Elkészült a közművelődési koncepció

Jászberény Város Közművelődési koncepciója a következő öt évre vonatkozólag elkészült. Az érdeklődők lakossági fórum keretében ismerhették meg az anyagot kedden délután fél hatkor a városháza tanácstermében.

Elöljáróban Szabó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. A szakbizottsági ellenőrzés elkészült, a következő testületi ülésen polgármesteri előterjesztésben kerül majd az anyag a képviselők elé. A munka nagyobbik része ezek után kezdődhet – tájékoztatott a városvezető.

Szigetvári József közművelődési szakértő elmondta, hogy a legutóbbi találkozón tett javaslatok alapján átdolgozta az anyagot, belefoglalta a kéréseket, felvetéseket. A többszöri alapos vizsgálaton, javításokon átesett, elkészült dokumentumot a kulturális élet szereplői megkapták. Az anyag főbb vázlatpontjait Szigetvári József a fórumon ismertette.

A koncepció legfőbb célja, hogy a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat által támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit, finanszírozását, növelve az igénybe vevők számát.

Prioritás a jász identitás megtartása, átörökítése. a javaslat meghatározza az önkormányzat közművelődési-fejlesztési feladatait, – szem előtt tartva a gazdaság és társadalom, az intézményi struktúra változásait – az ellátás kereteit.

A közművelődésben ellátandó kötelező feladatok mellett szükséges a kulturális élet átstrukturálása. A kultúra szervezőit kihívás elé állítja a népességszám változása és életkori összetétele, a változó igények, a gazdasági- a szociális- és társadalmi élet átrendeződése, az igények és szokások átalakulása.

A koncepció összeállítását alapos helyzetelemzés előzte meg. Ez alapján kiderült, hogy az ifjúság igényes szórakoztatása terén hiányosságok vannak a városban. Szükséges lenne ifjúsági intézményeket működtetni illetve ifjúsági referens munkakört létrehozni. Ugyanakkor jelentős aktív nyugdíjas népesség is jelen van a városban, akik igényeit szintén szükséges kielégíteni. A középkorú családos rétegnek gondot jelent a minőségi kulturális programokat kínáló főváros távolsága, az infrastruktúra részleges hiánya.

Az intézményrendszer épített környezetének, felszereltségének és szolgáltatásainak fejlődnie kell, igazodni a folyamatosan változó igényekhez. Jelenleg a kulturális célokat szolgáló intézmények jórészt korszerűtlen terekben tevékenykednek. Kivétel ez alól a Szabadtéri Színpad, ami minden igényt kielégít és fedettsége révén országosan is kuriózum. A városnak jelenleg nincs a klasszikus értelemben vett kulturális központja. Erre lehet megoldás a remény szerint hamarosan épülő Malom Kulturális Központ, mely funkciógazdagsága révén alkalmas lesz valamennyi műfaj és nézői réteg befogadására.

A beszámolót követően Szabó Tamás hozzáfűzte, meglátása szerint szükséges lenne egy állandó kulturális grémium létrehozása. Papp Imre felajánlotta, hogy kiegészíti az anyagot a gazdaság és a kultúra kapcsolatát elemző dokumentummal. Tóth József a Malom Kulturális Központ részletes leírását hiányolta a beszámolóból. Szabó Tamás a Malom kapcsán hozzáfűzte, az új épület a koncepció mentén mind virtuálisan, mind a valóságos térben teljesíteni hivatott az anyagban megfogalmazott elvárásokat.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?