Átadták a megyei kitüntetéseket

Államalapításunk ünnepéhez kapcsolódóan harminckilencen vehettek át kitüntetést mindannyiunk számára példaértékű munkájuk elismeréséül Szolnokon, a Megyeházán.

Augusztus 25-én, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ünnepi ülésén a jászkun induló dallamaira vonultak be hagyományőrző huszárok a redemptiós zászlóval az élen, regnáló és emeritus jász, valamint kun kapitányok, a Szolnoki Légierő Zenekar közreműködésével. A látványos bevonulást követően a jelenlévők közösen énekelték el a Himnuszt. A közgyűlést a 70 éves szolnoki Tisza Táncegyüttes, hazánk legrégebben fennálló amatőr néptáncegyüttesének műsora nyitotta meg. Hagyományainkat felvonultató táncuk méltán ragadtatta el a jelenlévőket, amit vastapssal jutalmaztak.

Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke köszöntő beszédében kiemelte a jászok és a kunok nehezített helyzetét, amivel a mai napig szembe kell nézniük. „A világnak ezen a szegletén az emberek hozzá vannak szokva, hogy sokkal többet kell tenniük a sikerért, az életben maradásért.” Örömét fejezte ki, hogy harminckilenc példaképpel gazdagodhat nemcsak a megye, hanem az egész magyarság. – Önök adnak súlyt, minőséget, amit a XXI. század elején Jász-Nagykun-Szolnok megye jelent – méltatta díjazottakat, majd Berecz Zsolt Miklós alelnökkel és Rentzné dr. Bezdán Edit címzetes megyei főjegyző asszonnyal közösen átadták a díjakat, közülük számosat jászberényieknek, jászágiaknak.

A megye fejlődésének elősegítése, felemelkedésének előmozdítása, hírnevének gyarapítása, értékeinek növelése érdekében kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységéért a Szatmári László Jászsági Méhészegyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban részesült, amit Molnár György elnök és a vezetőség tagjai vehettek át. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjat kapott dr. Czigány Tamás, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Belgyógyászati Osztályának megbízott osztályvezető orvosa, míg a megyei Gazdasági Díját Lázár Mihályné, az Autoelektro Kft. ügyvezető asszonya vehette át.

A megye oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültsége alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában számottevő sikereket elérő, helytállása alapján példamutató tevékenységéért Antics Istvánt, a Lehel Vezér Gimnázium igazgatóját, valamint Hagyó Lászlónét, nyugalmazott zongoratanárt Pedagógiai Díjban részesítették. Kiss József, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának vezetője Közigazgatási Díjat vehetett át, míg Testnevelési- és Sportdíjban a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület részesült, amit Hábencius Ferenc, az egyesület elnöke vett át.
Művészeti Díjban részesült Vincze Dániel jászladányi keramikus, a Szociális Díjat Müllerné Braun Erika, a jászladányi Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője kapta. Az Év Polgármestere Díjat Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány nagyközség polgármestere nyerte el a megye településeinek fejlesztése, értékeinek gyarapítása, hírnevének növelése terén végzett kiemelkedő teljesítményéért. Közbiztonsági Díjban Szentesi István nyugállományú rendőr alezredes, Jászapáti város nyugalmazott őrsparancsnoka részesült.

A díjátadást követően a kitüntető címek átadása következett. Az elismeréseket Kovács Sándor elnök, Piroska Miklós alelnök és dr. Csoór György társadalmi alelnök adták át. A Megyei Közgyűlés a kiemelkedő idősügyi tevékenység elismerésére Idősbarát Önkormányzat címet adományozott a Jászberény Városi Önkormányzat részére, amit Szatmári Antalné alpolgármester asszony vett át. A XXIII. Jász Világtalálkozó megrendezéséért Jászladány Nagyközség Önkormányzata a Megyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke címét nyerte el, amit Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere vett át.

A jászsági díjazottakat Pócs János országgyűlési képviselő külön ajándékkal, virággal köszöntötte, a jászberényi kitüntetetteknek Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester is gratulált.

Az ünnepi közgyűlés a Szózat közös eléneklésével zárult, majd az állófogadás előtt Kállai Mária kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?