Nyitott Templomok Napja

A jászberényi Keresztény Értelmiségiek csoportja (KÉSZ) is bekapcsolódott az Ars Sacra Fesztivál-Nyitott Templomok Napja nemzetközi városmissziós rendezvénysorozatba, melyet az Ars Sacra Alapítvány szervez.

A fesztivál minden év szeptember harmadik hétvégéjén kezdődik, a Kulturális Örökség Napjával együttműködve. Célja a különböző művészeti ágakon belül felszínre hozni és népszerűsíteni a szakralitást (isteni, szent, vallási). A fesztiválhoz az ország legnagyobb múzeumai, kiállítóhelyei, galériái, színházai, templomai, kulturális központjai, egyházművészeti gyűjteményei csatlakoznak.

A helyi KÉSZ tagjai és más érdeklődők előtt nyitott volt a Főtemplom szeptember 16-án, szombaton délután. A jászberényi esemény Hortiné dr. Bathó Edit Ph.D néprajzkutató, a Jász Múzeum igazgatója diavetítéssel színesített előadásával kezdődött, amelynek címe: Üzenet a múltból…a Nagyboldogasszony templom kriptájának titkai – volt. Vargáné Deme Katalin KÉSZ elnök köszöntötte a megjelenteket és az előadót.

Hortiné dr. Bathó Edit előadását felvezető szavaiból megtudtuk, hogyan is kezdődött ez a helytörténetileg, néprajzilag érdekes kutatás. Elmondta, hogy tudomásukra jutott, hogy a Nagytemplom alatti 100 fülkés kripták felszámolásra kerülnének. 2007-ben kaptak lehetőséget, az akkori apátplébánostól dr. Medvegy Jánostól, hogy ezeket a 18-19. századi sírokat régészeti, múzeumi feltárás alá vonják. Felszámolás alá kerültek volna, hiszen 30 évente ennek kell történnie. A csontokat ezt követően onnan el kellett volna távolítani, s temetőbe elhelyezni azokat. 2007 februárjában kezdték el a munkálatokat, kevés anyagi forrás mellett, a jászberényi kollégák segítséget kérték Pestről, Szekszárdról is. Egy hétig tartott a kutatás, amelyből sok minden kiderült az akkori vallási életről, temetkezési szokásokról.

„A jászberényi Nagyboldogasszony templom elődje már 1332-ben állott. 1772-ben földrengés pusztította. 1774-1782 felépítették az új templomot barokk stílusban. A jászok kürtjét is a régi templomban őrizték. A Nagytemplomot temető, azaz cinterem vette körül. Az állandó földbolygatások a templom falának nem tettek jót. A 18. század végén temettek utoljára a cinterembe, majd felszámolás alá került. Akkor még nem volt a templom alatt kripta. Javaslat született arra, hogy kriptát kell valahol építeni, s így esett a választás a templom alatti területre. 1782. július 28- án gróf Eszterházy Károly püspök szentelte fel a 100 férőhelyes kriptát.” – mondta az előadó, akitől azt is megtudtuk, hogy a kriptába nem akárkiknek volt joga temetkezni. Főként jogi végzettségűek, preceptorok, papok, orvosok, jászkapitányok kaptak ott helyet.

Hortiné dr. Bathó Edit elmondta, hogy 47 fülkét tártak fel. A kripta bejárata nagyon meredek, így nagy problémát jelentett a leleteket onnan kivenni. A Jász Múzeum életében még ilyen feltárási munkálat nem volt. Nehezítette a dolgot az is, hogy odalent nagy volt a páratartalom a közeli Zagyva folyó miatt. A testek elenyésztek, a csontok egyáltalán nem tudtak megmaradni. negyven koporsó került elő, s ezekben találtak egyebek mellett zsinóros posztót, dolmányt, fátyolos főkötőt, hajtűt, nyakbavaló kendőt, papi stólát, olvasókat, steklis fasarkú cipőt, üröm csokrot. Újabb gondot jelentett a 146 feltárt lelet restaurálása. Jászberényben a Jász Múzeumban nincs restaurátor, ezért a szolnoki Damjanich János Múzeumba szállították. Több éves, 5-6 éven át tartó folyamat volt ez. Az előadás záró részében diakockák villantak fel ezekből az „újjászületett” darabokból, leletekből. Egyebek mellett láthattunk restaurált halotti ruhát 1831-ből, főkötőt stb.
Az előadó végül elmondta, hogy időszaki kiállítást is rendeztek 2011-ben a Jász Múzeumban, ahol a feltárt kincseket megnézhette a nagyközönség.

A rendezvény folytatásaként az érdeklődőknek lehetőségük volt a Nagytemplom alatti jelenlegi kriptákat megtekinteni Besenyi Vendel helytörténeti kutató vezetésével, illetve a helyi cserkészek segítségével a templomtoronyba felmenni.

A jászberényi rendezvényt az este 19 órakor kezdődő szentmise zárta, amelyet Szántó József apátplébános celebrált. Elmondta, hogy a templom mindig nyitva áll mindenki előtt. A templomból áldást meríthet Isten népe.

Buschmann Éva

Buschmann Éva

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?