Változások a nevelésben

A 100 éves jászberényi tanítóképzés tiszteletére szervezett ünnepségsorozat keretében került megrendezésre november 9-én a 21. századi európai oktatási terek és utak nemzetközi konferencia az Eszterházy Károly Egyetem jászberényi campusán.

A megjelent diákokat, tanárokat és a határon túlról érkező kollégákat dr. Varró Bernadett dékánasszony köszöntötte, aki tájékoztató beszédében ismertette a programot, valamint felkonferálta Mező Ferenc dékánhelyettes Változó világ, változó oktatási környezet című plenáris előadását.

A pszichológusként is tevékenykedő Mező Ferencnek köszönhetően megtudhattuk, milyen változások mentek végbe az emberi lelkekben az elmúlt száz évben, és milyen törekvésekre volna szükség a jelenben ahhoz, hogy egy jól működő jövőt tudjunk megalapozni a nevelésben. Megismerhettük a James R. Flynn politológusról elnevezett Flynn-effektus lényegét és hiányosságait, mely szerint az IQ-teszteken elért átlagpontszámok – bár eltérő mértékben – de tízévente folyamatosan három pontot emelkednek. Ugyanakkor az intelligencia önmagában mit sem ér, ha a pedagógusok nem tanítják meg a gyerekeket arra, hogyan használják hatékonyan az olyan erőforrásokat, mint a tanulásra való képesség, a kreativitás vagy a motiváció. Fontos, hogy az ismeretszerzés egyéni módszertanára legalább annyi időt szánjanak az iskolákban, mint magára a nyers tananyag átadására. A dékánhelyettes felhívta a jelenlévők figyelmét arra a világszerte fennálló egyensúlyhiányra és szakadékra, mely az iskolai kimenet és a munkaerőpiaci kínálat között húzódik. Példájában kitért az újságokban fellelhető álláshirdetésekre, melyekben az esetek többségében találékony, problémaérzékeny, önálló munkavégzésre alkalmas munkavállalókat keresnek, nem pedig olyan jelentkezőket, akik kívülről tudják a tankönyv tizedik oldalának hatodik bekezdését.

Magyarországon a nevelés hagyománya kibontakozóban van, mely felé az első lépést a közoktatási törvényt felváltó köznevelési törvény jelentette. A törvény lényegi mondanivalója, hogy az oktatásmódszertan minden eszközével felvértezett pedagógusok mellett – az egyensúly érdekében – a nevelés során a diákokat is vezessük be a tananyag hatékony befogadásának praktikáiba. Mert hiába magasabbak az új generációk IQ értékei, ha közben a kreativitás és motiváció terén negatív effektust tapasztalunk, mely a korai iskolaelhagyás egyik fő problémája. Már egészen fiatalkortól kezdve olyan szocializációs környezetet kell biztosítani a tanulóknak, ahol egyéni tehetségükre minél hamarabb fény derülhet, ezzel megelőzve az érettségi előtt beköszöntő, pályaválasztási időszakkal járó nehézségeket.

Az elgondolkodtató előadást követően, Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke díszoklevelet nyújtott át dr. Varró Bernadett dékánasszonynak a hosszan tartó szakmai kapcsolat, és a jászberényi tanítóképzés 100. évfordulójának tiszteletére.

A nap további részében pedagógiai kérdések, doktori és hallgatói kérdések, valamint információs műveltség címmel futó szekciókban folytak az előadások. A párhuzamosan zajló programok során a felkért előadók kitértek többek között a pedagógusok motivációvizsgálatára, az irodalomoktatásban szükséges szemléletváltásra, a differenciált tanulási környezetre, a drogprevenció lehetőségeire és a mesék személyiségformáló hatásaira is.

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?