István király kijelölte az utat

A sziklára épült ház történetét hallhattuk augusztus 20-ának ünnepi szentmiséjén a Kisboldogasszony templomban. Máté evangéliumában ráismertünk Szent István király tetteire, aki a hit sziklájára építette Magyarország alappilléreit és a kereszténység szellemiségével erősítette meg azt, hogy ezer év elteltével is szilárdan álljon Európa szívében, otthont adva a magyar népnek.

István király 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján hagyta el földi hivatását. A mennyei születésnaphoz kötve, augusztus 20-án avatták szenté az 1083 esztendőben. Államalapítónk személyében kiváló politikust, szigorú ám igazságos uralkodót tisztelhetünk, aki gyümölcsöző békében vezette népét a kereszténység elfogadására. Örökérvényű intelmei ma is meghatározzák identitásunkat, eszméinek megtartása megmaradásunk záloga. Első királyunk akarata szerint őrizzük meg keresztény értékeinket! – intett prédikációjában Kladiva Imre atya.

A szentmise az ünnepi hagyományok szerint az új kenyér áldásával zárult. A megszegett kenyérből a templomból távozó hívek magukhoz vettek egy-egy szeletet, s a rituálé részeként, hálát adva Istennek a bő termésért, elfogyasztották a bizakodó jövőt jelképező falatokat.

Az ünnepség a Pájer Antal Művelődési Házban folytatódott, ahol Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük a Lengyelországból érkezett testvérvárosi delegációt. Ünnepi beszédében méltatta államalapító Szent István tetteit, akinek bölcs uralkodása lehetővé teszi, hogy keresztény népként ezer éve megmaradhassunk itt egységben a Kárpát-medence ölelésében alapított hazánkban. „István kijelölte számunkra az utat és a helyet. A helyet megőriztük, az utunk is egyértelmű. Szűz Mária oltalmába ajánlott hazánkat megtartva, az európai keresztény értékeket megőrizve tovább kell erősítenünk nemzetünket, mert ezt hagyta ránk első keresztény királyunk.”

A következőkben a lengyel delegáció képviselője osztotta meg gondolatait az ünneplőkkel. „A küldöttség részéről igen nagy megtiszteltetés, hogy immár sok éve részt vehetünk e jeles napon” – hangsúlyozta a szónok. A továbbiakban István nagyságáról, a magyar nép kitartó függetlenségért, szabadságért, önmegmaradásért folytatott küzdelmeiről szólt. Zárszavaiban méltatta Jászapáti városát, ahol előrehaladnak a megkezdett úton és igyekeznek megvalósítani az István által kitűzött célokat.

Az államalapítás és az új kenyér ünnepén hosszú évek óta hagyomány, hogy Jászapáti Város Önkormányzata olyan személyeket, közösségeket tüntet ki, akik sokat fáradoznak a város megújulásáért, hírnevének öregbítéséért.

A díjátadón elsőként a Nagy Pál Sándorné, anyakönyvvezetőről szóló kisfilmet tekinthettük meg, aki Közszolgálati Díjban részesült. A város Pedagógiai Díját megosztva kapta Nagy Sándor és párja Nagy Sándorné tanárok. Az Egészségügyi Díjat ebben az évben Oláhné Birkás Ilona védőnő kapta. Az Év Polgárőre Díjat ezúttal Béres Ferenc, az Év Tűzoltója Díjat, pedig Katona Sándor önkéntes tűzoltó érdemelte ki. Az Elszármazottak Jászapátiért Díj büszke tulajdonosa prof. dr. Birkás Márta talajkutató lett. A Kis Szent János Közösség ifjú, a közösségért kimagaslóan sokat tevékenykedő keresztényeknek járó kitüntetését Mihályi Zsófia vette át. A Jászapáti Városért Díjat Kladiva Imre apátplébános nyerte el ebben az évben. A díjakat Farkas Ferenc polgármester illetve dr. Tajthy József a Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány alapító tagja adták át.

– Amit teszel, azt nem csak a pillanat mércéjével kell mérned, hanem a mindenség mérőszalagjával is. Mert tetteidnek nem csak most, hanem az örökkévalóságban is meg kell állniuk. – a régi magyar törvény szavaival köszöntötte az egybegyűlteket Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője, miután néhány gondolat erejéig a kitüntetett Imre atya érdemeit, emberi nagyságát, hivatástudatát méltatta. – Ezen a napon Magyarországot ünnepeljük, őseinket, akik magyarul imádkoztak, szerettek, dolgoztak, temettek – mondta Pócs János. Az emelkedett ünnepi gondolatok mellett a képviselő szólt a gyászoló Európa gondjairól is. – Napjaink fenyegető szelleme, a terrorizmus kíméletlenül szedi áldozatait. Értük imádkozunk minden nap. Az ostromlott határok, a biztonság és a keresztény kultúra és hit veszélyben vannak. A népvándorlás lassú vízként támad, mossa el európai identitásunkat. Hazánkat a kard szerezte, de a kereszt tartotta meg. Az ezeréves keresztet nem fogjuk mecsetekre cserélni! – hangsúlyozta a szónok. Csakis összefogással, egyetértésben tudunk megküzdeni a ránk váró veszélyekkel, megtartani magyarságunkat. István szigora, keresztényi eszméi kell, hogy vezessenek tovább az úton. Szent királyunk példája követendő a ma emberének is, jásznak, magyarnak. Akkor is ezen az úton kell tovább lépnünk, ha közben Európa másfelé próbál terelni, mert István és a magyarság tetteit igazolták az évszázadok.

Magyarországon jelenleg biztonság, gazdasági stabilitás, fejlődés tapasztalható. A Jászságban különösen érezhető mindez, hiszen a kormány több mint 100 milliárd forinttal támogatta a térséget az elmúlt három év folyamán. Jászapátin a megvalósult és a hamarosan megvalósuló fejlesztések meghaladják a kétmilliárd forintnyi összeget. Utak, kerékpárutak épülnek, az ipari park bővül.

Mindezek mellett a legnagyobb érték Jászapáti hagyománya, az összetartás és az együttműködés. Végezetül hangsúlyozta, hogy határainkat, családjainkat mindenáron meg kell védeni, akkor is, ha ez a nehezebb út, mert csak így maradhatunk meg továbbra is magyarnak hitünkben, kultúránkban. „Fohászkodjunk segítségért első királyunkhoz hálával a múltért, bizalommal a jövőért! Az imádságból hitet, a hitből reményt, a reményből pedig szeretetet meríthetünk… A mindenség mércéje az örök érvényű mondat: A haza mindenek előtt! Számunkra a Jászság mindenek előtt és számomra Jászapáti mindenek előtt!”

A díjátadó ünnepség lezárásaként a Pesti Zenés Színpad Magyarnak lenni című műsorát tekintette meg a közönség, melyben a hazaszeretetet előtérbe állító prózai betétek mellett népszerű musical és egyéb könnyűzenei slágerek hangzottak el a három színész előadásában.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?