Látogatás Németországban

Kedves és szívélyes meghívásnak tettünk eleget október 24-28-a között Németországban, Vechtában és Drezdában dr. Novák István főigazgató plébános atya vezetésével. A látogatás aktualitását az adta, hogy a testvériskolák élére új igazgatók kerültek, és a vechtai püspökség élére egy éve új püspököt neveztek ki.

A vechtai Ludgerus katolikus iskola évek óta nagyon jó kapcsolatot ápol testvériskolájával, a jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolával. Az igazgatónő nyugdíjba vonulása után Clemens Feldmann hitoktató, sporttanár került az iskola élére, aki szívélyesen fogadott bennünket. Bemutatták az iskolát, megismertük az intézmény nevelési és oktatási célját, előírását, hogyan lehet más-más kultúrából érkező gyermeket tanítani, hogyan tudnak a tanulók beilleszkedni a német oktatás rejtelmeibe, ahol a központban mindig a gyermek az első, akit segíteni, támogatni kell.
A Liska József Katolikus Iskola testvériskolája a Lohnéban található Adolf Kolping Középiskola. Az új igazgató, Martin Klein Bornhorst és a tanárok vártak bennünket. Barátságos fogadtatás után szó esett az iskoláink további partnerkapcsolatáról, közös távlati célokról, a diákok közös látogatásairól, a szakmai programokról.

Csütörtökön délelőtt várt bennünket Wilfried Theising segédpüspök úr a vechtai püspöki palotában, aki az elődjétől már sokat hallott Jászberényről. Megismertük életét, papi hivatásának történetét, szolgálati helyeit. Szeretettel beszélt Magyarországról, megismerte a vasfüggöny létezését, mivel a 80-as években, mint papi szeminarista látogatott el Budapestre, Esztergomba. Találkozott Lékai László bíboros úrral, aki fogadta a münsteri szeminárium kispapjait. Kíváncsi volt és érdeklődve hallgatta a mi bemutatkozásunkat is. A püspöki kápolnában közösen imádkoztunk, hálát adtunk az Úrnak, hogy együtt lehetünk barátságban, szeretetben. Dr. Novák István plébános atya meghívta a segédpüspök urat Magyarországra, Jászberénybe, aki örömmel fogadta a meghívást. Agapéval zártuk a találkozást.

Délután az utunk Drezdába vezetett, ahol egy nagyon kellemes estét töltöttünk el. Pénteken délelőtt Heinrich Timmerevers, az egykori vechtai püspök úr várt bennünket, aki jelenleg a Drezda-Meißen püspökség élén áll. Kedves ismerősként fogadott bennünket, bemutatta jelenlegi szolgálathelyét. Mesélt munkájáról, feladatairól, terveiről. Nehézséget jelent, hogy a Drezda és környékén élő emberek nem vallásosak, a szocializmus kiölte az emberekből a hitet, megszégyenítették őket érte, de aki megmaradt katolikusnak a nehéz időkben is, az erős hitről tesz tanúbizonyságot nap mint nap. A püspök úr hálás a Jóistennek, hogy az eltelt egy év alatt, amióta itt szolgál, már száz felnőtt embert keresztelt meg. Ez nagy előrelépés az emberek Istenhez való visszavezetésében. A beszélgetés agapéval zárult.

Szombaton Prága nevezetességeit csodáltuk meg. A Szent Vitus Székesegyházban imát mondtunk a közös együttlétért, a közös együttműködésért, utunk sikeres befejezéséért és a meglévő és új kapcsolatok építéséért, felvirágoztatásáért.

Szerzők:
Csomorné Csépányi Ildikó
Lantos Tiborné

Vélemény, hozzászólás?