Dr. Gledura Lajos emlékére

Életének 87. évében, augusztus 12-én elhunyt főiskolánk egykori kiemelkedő oktatója, dr. Gledura Lajos tanár úr. Utolsó útjára augusztus 22-én, kedden 10.45 órakor kísérik a jászjákóhalmi temetőben.

Gledura Lajos 1952-ben a Jászberényi Tanítóképző Intézetben szerzett tanítói oklevelet. 1951-ben Kisorosziban kezdte tanítói pályáját összevont osztályban, majd 1953-1959 között Fegyverneken tanított.

1959-ben került a Jászberényi Tanítóképző Intézet Gyakorló Általános Iskolájába szakvezető tanítónak. A tanítóképzős növendékekkel való mind színvonalasabb foglalkozás érdekében elvégezte a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a pszichológia-pedagógia szakot, középiskolai tanári diplomát szerzett. Eredményes munkájáért 1969-ben a Tanítóképző Intézet Pedagógia Szakcsoportjába került intézeti tanári státuszba, ahol kezdetben elsősorban pszichológiatudományok fele orientálódott (tanuláslélektan). Az intézet főiskolává válásakor (1975) főiskolai docensként megbízást kapott a Neveléstudományi tanszék vezetésére, 1981-91 között, nyugdíjba vonulásáig főigazgató-helyettes volt. 1985-ben főiskolai tanárrá nevezték ki.

Tudományos kutatómunkáját a 60-as években kezdte. A főiskola módszertani kutatócsoportjának tagjaként a pedagógiai elmélet és gyakorlat kapcsolatát kutatta a tanítójelöltek felkészítésében, valamint sokat foglalkozott a kisiskolások lelki funkcióinak fejlődésével és fejlesztésével, olvasástanulási nehézségeik leküzdésével. Eredményeit több sikeres pályázat fémjelezte. Egyetemi doktori disszertációját 1978-ban védte meg, többéves kutató-kísérletező év tapasztalatainak feldolgozásával. Az olvasástanulási nehézségek leküzdése a tanulás kezdeti szakaszában címmel. Ez irányú munkáját folytatva és felsőoktatás-pedagógiai aspektusokkal is kiegészítve rendszeresen publikált: mintegy 100 kisebb-nagyobb tanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban, kísérleti tankönyvet írt 1. o. számára, óvodai fejlesztő segédletet, társszerzője volt Nevelési alapismeretek c. gimnáziumi tankönyvnek, a tanítóképző főiskolások részére készült Anyanyelvi tantárgypedagógia jegyzetnek.

Vezetői munkájának jelentős, eredményes részét adta főigazgató-helyettesi tevékenysége, mely a hallgatók nevelési, tanítási gyakorlatának tartalmi és szervezeti irányát jelentette, összekapcsolva a gyakorlóiskola általános felügyeletével. Irányította a főiskola Tudományos Bizottságát, 1969-1978 között a tudományos diákkör titkáraként jelentős érdemeket szerzett hallgatóinak az igényes, tudományos munka iránti motiválásában. Több országos szintű bizottság munkájában dolgozott, így tagja volt az MTA Debreceni Akadémiai Szakmódszertani, Oktatástechnológiai Szakbizottság Gyakorlati Képzési Albizottságának.

Sok éven keresztül aktív résztvevőjévé vált a tanítók továbbképzésének, közreműködött a TIT pedagógiai szakosztályában.
1992-től 2006-ig nyugdíjasként aktív, fáradhatatlanul és felelősséggel dolgozó óraadója volt főiskolánknak.
Munkásságának meghatározó iránya a kisiskolások fejlesztésére elhívatott, elméletileg és gyakorlatilag egyaránt jól felkészült tanítók képzése volt. Óraadással, állandó megújulással végzett munkája humánummal, toleranciával, mások megértésével és elismerésével párosulva mind kollégái, mind tanítványai méltán emelték Gledura Lajost a jászberényi tanítóképzés történetének meghatározó egyéniségei közé.

Nyugodj békében!

Volt kollégáid

Vélemény, hozzászólás?