Emlékek a város életéből

„A gimnázium megnyitása. A jászapáti kir. kath. főgimnázíum első osztálya 1912-1913, tanévre pár nap mulva megnyilik. Ideiglenes helyiség a kiséri-uti uj elemi iskola egyik tantermében lesz. A beiratások már ezen helyiségben végeztetnek.”

Jászapáti és Vidéke
1912. szeptember 1.

„Betöréses lopás. Csütörtökre, szeptember 19-ére virradóra négy üzlet helyiségbe is betörtek Jászapátin s két helyről körülbelül 5-600 korona értékü pénzt és ékszert elloptak. A tetteseknek eddig semmi nyoma nincs.

A betörések éjjel egy-két óra között történhettek. Valószinü, hogy először a Lénárdt-kovács mühelyébe tört be a tolvaj s onnan egy feszitővasat, vésőt és baltát emelt el, amit aztán további munkájában felhasznált. A tulajdonképpeni munkát a hevesi-uton kezdte meg, a Spagártner-féle ékszerüzletnél. Itt azonban kudarcot valott. A Wertheim-lakatot szerencsésen leverte ugyan a bolt ajtajáról, de az ajtót már nem birta felfesziteni. Tovább ment tehát s feltörte a szomszédos Singer Ignác-féle kelmekereskedés ajtaját. Itt már könnyebben boldogult; be is jutott az üzletbe s rátalálva a pénztárfiókra, abból 100 korona készpénzt, tovább egy brilliáns gyürüt, egy drb aranyjegygyürüt és egy darab láncos aranygyürüt (a három gyürü körülbelül 250 korona értéket képvisel) – elvitt. Nagyon siethetett, mert a kelmeüzletből nyiló füszerüzletbe már be sem ment pedig ott, a pénztárfiókban nagyobb értékeket talált volna. A tolvaj a Singer-üzletből kijutva, befelé haladt a piactér felé s annak sarkán a Molnár-féle üzletet törte fel. Itt is felfeszitette a pénrztárfiókot és abból 200 korona készpénzt és egy nagy csomó iromanyt, a fiók fölött lévő szivaros dobozokból pedig vagy 20 korona áru trafikot vett magához és neki vágott a berényi-utnak. Ez utcában a Bencsik Ignác gyolcskereskedő üzletét törte fel s már-már be is hatolt a helyiségbe, mikor a házbeliek a zajra felébredtek s a tolvajt elriasztották. Nagy szerencse, mert itt az üzletben közel 2000 korona készpénz volt. A vakmerő betörő a házbeliek lármájára egy szempillantás alatt kiosont az utcára s ugy eltünt, hogy teljeséggel nyoma veszett.

A betöréseket már a korai hajnali órákban észrevették a károsultak; azonnal értesült arról a csendőrség is igy a nyomozás ugy reggeli 4 órakor körül már javában folyt. Először a hevesi-utat kutatták át. Mindössze egy sárga pénztárcát találtak par filléressel és egy kis gyürüvel a Spagatner-bolt tájékán és egy kezelőgombot a Molnár-féle üzlet előtt. Egyéb nyom nem maradta a betörő után; kérdés, hogy ezek is az ő tulajdonát képezik-e? Reggel felé a plébánia előtt lévő földrakás mellett egy munkába siető kőmives megtalálta Molnár János üzletéből ellopott irománycsomót s azt a bádogtányért, amiben a nevezett kereskedő az aprópénzt szokta tartani. Azonnal átadta a csemdőrségnek. Semmi más nyom nem maradta a tolvaj után, akit különben a legnagyobb gonddal és a leglelkiismeretesebben keres a csendőrség.

Érdekes tudni, hogy a betörések a kivilágítot hevesi-uton hetivásár előtt való éjjel, tehát akkor történtek, amikor mindig van valami forgalom az utcán s amikor hét-nyolc vidéki zöldséges, gyümölcsárus az egész éjszakát ébren tölt a piactéren. Igazán a csodával határos, hogy az aránylag hosszu időt kivánó – négy betörést még sem vette észre senki.”

Jászapáti és Vidéke
1912. szeptember 22.
A könyvtár helytörténeti anyagából válogatta: Csintalan Dóra könyvtáros

Vélemény, hozzászólás?