Közmeghallgatás a város dolgairól

Múlt kedden öt órakor kezdődött a Déryné Rendezvényházban Jászberény város önkormányzatának közmeghallgatása, ahol többek között szó esett a belváros rendezéséről, az infrastruktúra hiányosságairól, zajszennyezésről, fejlesztésekről. A fórumon Szabó Tamás polgármester, az önkormányzati képviselők, iroda- és ágazatvezetők mellett Pócs János országgyűlési képviselő is jelen volt, és válaszolt a felmerülő kérdésekre.

A város közössége számára az önkormányzat többféle kommunikációs csatornát biztosít a véleménynyilvánításra, ezek közül az egyik az éves közmeghallgatás, ahol Jászberény lakói személyesen elmondhatják véleményeiket, feltehetik kérdéseiket a városvezetésnek. A törvény biztosította fórumon ezúttal tucatnyian éltek a szólás lehetőségével.
Szabó Tamás polgármester üdvözlését követően Kis László köszönetnyilvánítása nyitotta a közmeghallgatást. A felszólaló Pócs Jánoshoz intézte szavait, akinek a nyári dinnyeosztási akciót köszönte meg.

László Miklósné a fórumok rendszeres hozzászólója. Ezúttal a 2-es posta környéki forgalmi rend ellen emelt szót. Az ötös útkereszteződésben tapasztalta, hogy a szelektív gyűjtőedények nem pakolhatóak meg egyenletesen, hátul üresek maradnak.

Véleménye szerint a piac mellett kevés a rokkantak részére kialakított parkoló és azokat is rendre az árusok foglalják el. Végezetül a „Legszebb konyhakertért” járó díjkiosztó lebonyolítását kifogásolta a Rákóczi úti lakos. A polgármester válaszolt a felvetésekre, aki megígérte, szakemberekkel megvizsgálják a forgalom struktúráját, illetve a szelektív edényeket. A piac kapcsán elmondta, hogy a terület jelentős fejlesztések előtt áll, melynek során a parkoló helyzete is rendeződik majd. A konyhakerti díjkiosztó az expó idején történt, sajnos az idő szűke miatt sikerült kurtára. A jövőben megpróbálják másként rendezni az eseményt.

Oláh János szűkebb otthona, a Hűtőgépgyári lakótelep és környéke problémáit tárta a hallgatóság elé. A bekötőút előtt a Nagykátai úti buszmegállónál folyton megáll az esővíz, illetve a hídig tartó szakaszon a rézsű kimosódik. Az elmúlt időszakban a javítások valamennyit segítettek a helyzeten, de még most sem tökéletes az út. A nemrég felújított Ifjúság úton repedések jelentek meg, amit ildomos lenne még a fagyok előtt kijavítani. A kórház előtt található zebra és a Szelei úti nagy forgalom balesetveszélyeire is felhívta a figyelmet. A villanyoszlopokon található nyitott kapcsolószekrények szintén veszélyesek. Ugyancsak a polgármester válaszolt, aki elmondta, hogy a buszmegállót hamarosan felújítják, csakúgy, mint a kórház környékét, ahol átrendezik a parkolót, illetve kerékpárút is épül. Az ottani sebességtúllépésből eredő problémákat az önkormányzat ismeri, megoldás lehetne a gyakoribb ellenőrzés. Az Ifjúság útjára megvizsgálják a garanciális javítási lehetőségeket. A villanyoszlopok ügyében folyamatosan jelzik az ÉMÁSZ számára a gondokat.

A Necső-telep környékéről is érkezett panasz, ahol a Jász-Plasztik telephely zaja okoz bántalmakat. Ide zajvédő falat javasolt a lakó. A másik problémája, hogy a tanyája szomszédságában garázda életmódot folytató lakók élnek. Szabó Tamás tájékoztatott, hogy megvizsgálják zajvédő fal építésének lehetőségét, esetleg erdősáv telepítését a problémás területre. A szomszédok kapcsán elmondta, hogyha bárkinek felmerül probléma az együttélés kultúráját leheletlenné tévő lakókkal kapcsolatban, jelezzék azt az önkormányzat felé, és megteszik a megfelelő intézkedéseket.
A következőkben ismét Kis László kért szót, aki Szatmári Antalné alpolgármester asszonynak megköszönte a nyugdíjasok számára indított informatikai tanfolyam megszervezését, valamint érdeklődött a folytatás lehetőségéről. Az alpolgármester asszony elmondta, hogy októberben várható a folytatása a népszerű oktatási formának. A Nagytemplomon tollászkodó galambok piszkítása sok bosszúságot okoz a városnak. A közelmúltban felszerelt madárriasztó elemek máris potyognak az épületről – hívta fel a figyelmet az előző felszólaló. Szintén a környék gondja a posta előtt rendszeres időben megjelenő pénzre váró tömeg, akik akadályozzák az iskolába, munkába vagy a hivatalba igyekvőket. A bíróság előtt ugyancsak hasonló helyzet alakul ki, amikor a hozzátartozók az utcán várakozva elfoglalják a járdát. A következő kérdést a rendőrkapitányhoz intézte volna, aki azonban nem volt jelen. Arról tudakozódott, hogy lesz-e majd rendőrkutya az állományban, illetve érdeklődött a rendőrség-polgárőrség kapcsolatáról. Végezetül a Buzogány utcai gondok megoldása felől kérdezett.

A polgármester a galambokkal kapcsolatban elmondta, hogy folyamatosan dolgoznak a megoldáson. A szaporulat megállítására törekednek, arra is gondoltak, a madarak fészkelő helyeiként szolgáló padlásokat le kell zárni. A postától már több ígéretet kaptak a helyzet konszolidálására. A bíróság előtt gyülekező, zavart okozó rokonságot a saját biztonsági őreiknek kell felszólítani a távozásra. A polgárőrség-rendőrség kapcsolatát együttműködési szerződés biztosítja, és élő, működő kapcsolat van a szervezetek között. A kapitányhoz szóló kérdést pedig továbbítják az illetékesnek. A Buzogány utca kapcsán a polgármester tájékoztatott, hogy a feszültség és a problématömeg jelentősen csökkent az utcagondnok intézkedései nyomán.

Csík István az időről időre visszatérő kérdésről, az elkerülő út helyzetéről, illetve a 31-es, 32-es út felújításáról érdeklődött. Ezen kívül a kopott útburkolati jelekre hívta fel a figyelmet, valamint a tervezett sétálóutca helyét, illetve a téli hó eltakarítását kifogásolta. Az utakkal kapcsolatban Pócs János válaszolt, aki elmondta, hogy a 31-es a megyehatárig rendben van, a 32-es felújításához pedig költségvetés módosító javaslatban sikerült jelentős összegű milliárdos tételt kérni. Ennek értelmében a fényszarui körforgalomtól Jászberényig megújul az út. Az ügy jelenleg engedélyeztetés alatt áll, és ha az őszi időjárás engedi, még az idén elindul az építkezés, amelyre összesen 155 napot határoztak meg. A Jászberény-Újszász útszakasz TOP pályázat keretében újul meg 2019-ben. Az elkerülő út kapcsán folyamatos lobbitevékenységet folytat a polgármester és az országgyűlési képviselő. A költségvetésből sajnos jelentős mértékben kivett a határvédelem, de dolgoznak rajta, hogy az első kapavágás még Szabó Tamás polgármesteri ciklusa alatt megtörténjen.

A sétálóutcával kapcsolatban Szabó Tamás elmondta, hogy sétány készül, nem sétálóutca, melynek célja, hogy a Conselve parkból gyalogosan átjussanak a múzeumhoz, illetve a polgármesteri hivatal parkosított udvarába. Az útburkolati jeleket hamarosan újrafestik. A téli hó eltakarításának hiányossága a tavalyi extrém időjárásból fakadt, akkor a szakemberek és a munkások mindent megtettek, ami kapacitásukból eredendően megtehető volt.

A Szent István körúton a UPC földmunkálatai nyomán rendezetlen maradt az előtte szépen parkosított terület. Ezt kifogásolta egy ott lakó, valamint az utcában rendre előforduló csőtörések miatt emelt szót. A polgármester elmondta, hogy az infrastrukturális fejlesztések fontosak egy város életében, melyek az építkezés során kellemetlenségekkel járnak ugyan, de a későbbi hozadékuk szerint mind megtérülő befektetés. Természetesen a területet rendezni kell a kivitelezőnek, és nem megengedhető a balesetet okozó építési gödrök vagy a szemét otthagyása. A Szent István körúton pályázati pénzből kerékpárút épül majd, ehhez kapcsolódva tudják cserélni az elöregedett ivóvízvezetékeket.

A Szövetkezet út egyik társasházban tavaly feltört a szennyvíz, amelynek megoldása nyolc hónapon át húzódott. Erről is szó esett a fórumon. Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester tájékoztatott, hogy az önkormányzat keményen dolgozott a megoldáson, és minden eszközt megmozgatott, hogy mielőbb megoldódjon a TRV Zrt. feladatkörébe tartozó probléma.

Streitmann András a Fáy utcából jelezte, hogy nem tartja megfelelőnek makadám burkolattal ellátni az utakat, mint például a Váltó vagy a Fácán utca esete, ahol a gépkocsik felverik a port. Véleménye szerint nem kell fesztivált rendezni, vagy sétálóutcát építeni, fontosabb az utak megfelelő burkolata. Szabó Tamás válaszában kifejtette, hogy a makadámút útalapnak készül, forrás esetén aszfaltozzák. A földúthoz képest ez előrelépés. A város vezetése nem támogatja azt a szemléletet, hogy a kultúra vagy az egységes városkép rovására átcsoportosítsák a költségvetést. A pályázati pénzekből megvalósított fejlesztéseket egyébként célzottan lehet felhasználni. Jelenleg évente 150 millió forintot tudnak az utakra fordítani. Az egyéni problémákon túl a város egészének helyzetét kell kezelni, nem lehetséges szegmenseket kiemelni és csak azzal foglalkozni.

Szintén a Fáy András utca lakója érdeklődött az ott található játszótér felújításának időpontjáról. A polgármester azzal az örömhírrel szolgált, hogy éppen most írták alá a kivitelezővel a szerződést, amely lehetővé teszi a fejlesztést.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?