A látvány mögötti tartalom

Egy fiatal, pályája első évtizedét bemutató festőművész állt képeivel közönsége elé, szeptember 19-én dél­­u­tán a Szikra Galéria időszaki kiállítások sorozatában. Varga József Zsolt képein az ember és a környezet viszonyát tanulmányozhatják az érdeklődő műkedvelők.

A Szolnoki Művésztelepről érkezett névrokon és alkotótárs Varga Erik (Riki) festőművész, basszusgitáron előadott zenei performencei adták meg, és színesítették a kiállításmegnyitó hangulatát. A házigazda szerepében Szikra István köszöntötte az egybegyűlteket Varga József Zsolt egyéni kiállítás megnyitója alkalmából és elmondta: A Szikra Galéria és a művész között nagyon jó az együttműködés, hiszen számos alkalommal segített a megszerzett festmények tisztításában, képkereteik rendbetételében.

Góg Zoltán a Jövőkép Alkotók Egyesület vezetője, az esztendő nyarán Egri Mária művészettörténész tollából megjelent, Varga József Zsolt festészetét bemutató és sok alkotását ábrázoló színes kötetből olvasta fel a művész rezüméját. Amit, ott élőben látva a képeket érdemes volt meghallgatni és átgondolni. Egri Mária sorai megmutatták, hogy Varga József Zsolt különös forma és színvilága kortárs képzőművészetünkben jelentős figyelmet érdemel. Vizuális felfoghatóságuk alapján munkáit nagyjából két csoportba sorolja. „Az egyikben az ember jelenik meg, a másikban a szoba a sarokkal, az ablakkal, és amit odakint látunk. Képeinek látványa szokatlan, ugyanis munkáit nem a természetelvű realizmus, a látványt tükröző táj, figurális alakfestés határozza meg.

Vásznait nem a körülöttünk burjánzó természet, a tárgyi világ ösztönzi. Művészetével kizárólag az ember belső létezésére, személyiségére, hitére koncentrál. Szimbólumtára, képi jeleinek forrása is a keresztény kultúra kátéja, a Biblia, forrása a hit, Istenben, vallásban, családban, az ember eredendő jóságában. És abban, hogy fajtánk fennmaradása az egymás iránti tolerancia, önzetlen elfogadás, tisztelet, szeretet és segítőkészség függvénye. Tömbös, körvonalaikkal jelzett alakjain, fejein mindig az a vonal, szín kap hangsúlyt, ami a lényeges üzenetre, a látvány mögötti jelentésre utal. A személyes karaktert nélkülöző emberformák, fejek, körül rajzolt és színnel kitöltött szemek, orr, egyvonalas száj hordozói mindannak, amiről a művész lényegében szólni akar.”

A megnyitó záró, mégis leglényegesebb részében a közönség egymás (és debrői borok) társaságában körbejárta a kiállított festményeket. Elmerengve a művész ösztönzőin, színformákból, vonalakból alakított jelrendszerének mögöttes tartalmain. A tárlat megtekinthető október 10-ig.

Demeter Gábor

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?