Élen maradtak a Jászság cégei

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészítette a megye gazdaságát elemző, közös Top 50 kiadványát, amelyet november 30-án a szolnoki megyeháza dísztermében tartott ünnepi rendezvényen mutattak be és adtak át az érintetteknek. A korábbiakhoz képest annyi változás történt, hogy a megyei adatokat most hét kistérség helyett kilenc járásra bontva mutatják be – így a jászságiakat is két részre bontva, mint Jászberényi és Jászapáti járási adatokat –, ami az előző évekkel történő összehasonlítást némileg nehezíti. A Top 50 adatai alapján készült a Jászságra vonatkozó alábbi elemzés.

A Jászságban 1.718 társas vállalkozás végzett tevékenységet 2016-ban, számuk az előző évhez képest 34-el csökkent. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Jászság társas vállalkozásai realizálták az összes nettó árbevétel 60,4%-át, 1.330 Mrd Ft-ot. A megyei legnagyobb 50 között 22 a jászsági (húsz a Jászberényi-, kettő a Jászapáti járásból), eggyel több, mint 2015-ben. Ezek a vállalkozások 88%-ban, 1.169 Mrd Ft-tal járultak hozzá a kistérség összes árbevételéhez. A Top 50-ben szereplő vállalkozások közül – ahová most a tavalyi 5,0 Mrd Ft-tal szemben 4,6 Mrd Ft feletti nettó árbevétellel lehetett bekerülni – a legnagyobb tízből négy, azon belül az első három továbbra is jászsági vállalkozás.

2015-höz képest 2016-ban új belépő a Jászságból a megyei Top 50-be a jászberényi Trend Szerszám Célgép Műanyagipari és Kereskedelmi Kft. (a 42. helyen) és jászárokszállási Mátramag Mátravidéki Olajosmag Termelők Mezőgazdasági Szövetkezete (a 45. helyen). A múlt évi rangsorban szerepelt Kód Műszaki és Kereskedelmi Kft. viszont most kimaradt az 50-ből. A jászsági Top 10-ben szereplőkön és az előzőeken kívül tagja még a megyei TOP 50-nek a Jászságból:

20. a Samyang EP Magyarország Kft. (Jászberény),
25. a Szatmári Malom Termelő és Kereskedelmi Kft. (Jászberény),
31. a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (Jászapáti),
35. a Dometic Hűtőgépgyártó és Kereskedelmi Zrt. (Jászberény),
37. a Rego-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Jászjákóhalma),
39. a Metálplaszt Fém- és Mű­anyagfeldolgozó Kft. (Jászberény),
40. a Palmi-Top Kereskedelmi Kft. (Jászberény),
43. a Fortaco Zrt. (Jászberény) és
50. a Bundy Hűtéstechnikai Kft. (Jászárokszállás).

A jászsági nettó árbevétel listán az 5. és a 7-9. helyeken történt változás. A Jász-Plasztik Autócentrum és a Carrier 2-2 hellyel előbbre lépett, a Faurecia és a Coop-Star pedig 3, illetve 1 hellyel hátra. A Jász-Plasztik Autócentrum 30,7%-kal, a Rosenberger 27,5%-kal, a Trend 18,6%-kal, a Samyang 17,1%-kal, a Carrier 16,5%-kal, a Mátramag 12%-kal, a Metálplaszt 9,8%-kal, a Szatmári Malom 9,2%-kal, a Szatmári Ker. 7%-kal, a Coop-Star 4,9%-kal növelte az árbevételét. Jelentősebb csökkenés volt a Faureciánál (20%), a Samsungnál (19,6%), a Fortaconál (8,1%), az Electroluxnál és a Bundynál (7,5-7,5%). A megyei Top 50-ben a jászsági első tíz helyezései: 1-3., 8., 11-15. és 19. (1. táblázat: Top 10 Jászság Árbevétel)

A megyei társas vállalkozások által foglalkoztatottak létszáma 36,2%-ának, 23.946 főnek (518 fővel kevesebbnek, mint 2015-ben) a jászsági gazdálkodók, ezen belül 62,4%-nak, 14.942 főnek a 22 kiemelt társas vállalkozás adott munkát. A megye tíz legnagyobb foglalkoztatójából hat a Jászságban működik, ezen belül is a két legnagyobb az Electrolux és a Jász-Plasztik; ötödik a Rosenberger, hatodik a Samsung, nyolcadik a MÁV-FKG és tizedik a Coop-Star. A legnagyobb változás az, hogy a Samsung 462 fővel (21%-kal) csökkentette, a Rosenberger pedig 204 fővel (11,5%-kal) növelte az alkalmazottainak számát. Ezzel a jászsági listán helyet is cseréltek. A tizedik helyre, a Faurecia helyére a Trend jött fel. Az előző évhez képest a sorrenden nincs további változás. A +/- eltérések is néhány százalékosak, ez alól kivétel a Szatmári +8,7%-kal és a Faurecia -8,7%-kal. (2. táblázat: Top 10 Jászság Létszám)

Az export tekintetében a megyében: 1. a Samsung, 2. az Electrolux, 6. a Jász-Plasztik, 7. a Carrier, 8. a Faurecia, és 10. a Rosenberger. A jászsági tízes sorrendben annyi változás van, hogy a Faurecia és a Carrier helyet cserélt. A Rosenberger (27,2%-kal), a Carrier (16,4%-kal), és a Samyang (7,8%-kal) növelte exportját. A Samsung (23,5%-kal), a Faurecia (19,8%-kal) és a Bundy (17,2%-kal) jelentősen, a többiek pedig 4,6 – 10%-kal kevesebb exportot bonyolítottak le 2015-höz képest. (3. táblázat: Top 10 Jászság Export)

Több ágazat és alágazat megyei árbevételi listáját vezetik jászsági cégek. Így a mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás ágazatban a Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt. (7,8%-os ágazaton belüli részaránnyal); a feldolgozóipari ágazat vegyi-, gumiipar, műanyaggyártás alágazatában a Samyang EP Magyarország Kft. (22,8%), a gépgyártás alágazatában a Samsung Electronics Magyar Zrt. (53,3%); az építőiparban a MÁV FKG Kft. (32,1%); a szolgáltatás ágazatban a Rego-Plast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az első.

Az ágazatokon belüli árbevételi rangsorokban,
a mezőgazdaságban a vezető Jászapáti 2000. után 4. a jászladányi Jász-Föld Zrt., 7. a jászárokszállási Kossuth 2006. Zrt.;
a gépgyártás területén a Samsungot az Electrolux követi, 3. a Jász-Plasztik, 6. a Carrier, 7. a Faurecia, 9. a Rosenberger;
a kereskedelemben 2. a Szatmári, 4. a Jász-Plasztik Autócentrum, 5. a Coop-Star, 8. a Mátramag Szövetkezet;
az élelmiszeriparban 2. a Szatmári Malom, 5. a Palmi-Top, 7. a jászberényi Darázs Keverő Kft.

Összefoglalóan megállapítható: A megye gazdaságában továbbra is a Jászságé, azon belül a Jászberényi járásé a vezető szerep. Az értékesítés 57,5%-a (jellemzően a Jászberényi járás vállalkozásainak 1.267 Mrd Ft-os árbevétele után a második Szolnoki járás vállalkozásai csak 550 Mrd Ft-tal következnek), az export közel háromnegyede, a belföldi értékesítés 41,7%-a ebben a járásban keletkezett; a megyei társasági adóbevétel 45,5%-a, a nettó áfa bevétel több mint fele itt képződött. A megye társas vállalkozásai által foglalkoztatott 66.210 fő 30,6%-át a Jászberényi járás cégei alkalmazták, melyek közül öt a megye tíz legnagyobb foglalkoztatója közé tartozott.

2016-ban az előző évhez képest viszonylag kevés változás történt a sorrendekben és a számadatok nagyságrendjében is. Ez a Top 10 Jászságban – illetve a megyei Top 50-ben – szereplő cégek stabilitását mutatja. A 22 kiemelt jászsági társaság közül tíznek növekedett az árbevétele és csak ötnek csökkent. A létszámadatok – kevés kivétellel – állandósultak, az export tekintetében viszont általános a visszaesés.

Egyértelműen jelentős fejlődést mutatnak a Rosenberger (árbevétel, export, létszám és hozzáadott érték növekedés) és a Carrier (árbevétel, export és hozzáadott érték növekedés, csökkenő létszám mellett) elért eredményei. Kiemelkedő a Jász-Plasztik Autócentrum Kft., a Trend Kft., a Samyang Kft., a Mátramag Szövetkezet, a Metálplaszt Kft., és a Szatmári Malom Kft. árbevétel növekedése is. A Trend több mint nyolc, a Metálplaszt és a Mátramag öt-öt, a Carrier három, a Jász-Plasztik Autócentrum és a Szatmári Malom két-két helyet lépett előre a megyei árbevételi listán.

Az előző évhez viszonyítva több mutató tekintetében is jelentősebb visszaesés tapasztalható a Samsungnál és a Faureciánál. Itt érdemes külön megemlíteni azt, hogy bár a Samsung – amely árbevételével és a többi gazdasági mutatójával alapvetően határozza meg a megye, azon belül a Jászság, a feldolgozóipari ágazat, különösen a gépgyártás teljesítményét – eredményei az előző évhez képest romlottak (csökkent az árbevétel, az export, a létszám és a hozzáadott érték is), a társaság árbevétele így is a megye összes nettó árbevételének 37,7%-át adta.

A gazdálkodás eredményessége (az üzemi tevékenység eredménye, az adózás előtti eredmény és a hozzáadott érték) sajnos az előző évekhez hasonlóan most sem ítélhető meg. Ugyanis a 22-ből 11 gazdálkodó a gazdasági információk megjelentetését csak korlátozottan hagyta jóvá, ezen túl két vállalkozás csak a neve közlését engedélyezte, egy cég pedig egyáltalán nem élt a nyilvánosság lehetőségével.

Végezetül meg kell jegyezni, hogy a toplisták adatait érdemes kritikával szemlélni, két okból is. Egyrészt a listákon csak a Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhellyel rendelkező gazdasági társaságok szerepelnek. Így fordulhat elő, hogy például a Ferro-Press Fémipari Szolgáltató Kft., amelynek a bejelentett székhelye Budapesten van, de gyakorlatilag minden termelő tevékenységét Jászberényben végzi, és árbevétele alapján megyei 11. és jászsági 5. lenne, nem található sem a Top 50-ben, sem a Top 10-ben. Másrészt az itt szereplő számadatok nem csak a székhelyen realizált árbevételeket és foglalkoztatott létszámokat tartalmazzák, hanem – a több telephellyel rendelkezőknél – összesítve, a megyén kívüli telephelyek vagy fióktelepek adatait is.

Szerző: Kármán Antal

Vélemény, hozzászólás?