Lakossági fórum Öregerdőn

Folytatódott az önkormányzati körzetbejárások sorozata. Június 21-én, szerdán a neszűri és öregerdei lakosokat várta fórumra Balog Donát, a 10. választókörzet képviselője.

A Neszűr 5 – 6 dűlőjének elejéről indultak rövid bejárásra az önkormányzat képviselő-testületének megjelent tagjai, valamint a szakterületek és hatóságok vezetői, képviselői. Balog Donát megmutatta a dűlő elején zúzottkő elterítésével végrehajtott útfelület-rendezést, ami megszüntette a csapadékos időben itt keletkező sártengert.

A következő helyszín egy leégett, törmelékkel és szétszórt szeméttel elszomorító képet nyújtó ház. A képviselő elmondta, hogy több hasonló található szerte a Neszűrben, a megoldandó gondok számát növelve. Ehhez képest kontrasztot jelentett a közmunkások által szépen gondozott önkormányzati homoktövis ültetvények üde látványa. A dűlő végén, a Hajtai úthoz érkezve, az itt felszámolt illegális szemétlerakatnak már nyoma sem látszott.

Az új hulladéklerakó helyen kulturáltak a viszonyok, kint vannak a konténerek, bár akadt mellettük is szemét. Később kiderült, hogy ezt a guberálók okozzák.

Az Öregerdei Gyermektáborban jó tucatnyi körzetben élő várta a lakossági fórum kezdetét, és a Szabó Tamás polgármester által vezetett városvezetőket. Elsőként Szegedi Szilveszter kért szót, aki szerteágazó kérdés tömegére szeretett volna feleleteket kapni. Konkrét, az adott körben érdeklődésre számot tartó felvetéseire a polgármester válaszolt. Az Electrolux által a kilencvenes évek elején végzett környezetkárosítást helyreállító munkálatoknak van lejárati ideje. Ezzel kapcsolatosan egyeztetést kezdeményezett a cég az önkormányzattal. A „katonák földje” mellett elhelyezkedő veszélyes hulladéktemető-depó szigetelő zárasa kifogástalan. Itt, és a gyáregység környékén található monitor kutakban végzett folyamatos, idevonatkozó mérések, az értékhatároknak megfelelő, veszélytelen állapotot jeleznek. A témával kapcsolatosan lakossági tájékoztató anyagot is összeállítanak, amit megjelentetnek a helyi sajtóban és a város honlapján. Kiegészítésképpen Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester hozzátette, hogy a takarási technológiára ötven év szavatossági időt garantált a műtárgy kivitelezését végző vállalkozás.

Bujdosó János az önkormányzati ültetvényeken termelhető takarmánynövényre, nevezetesen a marhatökre, és a kosárfonáshoz alkalmas fűféle telepítésére tett javaslatot, illetve a 8. dűlőben lévő kereszt megújításának lehetőségéről érdeklődött. Szabó Tamás elmondta, a Neszűrben kialakított ültetvényeken a termelés a közmunkaprogram keretében végzett tevékenység, ahol határához érkezett a megművelhető területek nagysága és a rendelkezésre álló munkaerő miatt is. Az adott területeken olyan növényt kellett telepíteni, ami megterem és termése hasznosítható. Ebben, és a területeken végzett munkákban lényeges változás nem várható a közeljövőben. A kereszt kérdésében Szatmári Antalné alpolgármester asszony jelezte, továbbította a kérést a fejlesztési irodának, ezt Balog Donát képviselő is megerősítette –, ahol megtörtént az árajánlatok bekérése.

Tábi László a városból kivezető kerékpárút minőségének javításáról, valamint környezetének gondozásáról kérdezett. Tóth Endre elmondta, hogy a közút felújítását végző cég utógondozási kötelezettséget vállalt, és ennek keretében – igen ritkán, felszólításra – szokták nyírni a területet, ám a nyesedéket nem mindig távolítják el. A kerékpárútnak a felsőszentgyörgyi körforgalomig futó része hamarosan megújul, az onnan a Neszűr végéig tartó szakasz felújítására, vagy akár tovább, a megyehatárig való kiépítésére egyelőre nincs forrás, de keressük a lehetőségeket – közölte Szabó Tamás. Továbbá jelzik az útépítő cég felé a kerékpáros út környezetének gondozásában megjelenő hanyagságot, és ha szükséges, a városi eszközpark használatával segítik a vágási maradék eltávolítását.

Hajzer Sándor a dűlőutak állapotát kifogásolta, hozzátéve, hogy szándékukban áll azok minőségén akár összefogásban is javítani. Balog Donát elmondta, folyamatban van a gréderezés megoldása a helyi lakosok bevonásával. A város szándéka és gyakorlata is, hogy együtt, közösen végezzék el, amit lehet. Nem csak a talaj egyenlőtlenségeit kívánják elsimítani, de az utak széleit is szeretnék rendezni, szélesíteni, valamint a belógó ágakat eltávolítani, húsz konténer mennyiségben.

Magyar József arról érdeklődött, működik-e a kamera a Hajtai úton a hulladéklerakónál, mert az ott konténerbe helyezett szemetet rövid időn belül a guberálók szétszórják, kiforgatják, de vissza már nem pakolják. Lehet-e szankcionálni őket a felvételek alapján? Valamint az illegális „gallylerakót” meg lehet-e szüntetni ugyanúgy, mint a szemétlerakatokat? Balog Donát válaszában elmondta: a figyelőkamera működik, felvétele alapján több büntetés kiszabása is megtörtént már, és az illegális zöldhulladék elhelyezési hely felszámolását folytatni fogják a jövőben. A lakossági fórum zárásaként szó került az információáramlás jobbá tételéről, a város hetilapját, a Jászkürt Újságot szeretnék, ha több helyen lehetne elérni, például kisboltokban. Keressük rá mi is a megoldást.

Demeter Gábor

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?