Fejlesztési hitelt venne fel a város

Jászberény Városi Önkormányzat képviselő-testületének október havi rendes nyílt ülésére 11-én, a szokásos 15 órai kezdettel került sor a Városháza nagytermében. A képviselőket leginkább izgató napirendi pont az infrastruktúra-fejlesztést célzó hitelajánlatokkal kapcsolatos előterjesztés volt.

A testület tizenkét képviselővel kezdte el az ülést, Balogh Béla és Juhász Dániel képviselők később csatlakoztak, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester pedig hivatalos elfoglaltsága miatt ezúttal nem volt jelen. A napirendi javaslatokat, illetve a tájékoztatókat a képviselők elfogadták.

Fejlesztési hitelfelvétel. Az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlati felhívásra beérkezett hitelajánlatok kiértékelésére és a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint az önkormányzati számlavezető pénzintézet megváltoztatására című előterjesztéshez a polgármester szóbeli kiegészítést fűzött.

Szabó Tamás hangsúlyozta: a költségvetés eddigi rendszeréből fakadóan a városlakók alapvető szükségleteit meghatározó fejlesztések – a kultúra, a sport, a civil szféra területén – a városlakók megelégedésére megvalósultak. Mindezek az itt lakók igényei szerint fejlődtek. A jászberényiek másik jogos igénye az infrastruktúra-fejlesztés, melyet lépésről lépésre gyakorolt a város, hitelfelvétel nélkül csak évtizedek elteltével valósulhatna meg. Mindez egy nagyon határozott és megfontolt koncepció, melynek egy részét már elérte a város, a másik rész eszköze pedig a hitel lehet. Most egy többlépcsős folyamat újabb állomásához ért a város. A hitelajánlat a futamidőre, nagyságára vonatkozóan ajánlott kondíciókkal, a lehívhatóság és a türelmi idő paramétereit illetően az önkormányzat számára vállalhatóan alakult.

Gedei József módosító javaslatát, melyben a hitelfelvétel elvetését kéri, nem fogadta be az előterjesztő, és később a testület is elutasította. Kérdezés jogával Gedei képviselő élt elsőként.

Érdeklődött, hogy miért váltott pénzpolitikai irányt az önkormányzat az előző hitelelutasításhoz képest, valamint rákérdezett a mérték miértjére is. Szabó Tamás kifejtette, a kormány adósságkonszolidációs lépését az önkormányzat üdvözölte és helyénvalónak tartotta, de Jászberény saját költségvetéséből is tudta volna kezelni az akkori hitelt. Tehát az adósságteher nem vitte akkor sem a várost az ellehetetlenülés irányába. Egy megfontolt, megalapozott, a lehetőségeket számba vevő hitelfelvétel része a mindennapos életnek, akár privát szférában, akár gazdasági vagy önkormányzati szinten. A lényeg a mértéken van. A négymilliárd hitelösszeg is ennek függvényében alakult ki. Ez az összeg, amit a város a saját képességeiből elő tud állítani törlesztéskor.

Véleményt Balogh Béla képviselő mondott az előterjesztéssel kapcsolatban. Megfogalmazása szerint nem indokolt a hitelfelvétel, szerinte az elmúlt hét év rossz gazdálkodása, a hibás költségvetési struktúra elfedésére szolgál. A képviselő szerint a bankválasztás is politikai célú döntés.

Szabó Tamás válaszában a bankválasztás kapcsán elmondta, hogy az évi 800 ezer forintos számlavezetési díj valószínűleg nem jelent komoly bevételt egyik banknak sem. Egy bekért ajánlatrendszerből négy intézetet szólított meg a városvezetés, majd tárgyalásokat követően döntöttek a legjobb feltételeket ajánló MKB Bank mellett. Tamás Zoltán a Városfejlesztési Bizottság elnökeként hozzátette: a beruházások folyamatosan drágulnak, hitel nélkül nem tudnának elindulni. A négymilliárdból megvalósuló fejlesztések mind megtérülő, közösségi érdekeket szolgáló beruházások. A képviselők a határozati javaslatokat elfogadták.

Demográfia. A Tájékoztató Jászberény város demográfiai helyzetének alakulása kapcsán Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy folyamatosan keresik a lehetőségeket a demográfiai mutatók javítására. Az anyag hangsúlyosan tartalmazza ezeket a lépéseket. A bérlakásokra vonatkozóan tájékoztatott, igen jelentős előremutató lakásépítési változások mutatkoznak az elmúlt időszakban. Hozzátette, remény szerint a Faiskola utcában hamarosan mintegy 30 lakást újíthat fel az önkormányzat 300 milliós pályázat segítségével bérlakás céljából. (Az anyagra részletesebben visszatérünk – a szerk.)

Beszámolók. A közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat 2017. évi tevékenységéről is tájékozódtak a képviselők. A közterület-felügyeletet 11 dolgozó látja el, heti negyven órás munkarendben Jászberény és Portelek területén. Feladatuk a városüzemeltetési problémák feltárása, dokumentálása, végrehajtó szervek felé történő továbbítása. Az elmúlt egy év alatt 206 észlelést, valamint 373 úthibát jelentettek be az illetékesnek. Harminc alkalommal teljesítettek a rendőrséggel együttműködve járőri szolgálatot. Napi beosztásuk során különböző időpontokban kamerafigyelő szolgálatot is végeznek a jogsértések kiszűrése, utólagos eljárás kezdeményezése céljából.

A mezőőrök napi 12 órás szolgálatot adnak. Feladataik közé tartozik a külterületi jogszabálysértések megakadályozása, továbbá a gazdákkal, a külterületen, tanyákon élőkkel történő kapcsolattartás, a külterületi utak állapotának, járhatóságának felmérése, a külterületi erdőkben a fakitermelés ellenőrzése, a termőföldeken a lopások megakadályozása, a helyi méhészetek figyelemmel kísérése.

Előterjesztések. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletről Alvári Csaba főépítész szóbeli kiegészítésében kifejtette, partnerségi egyeztetési szabályrendszerünk eddig is volt, jogszabályváltozás következtében az előterjesztés tulajdonképpen ennek rendeletbe foglalásról szól. Módosították a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahely teremtési helyi támogatásának programjáról szóló önkormányzati rendeletet, és szintén valamennyien elfogadták az általános iskolai körzetekre vonatkozó előterjesztést is.

A hátralévő napirendi pontokban a térségi hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról, valamint ingatlanokról esett szó. Többek között napelempark létesítéséhez vizsgáltak meg önkormányzati területeket, a Táncsics utcai Csángó Ház ingyenes használatba adásáról döntöttek, illetve egy Kígyó utcai népi építészeti értéket képviselő ház felújítására benyújtandó pályázatról szavaztak.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?