Pályázatok, biztonság, közmeghallgatás

Október 19-én, csütörtökön rendes, nyílt testületi ülést tartott Jászapáti Városi Önkormányzata. A városvezetők teljes létszámmal kezdték meg munkájukat.

A képviselő-testületet és a sajtó képviselőit Farkas Ferenc polgármester köszöntötte, majd beszámolt a legutóbbi ülést követő eseményekről. Az elmúlt időszakban számos rendezvényen képviseltette magát az önkormányzat. Többek között részt vett szeptember 23-án, az I. Jászapáti Pálinkamustrán. Egyeztetések folytak a Jászapáti Szociális Intézmény vezetőjével a szervezet működéséről. Lakossági tájékoztatóra került sor szeptember 28-án, az önkormányzat nyertes és benyújtott pályázatairól. Szentmisével és fáklyás felvonulással, valamint műsorral ünnepelték Szent Mihály napját a hónap végén. A Vándorfy János Honismereti Szakkör rendezvényére látogatott el a városvezetőség delegációja, ahol az idei Vándorfy János díjak átadására is sor került.
Idősek napja alkalmából a város szépkorúiról emlékezett meg az önkormányzat. Október hatodikán az aradi vértanúkra emlékeztek gyászünnepséggel és koszorúzással. Délután a Szalkári Rózsa kulturális hagyatékából rendezett kiállítást nyitotta meg a város polgármestere.

Pádár Lászlóné a lejárt idejű határozatokba foglalt Hősök téri 7. szám alatt álló ingatlan ingyenes önkormányzati használatba vételének tárgyalásairól érdeklődött. Polgármester válaszában elmondta, hogy korábban a testület kívánta igénybe venni az ingatlant, hogy felújítsák, ezzel is javítva a városképet. De a későbbiekben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kezében lévő épületet a Jászsági Tankerületi Központ kapta meg iskolai célú felhasználásra. Biróné dr. Boros Anikó jegyző asszony kifejtette, hogy határozatlan idejű határozatként szerepel a dokumentumban addig, amíg végeleges döntés nem születik az épület sorsáról.

Birkás Ferenc képviselő a temetői viráglopások visszaszorítása érdekében tett javaslatokat. Polgármester válaszában elmondta, hogy kamerák felszerelésével, valamint a nagyobb hatósági jelenléttel tudnának eredményesen fellépni a bűncselekmények ellen. Szintén ezzel kapcsolatban válaszolt Tótin Lóránt, a Városüzemeltető Zrt. ügyvezetője. Az elhangzottakkal egyetértve kifejtette, hogy szerinte is nagyobb rendőrségi, polgárőri jelenléttel lehetne korlátozni a lopások számát. Dr. Völgyi István alpolgármester úgy véli: a temetőben történt bűncselekmények kérdést is a szemléletváltás tudja megoldani. Épp ezért arra biztat mindenkit, hogy ismeretlen helyről ne vásároljon feltűnően olcsó, valamint gyaníthatóan lopásból/betörésből szerzett virágokat, tárgyakat.

Pádár Lászlóné a pályázatok adatainak online felületen történő megjelenését kérelmezte. Erre reflektálva polgármester kiemelte, hogy a nyilvános pályázati döntések kapcsán a Jász Trió tévé adásai széleskörű tájékoztatást nyújtanak. Ezenfelül a választópolgárok online felületen is megtekinthetik az aktuális projektek tervét, a várost érintő pályázatokat.

Móczó Zsófia hozzászólásában elmondta, hogy a szóban forgó pályázatok adatai személyes egyeztetés után megtekinthetőek a hivatalban. Emellett a város internetes oldalai kiváló információs csatornát biztosítanak a pályázatok áttanulmányozására. A polgármester hozzátette, hogy számos projekt leforgása több hetet is igénybe vehet, példának okáért a közbeszerzési projektek egyes szakaszai 45 napig húzódhatnak.

A pályázatokkal kapcsolatban Borbás Zoltán képviselő úgy vélte: a lakossági fórumokon minden szóban forgó pályázat fejlesztéseit nyilvánosság elé tárták. Emellett számos olyan pályázat van, amely zárt közbeszerzési eljárás.

Borbás Zoltán képviselő az ingyenes influenza elleni oltásokról érdeklődött, mely október közepén érkezett Magyarországra. Dr. Völgyi István alpolgármester elmondta, hogy a vakcinákat átvették az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól. Így mindenki, aki erre jogosult, (többek között a 65 évnél idősebb emberek, a krónikus betegek, főként a légzőszervi betegek, asztmások) térítésmentesen megkapják a védőoltást. Akik ezenfelül igényelnék az influenza elleni oltást, azoknak receptre felírt, patikában megvásárolt injekciót fognak beadni.

Berente Éva az őszi lomtalanítás után érdeklődött. A hulladékszállítást a Regió-Kom Kft. végzi. A feladatkörükben az szerepel, hogy heti gyakorisággal elszállítják a 120 literes hulladékot. Emellett a közszolgáltató által meghatározott zöldhulladékot, a szelektíven gyűjtött hulladékot, valamint évente egyszer kötelező lomtalanítást végez a cég. (Utóbbit november 11-én, szombaton – a szerk.)
A továbbiakban a polgármester bejelentette, hogy november 30-án közmeghallgatást tart az önkormányzat. Ezt követően a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotásáról szavazott a testület, melyet 9 igennel elfogadtak.

Egyöntetűen elfogadták a Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2017-2018-as nevelési évek munkatervét. A képviselő-testület tárgyalta a jövő évi belső ellenőrzési tervet, ehhez kapcsolódóan Pádár Lászlóné tette fel kérdését az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek számáról. A Polgármesteri Hivatalban egy, az önkormányzatnál négy személygépjármű, illetve több haszongépjármű van – hangzott el Harsányiné Kaszab Marianna osztályvezető válaszában. A határozati javaslatot egyhangúan megszavazta a testület.

A következőkben a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról hoztak döntést. Egy új közszolgáltató közel 400 000 ember igényeit kiszolgálva fogja elvégezni a hulladékkezelési szolgáltatást. A közös munka megkezdését kilenc igennel szavazta meg a testület.

Az önkormányzat nemrégiben „Turizmusfejlesztés Jászapátin és Jászivány településeken” elnevezésű pályázaton nyert, ami száz százalék támogatás mellett, bruttó 170. 000. 000 forint összegű támogatást jelent. A pályázat lebonyolításához szükséges a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás eljárása, melyre négy árajánlat érkezett, kettő Jászberényből, egy Nyíregyházáról és egy Jászapátiról. Az utóbbi, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. árajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek, így a testület nyolc igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadta az ajánlatot.

Hasonló témakörben szavaztak a „Termálvíz komplex újrahasznosítása Jászapátin” című pályázatról, mellyel a testület nyolc igen szavazattal és egy tartózkodással a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-t bízta meg.

Utolsó előtti pontként az „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településén” című projekt közbeszerzési dokumentációjáról szavazott a testület. A projekt keretében 292 napelem elhelyezése valósul meg, tíz épültre, melyből egy épület teljes felújítását is célul tűzték ki. A projekt támogatási összege 77. 957. 494 forint.

A fentebb említett projekthez kapcsolódó beruházási feladatok ellátásának szervezetek kiválasztásáról döntött a testület.

Szabó Lilla

Szabó Lilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?