Harmónia a közösség életében

Pénteken délután a Déryné Rendezvényház dísztermében Bolla János elnök köszöntötte az egybegyűlteket a Városvédő és Szépítő Egyesület közgyűlésén, amelyet a harmincadik születésnap tett ünnepivé.

Az elnök kiemelten üdvözölte az alapító tagokat, Novotny Jánosné alapító elnököt, valamint Pócs János országgyűlési képviselőt, Szabó Tamás polgármestert, Széphegyi Lászlót, a Város és Faluvédő Országos Szövetség alelnökét, illetve az egyesülettel baráti kapcsolatot ápoló egyéb településekről érkező városvédő egyesületek delegációit.
Szintén szívélyesen üdvözölte az együttműködő partnerek képviselőit és valamennyi megjelent egyesületi tagot, vendéget.

A Városvédő és Szépítő Egyesület olyan területén tevékenykedik Jászberény közösségének, mely mindenki számára a mindennapokban érzékelhető – hangsúlyozta köszöntőjében Szabó Tamás polgármester. A szervezet erénye, hogy a harminc év alatt töretlenül, kitartóan végezték tevékenységüket, várospatrióta szemlélettel képviselték ügyüket a település javára. Az önkormányzat és az egyesület kapcsolata szoros együttműködésen alapszik. A polgármester megköszönte az aktivitást, gratulált az elmúlt három évtized sikereihez, és a jövőbeni hasonló jó együttműködés reményében kívánt virágzóan eredményes évtizedeket a folytatáshoz.

Pócs János parlamenti képviselő a Jászság nevében szólt az egybegyűltekhez ünnepi köszöntőjében. A Jászság fővárosa gazdasági erejénél és az oktatásban elfoglalt pozíciójánál fogva a térség központja, ám az igazi elismerés az egy város számára, ha az utazók szépnek találják a települést. Az, hogy ez így történjen, nagy részben köszönhető a városszépítő egyesület példaértékű tevékenységének és agilis vezetőjének, Bolla Jánosnak, aki jászkapitányként és az egyesület elnökeként egyaránt mindig aktívan megállta a helyét.

– Történelmi mércével mérve harminc év nagyon rövid idő, emberi léptékkel viszont már jelentős, szinte egy fél emberöltő – mondta Bolla János. A továbbiakban összefoglalta az elmúlt évtizedek történéseit az 1987-es alapítástól napjainkig. Az elmúlt időszakban számtalan társadalmi, környezeti változáson ment keresztül a település. A visszatekintés alkalmat ad az értékelésre és erőt nyújt a jövőre való felkészülésre egyaránt. A városvédők kis csapata az elmúlt harminc év alatt maradandó nyomokat hagyott, és részt kért a település életéből. Tevékenységük nem korlátozódott szűk területre, munkájuk értékőrző, hagyományteremtő, hiánypótló jelzőkkel jellemezhető, mely az élhetőbb, szép környezet megteremtésén túl formálja a közösség gondolkodását, identitását. Az egyesület tagjai számára fontos a város közösségének és vezetőinek elismerése, támogató jelenléte. Sajnos az évek alatt szembesülniük kellett a barbár rongálással is, de mindig megpróbálnak új erőt meríteni és előre nézni. A jövőbe vetett hitüket támasztja alá az utánpótlás-nevelés. Az egyesület tagjait közé igyekeznek az ifjúságot is bevonni. Erre a célra leginkább táboraik hivatottak. A környezet szépítéséért, értékeink, hagyományaink megőrzéséért a jövőben is töretlen erővel dolgoznak – ígérte zárszavaiban az elnök, mindehhez békét és erőt kívánva a jelenlévőknek.
A következőkben az alapító tagokat köszöntötték oklevél adományozásával, majd valamennyi egyesületi tag emléklapban részesült. A kiváló teljesítményért szintén oklevélben részesültek a tagtársak, és a támogatók ugyancsak elismerő oklevelet vehettek át Bolla Jánostól.

Széphegyi László köszöntőjében elismeréssel szólt Jászberényről, ahol katonaéveit töltötte, és ahová azóta is szívesen tér vissza, mert a város szépsége, hangulata és kedvesen vendégszerető lakói látogatásra csábítják. Kisújszállás delegációjának vezetője a nagykunok üzenetét hozta elismerő szavaival. Gyöngyös képviselője is üdvözölte a szívből jövő tevékenység végzőit. Törökszentmiklós küldötte kitartást, erőt és minél több fiatal városvédőt kívánt az egyesületnek. Tóth József a Jászkerület Nonprofit Kft. nevében ígért együttműködő segítséget a továbbiakban. Hangsúlyozta, a gazdaság mellett a civil szervezetek jelentik a települések valódi erejét.

Az ünnepi vacsora előtt egy kisfilmben tekinthettük meg az elmúlt három évtized legemlékezetesebb pillanatait. Láttunk képkockákat a civil szervezet közösségi életéből, illetve az olyan nevezetes alkotásokról, mint a Korsós lány kútja, a 48-as dombormű, a Kapitány kert, a szép köztéri padok, a Békás kút, a temetői emlékhelyek vagy a török emlékmű felújítása. A képekről visszaköszönt az a harmónia, ami a közösség életében jelen van, és ami tükröződik az egyesület támogatásával megépült, megszépült köztereinken, emlékműveinken.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?