Székely Mihály nyomában

A Székely Mihály gyermekkorához kötődő helyszíneket érintő, rendhagyó idegenvezetés a Jász Múzeumtól indult Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató vezetésével október elsején, verőfényes vasárnap délután.

A séta a Jász Múzeumtól indult a Bercsényi út irányába, amelyet úri utcának is neveztek. Itt telepedett le az első zsidó kereskedő, Buck Gábor, akit további zsidó családok követtek. 1857-ben a zsidó közösség megvette Horti Lászlóné házát, ahol imaházat alakítottak ki. A zsidó gyerekeket kezdetben magánházaknál tanították, majd 1883-ban nyitották meg a zsidó népiskolát a mai Bercsényi úti Belvárosi Általános Iskola helyén. Az első tanító Bondi Bernát volt, aki még jiddisül tanította a rá bízott nebulókat.

Ebben a zsidó iskolában tanult Spagátner Misi, aki már gyermekkorában is tehetséges zenész volt. Spagátner Zsigmond órás és aranyműves, valamint Zinger Eszter házasságából 1901. május 8-án született Mihály zenekedvelő családba. Ő és testvére, Oszkár Rácz Aladár édesapjától tanult hegedülni. Középiskolai tanulmányait Jászapátin kezdte meg, de Jászberényben folytatta az Állami Királyi Főgimnáziumban, a mai Lehel Vezér Gimnázium épületében. Aktívan részt vett a kórusok életében, de a bőrt is szívesen rúgta társaival a sportpályán. Jászberényben 16 éves koráig élt, utána Budapestre került tanulni rendőrtiszt nagybátyjához. Ő segítette az ifjú tehetséget, aki először Revere Gyulához, majd dr. László Gézához vitte éneket tanulni. 1920-ban volt az első nyilvános szereplése, az Operaházba 1923-ban nyert felvételt. Ekkor változtatta vezetéknevét Székelyre László Géza javaslatára, aki tudta, hogy zsidó származása megakadályozná előmenetelét.

Nem volt a világnak olyan színpada, ahol nem énekelt volna, de mindig hazatért. Munkásságát szülővárosa is elismerte, 1948 decemberében Jászberény képviselő-testülete díszpolgári címet adományozott Székely Mihálynak. Amellett, hogy az Operaház örökös tagjává választották, kétszer kapta meg a Kossuth-díjat. Váratlan halálhíre mindenkit megrendített: 1963. március 22-én halt meg a műtőasztalon, vélhetően orvosi műhiba következtében. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra, de emlékét városunkban is őrizzük, többek között egy emlékszobával, a Jászberényi Városi Könyvtár harmadik emeletén.

Emlékszobát már az 1970-es években szerettek volna létrehozni. Gobbi Hilda is az ügy mellé állt és jelentős összeggel támogatta a kezdeményezést. Szabó Piroska, Székely Mihály özvegye is hozzájárult több személyes tárgyával, melyeket egy iskolai tanteremben helyeztek el. Itt kapott helyet az a neobarokk ülőgarnitúra is, amely igen kalandos utat járt be az emlékszoba felszámolását követően. A hagyatékot a Jász Múzeum őrizte, de állandó kiállítóhelyet a megújult könyvtár épületében tudtak létrehozni. Itt állíthatták ki a goblein huzattal felújított diófa ülőgarnitúrát is dr. Gedei József, akkori országgyűlési képviselő közbenjárására. A 36 évig áhított Székely Mihály Emlékszobát végül 2006. február 2-án adták át, amely vázlatosan végigkíséri a művész életét.

Erről már az említett helyszínen, a könyvtár épületében hallhattak az érdeklődők, melynek helyén egykor a zsidó templom állt. A Kovács Károly tervei alapján, közadakozásból felépült mór és romantikus stílusjegyeket őrző templomot 1890. szeptember 10-én avatták fel. Az épületet 1965-ben adták el, ami addigra már igen rossz állapotban volt. Lebontása után a helyére épült fel 1970-ben a városi könyvtár, melyet 2005-ben Sáros László tervei alapján építettek újjá.

A séta utolsó állomásaként érkeztünk a Székely Mihályról elnevezett iskola elé, amely 1968 óta viseli a híres operaénekes nevét. A bejárat mellett látható az idén elhunyt, 103 évet élt Tősér János, jászárokszállási művész bronz emléktáblája Székely Mihályról. Az iskola minden évben május 8-án emlékezik névadójára és ekkor adják át az özvegye által alapított Székely Mihály ösztöndíjakat tehetséges diákok részére.

A program zárásaként Pócz István szavalatát hallhattuk, amely Székely Mihály halála után íródott ismeretlen szerző tollából és elismerő szavakkal méltatta a kitűnő művészt.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?