Egyetemi emléktábla Budai László tiszteletére

A május végén elhunyt dr. Budai László magyar–angol szakos pedagógus, tankönyvíró, nyelvész, az egri Eszterházy Károly Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanára, professor emeritus tiszteletére helyeztek el emléktáblát és avattak előadótermet az egyetemen október hatodikán az Anglisztika és Amerikanisztika Intézetben.

Dr. Budai László nyelvészprofesszor, tankönyvíró, a hazai anglisztika kiváló művelője, az angolnyelv-oktatás és nyelvtanárképzés meghatározó személyisége 2017. május 22-én, életének 83. évében hunyt el. A mostani avatáson a Jászapáti Polgármesteri Hivatal részéről többen tiszteletüket tették, hiszen Budai László Jászapáti szülötte, itt végezte általános és középiskolai tanulmányait. Mindig is tőzsgyökeres jásznak vallotta magát.

83 évéből hatvanat az oktatásban töltött. Autodidakta angolnyelv-tanulás után felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakára. Diplomájának megszerzését követően, 1957-től gimnáziumi tanár volt Egerben, majd Hatvanban. Két megye szakfelügyeletét látta el, amikor 1970-ben az egri főiskola Angol Tanszékére került, ahol öt év múlva tanszékvezető lett, amely tisztséget másfél évtizeden keresztül viselt. Az 1990-es évek elején másodállásban az ELTE Angol Tanszékén és a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán is oktatott, majd 1992 és 2004 között a Veszprémi Egyetem professzora.

1997-ben az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékére hívták, hogy tapasztalatával, szaktudásával segítse az egyetemi magyar szak akkreditációját. Irányításával megalakult az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 2004-től az egri intézmény professor emeritusa. 2017 márciusáig aktív részese volt az intézetnek.

Tanítványai előtt igen nagy tekintélyre tett szert széles körű tudásával, nyelvismeretével. Diákjai, kollégái egyaránt megtapasztalhatták ennek szerteágazó voltát. Igazi tanáregyéniség volt, szigorú saját magával szemben, de a színvonalas teljesítményt ugyanúgy megkövetelte tanítványaitól is.

Aktív részese volt a szakmai közéletnek: bizottsági elnökségek, tagságok és egyéb megbízatások jelzik ezt a tevékenységét. Tanulmányútjai ösztöndíjakhoz, kutatásokhoz, partnerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódnak. Közülük kiemelkedik a Michigan Egyetemen eltöltött egy év, ahol Fulbright-ösztöndíjasként nyelvészeti kutatómunkát végzett, illetve magyar és angol nyelvű előadásokat tartott. Már az 1970-es évek elején partnerkapcsolatot épített ki a dél-angliai Exeter főiskolájával.

Hat évtized oktatómunkájának és tankönyvírói tevékenységének eredményeként generációk köszönhetik neki angolnyelv-ismeretüket. A hazai tankönyvírás egyik jeles személyiségévé vált, könyvei nívódíjat nyertek.

Az emléktábla és a róla elnevezett terem méltán hirdeti Jászapáti szülöttének kimagasló munkásságát.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?