről, amelynek megjelölte a céljait is. (Lásd táblázatunkat – a szerk.). Az önkormányzatok az Orbán-kormány hitelkonszolidációját követően csak kormányzati engedéllyel vehetnek fel hitelt az újabb eladósodási hullám megelőzése érdekében. Hitelfelvételi igényünket az államkincstár befogadta, hiánypótlást kért, amit teljesítettünk. Jelenleg a Nemzetgazdasági- és a Belügyminisztérium illetékes szakfőosztályai vizsgálják a kérelmünket. Az szokásos ügyviteli utak és időpontok ismeretében még decemberben a kormány elé kerülhet a kérvényünk és döntés is születhet. Persze az sem tragédia, ha ez a döntés más fontos ügyek miatt átcsúszik januárra, a lényeg az, hogy pozitív vagy részben pozitív legyen a végkicsengése.

Kicsit kilóg az idei összegzésből, de talán logikus kérdés, amit illő feltennünk: Ennek a négymilliárdnak a felhasználása hogyan történhet?
Ezt a hitelfelvételt úgy gondoltuk végig, olyan fejlesztési terveket készítettünk elő, amelyek illeszkednek az eddigi nagy uniós fejlesztésekhez és a saját erőfeszítéseinkhez is. Terveink szerint ötéves időintervallumban jelentős lendületet kaphat ezáltal a város élete, képe, fejlődése. Ez a jelentős összeg még az alapos előkészítő munka ellenére sem egyszerre elkölthető és elköltendő. A bankokkal is úgy egyeztettünk, hogy az összeg lehívásának a fejlesztések elkezdéséhez igazodó fenntartási ideje legyen.

Megvannak az önkormányzatban a szükséges személyi feltételek ezekhez az újabb beruházásokhoz?
A négymilliárd forint optimális felhasználása valóban nagy felelősség. Az eddigi többmilliárdos projekteket is sikeresen levezényeltük, így az említett hitel valamennyi projektjének terveztetése, kiviteleztetése is jó kezekben lesz. A jól meghatározott célok mentén eddigi tapasztalata és rutinja alapján egyértelműen alkalmas a gárdánk ilyen nagyméretű feladatok ellátására, koordinálására is.

Ha jól érzékeljük a városlakók közhangulatát, sok fejlesztésnek örülnek az emberek, de talán három van, ami mindenkinél elsőbbséget élvez. Ezek közül az egyik igen régi történet, a várost megközelítő, illetve elkerülő utak.
A 32-es út belső városi két kilométeres szakaszának a Közútnál rendelkezésre áll a forrása, a városhatártól a fényszarui körforgalomig pedig az állam biztosította a majd hatmilliárd forintos összeget. Ezek tehát nemcsak eldöntött, de forrásokkal, tervekkel is megtámogatott projektek, amelyeket a tél múltával, tavasszal elkezdik építeni. Fontos megjegyezni, hogy az állami költségvetésben ezt az egy kivételt fogadta el az országgyűlés Pócs János egyéni indítványára. Hozzájárult ehhez a sikerhez az is, hogy a jászsági vállalkozók közösen fellépve mögé álltak. Ennek a régi óhajunknak a teljesülése, ez a közös siker szinte megköveteli, hogy továbbra is felszínen tartsuk az elkerülő út utolsó szakászának megépítését. Ha a 32-es út esetében közös erővel sikerült, meggyőződésem, hogy hamarosan ebben is lesz eredmény.

A másik két nagyon várt fejlesztés a piac és környékének fejlesztése, illetve az új bölcsőde megépítése.
A forrásokat ezekhez is elnyertük. A Zöld város projektben a főtér átépítésének harmadik szakasza és a Polgármesteri Hivatal mögötti sétány kialakítása mellett központi elem a piac és környékének korszerűsítése, a parkolási anomáliák felszámolása. A bölcsőde ügye tavasszal gyorsulhat fel a terület közművesítésével, telkek kialakításával, amelyek közül 30-40 – a CSOK rendszerbe bevonható – támogatott telekkel számolunk.

Eddig főleg fejlesztések megfogható, forintosítható részéről beszéltünk. Befejezésül mindezek szellemi hátteréről kérdezzük. Idén a korábbi évekhez képest is több fontos tanácskozás volt a városunkban.
Valóban nagyon erős szellemi bázis alakult ki a vállalkozók és az oktatás szereplőinek részvételével városunkban. Ezeknek az elvi iránymutatásai is gyümölcsözőek lehetnek és fontosak, azonban szoros kapcsolatban vannak mindennapi életünk, főleg a gazdasági szféra legégetőbb kérdéseivel. A vállalkozások számára talán a magánembereknél is fontosabb Jászberény és a Jászság jó megközelíthetősége. A 32-es út forrásának kilobbizása is egy tavasszal tartott konferencián kapott különösen nagy nyomatékot, amikor a jelenlévő miniszter tapasztalta a vállalkozók és a város közös eltökéltségét. Hasonlóan gyakorlati haszna kell, hogy legyen az ősszel rendezett pályaválasztó kiállításunknak. Ez országosan is újdonság, és az előbb említett tanácskozáshoz hasonlóan folytatást igényel. Tulajdonképpen mindkét konferencia középpontjába került a pályaválasztás, a munkaerő-utánpótlás, a szakképzési rendszer és a felsőoktatás is. A megye kiszolgálója egyetemi szinten a Kecskemét-Szolnok és a Jászberény-Eger tengely. A jelen és a jövő igényeit állítottuk középpontba a középfokú oktatástól a felsőfokú oktatásig, különös tekintettel az informatikára és az automatizálásra. Ez jelenti a jövőt, amiért évről-évre fejlesztéseinket meghatározzuk és végrehajtjuk.

Vélemény, hozzászólás?