Zsúfolt testületi ülés

Szeptember 21-én, szerdán 14 órai kezdettel került sor Jászapáti Városi Önkormányzat nyári szünetet követő első rendes, nyílt testületi ülésére.

A teljes létszámban megjelent képviselő-testületet Farkas Ferenc polgármester köszöntötte, aki két ponttal javasolta kiegészíteni a napirendet, majd a két ülés között történtekről tájékoztatta a testületet.

A június óta eltelt időszakban számos eseményen képviseltette magát a város önkormányzata. Népes küldöttséggel részt vettek például a Jászladányban megrendezett Jász Világtalálkozón. A helytállást ez alkalommal is megköszönte Farkas Ferenc. Sikeres aratónapot szerveztek július első szombatján, Jászsági Randevút a 22-i hétvégén. Folyamatban lévő pályázatokról többször tárgyaltak. A Roma szépségverseny nagy népszerűségnek örvendett. Egyeztetést tartottak a sportvezetőkkel, szakosztályvezetőkkel az edzők személyéről, átigazolásokról, felkészülésről. Tárgyaltak a németjuhász tenyészszemle előkészületeiről. Július 19-21-ig Temerinbe látogatott egy delegáció a testvérváros ünnepére. Az orvosi ügyeleti ellátás aktuális kérdéseit Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás és Jásztelek vezetőivel beszélték meg a városatyák. Foglalkoztatási együttműködési pályázat soron következő rendezvényére is sor került a hónap végén.

Az István, a király daljátékot lengyel vendégeinkkel együtt tekintette meg a városvezetés a templomban. Az augusztus 20-i díszünnepség alkalmával a művelődési házban adták át a városnapi kitüntetéseket. A polgármester részt vett a Jászberényben tartott kábítószerügyi egyeztető fórumon, és a Jászsági Expón szintén. Aznap este Gubicz András emeritus jászkapitányt köszöntötték 80. születésnapja alkalmából. A tanévnyitó alkalmával a katolikus iskolában képviselte a várost Farkas Ferenc. A Pájer Antal Művelődési ház évfordulója alkalmából egyhetes rendezvénysorozatot tartottak. Szeptember 14-én 101 éves apáti lakost köszöntöttek a jegyző asszonnyal. A hónap közepén nyolcfős delegáció képviselte a várost Lancut járásban. A beszámolót, a lejárt határidejű jelentéseket, illetve az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót a testület kilenc igennel elfogadta.

Kérdéssel Birkás Ferenc képviselő jelentkezett elsőként. Érdeklődött a futballpálya mellett található rozsdásodó úthenger felől, a műfüves pálya rossz kapuhálójáról, a nagypálya lelátóinak üléscseréjéről. A közlekedés kapcsán a körforgalom korlátját hiányolta, a kerékpárút rossz állapotára, illetve a Damjanich utcai parkolás nehézségeire hívta fel a figyelmet, valamint hozzátette szükséges lenne az Ipari park útjának felújítása is. A Nyárfás útról eltűnt a sebességkorlátozó tábla, a buszmegálló környéke rendezetlen – mondta a képviselő. Végezetül megkérdezte várható- e közmeghallgatás a pályázatokkal kapcsolatban, illetve kifogásolta, hogy a Város Napját magánterületen rendezték.

A polgármester válaszolt a kérdésekre: elmondta, hogy a focipályánál az úthengert eltávolítják, a hálókat és a palánkot minden évben cserélik. A lelátó egy része már megújult, a maradék részekre is sor kerül, ha forrást találnak hozzá. A műfüvet csak pályázati pénzből tudják majd cserélni. Hozzátette, az önkormányzat 13 millióval támogatta a Jászapáti JSE-t. A körforgalmi korláthoz árajánlatot kértek, a tulajdonviszonyok is tisztázásra várnak még. A hiányzó közlekedési táblákat megrendelték, a Nyárfás útra lakóövezetre vonatkozó korlátozást jelző tábla kerül majd. A polgármester tájékoztatott, hogy lakossági tájékoztatót tartanak a jelenleg futó és a benyújtandó pályázatokról. A hasonló jellegű eseményeket mindig közzéteszik a város honlapján, illetve Facebook oldalán, így onnan is tájékozódhatnak a lakosok. Közmeghallgatás november 30-án lesz, ahol egyéb Jászapátit érintő kérdések megvitatására is lesz lehetőség. A Város Napjával kapcsolatban elmondta, nem kell személyes meghívóra várni, mert az invitálás szintén közzé volt téve a közösségi oldalakon. A rendezvény magán és közterületen zajlott és a tapasztalatok, visszajelzések alapján jó hangulatú volt. A polgármester megragadta az alkalmat, hogy megköszönje Pócs Jánosnak a terület felajánlását.

Borbás Zoltán képviselő kért szót, aki elmondta, hogy a városnapi rendezvény szórólapján a gazdakör, a polgármester és Pócs János aláírása is szerepelt. Pádár Lászlóné a Homokos-tó nádirtásáról és a víz mellett található út javítási lehetőségeiről érdeklődött. Tájékoztatást kért a Nap utca, Csaba vezér utca, a temető melletti kerékpárút, Szabadság út javításáról, a Nyíl utca elhanyagolt házairól. A temetőbe szeretne polgárőri jelenlétet – tolmácsolta a lakosság kérését. Érdeklődött hol lehet leadni a rossz elektromos készülékeket, valamint a Temesvár utca helyzetéről kért tájékoztatást. Farkas Ferenc válaszolt, aki elmondta, hogy a Temesvári utca környékének rehabilitációjáról közösen döntött a testület. A szegregátumban pályázati forrásból fejlesztéseket hajtanak végre. Hasonlóan a Dankó telephez itt is lesznek fürdő és mosó konténerek, terveznek játszóteret, rendbe rakják az infrastruktúrát. A háztartási elektromos hulladék lerakására évente egyszer jogosult a hulladékdíjat fizető lakos, amit a Régio-Kom telephelyén tehet meg. Költségkímélő szempontokat figyelembe véve a nádat télen irtják majd a tavon – mondta a polgármester. Az utakkal kapcsolatban elmondta, hogy folyamatosan pályáznak útfelújításokra, tavaly a Nyárfás utat tudták megépíteni pályázati forrásból, idén teljes pályás útfelújításra nem telik, de szakaszonkénti javításokat végeznek. Az elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a közterület-felügyelők bejelentési alapján rendszeresen felszólítják a tulajdonosokat a telkek, házak rendbetételére. Amennyiben nem történik változás bírságot rónak ki.

A temető-gondnokok munkaideje hétköznap 7-16 óráig, pénteken 7-13 óráig tart – tájékoztatott Tótin Lóránt a Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője. Az utak helyzetével kapcsolatban kérte, hogy közvetlenül a városüzemeltetést keressék a képviselők a minél korábbi intézkedés érdekében. Borics László a város határában található három rossz állapotú ingatlan helyzetéről érdeklődött. A polgármester tájékoztatott, hogy a szolnoki építésügyi hatóság eljárt az ügyben és karbantartási kötelezettségre szólította fel a tulajdonosokat. Berente Éva képviselő a vásárban történő szemetelésre kért megoldási javaslatot.

A következőkben a partnerségi egyeztetés szabályairól, a települési támogatásról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról, illetve a Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeleteinek módosításáról döntöttek.

Az előterjesztéseket Farkas Ferenc tájékoztatója az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről nyitotta. A költségvetési rendelet féléves teljesítéssel egyidejű módosítása következtében a bevételek és kiadások 148.546.695 forinttal növekedtek így a bevételi és a kiadási főösszeg egyaránt 1.226.619.699 forintra változott.

A második pontban Tótin Lóránt ügyvezető tájékoztatóját tárgyalták Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. első féléves gazdasági tevékenységéről. Az ügyvezető szóbeli kiegészítésében elmondta: a hulladékgazdálkodásban a hatékonyságra törekednek, a strand esetében az üzembiztonságot helyezik előtérbe, fokozni kívánják a marketing tevékenységet, keresik a pályázati lehetőségeket turisztikai akciók vonatkozásában. A fürdőben a vendégelégedettség javult, a látogatottság kis mértékben növekedett. A helyi termelők boltját szeretnék nyereségessé tenni. Zajlik a temető szabályzatának felülvizsgálata. Az utakra vonatkozó munkavégzés még jelenleg is tart, ezért kis mértékben szerepel a beszámolóban. Kalmár Rozália a felügyelőbizottság elnöke hozzáfűzte a strandon történt fejlesztés a számok mellett mérhető munkakultúrában, vendégkapcsolat-javulásban. Pozitív visszajelzések érkeztek a víkendház-tulajdonosoktól, illetve a kempingből. A kft. jelentős mértékben átstrukturálódott, megváltozott a tevékenységek, az árbevétel és a költségek szerkezete. A jövő feladata, hogy megtalálják a bevétel növelésének módját.

A továbbiakban elfogadták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozást. Szavaztak Jászapáti város belterületén található 39 fa kivágásáról és 3 fa gallyazásáról. A fák helyére újakat telepítenek, a kivágottakat téli tüzelőként hasznosítják rászorulók számára, illetve önkormányzati épületek fűtésére szolgálnak. Kilenc igennel elfogadták Jászapáti város vízi-közművei gördülő fejlesztési tervét (2018-2032. közötti időszak). Ezt a pontot is egybehangzó igennel fogadta el a testület, mint valamennyi előterjesztést a szeptemberi ülésen.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?