Jászladány mindenkit szeretettel hív és vár!

Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármester asszonya szívélyesen invitálta olvasóinkat a június 23-24-25-én településén rendezendő XXIII. Jász Világtalálkozóra. A programokat külön közöljük, őt a fogadó település bemutatására kértük.

Bertalanné Drávucz Katalin elmondta, hogy Jászladány területe 92,7 km2, lakossága évről évre változik, most 5700-5800 körül mozog, lakóinak hozzávetőleg 40 százaléka cigány származású. A képviselő-testület nagyon hatékony és következetes gazdálkodást folytat, és a nagyközség széles intézményhálózattal rendelkezik. Nagyon sok a közfoglalkoztatott. A közétkeztetést végző konyha nyolcszáz adagos, és a bölcsődét, óvodát, a szociális otthon bentlakóit és a házi gondozottakat egyaránt ellátja. A két telephelyen működő óvoda tíz csoportjába 260 gyerek jár. Tavaly egyesítették a két szociális otthont, a Művelődési ház és a könyvtár szintén egyesített intézményként működik. Előbbi a helyszíne a zárt rendezvényeknek, ünnepségeknek.

A falu két iskolája nem önkormányzati fenntartású, ezekben négyszáz gyerek tanul. A sok vihart kavart volt alapítványi iskola a KLIK fenntartásába tartozik, a másik a szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola tagintézménye. Kormányhivatali kirendeltség működik, így a helybelieknek nem kell ügyet intézni máshová utazni. A lakók éjszaki nyugalmát 50 polgárőr őrzi. Ők a rendezvények, ünnepek biztonságára is ügyelnek. A településen rendőrőrs is működik, a külterületet pedig három mezőőr vigyázza. Sok pénzt emészt fel a közterület-felügyelet, de a lakosság összetétele indokolja a tevékenységüket. A nagyszámú roma lakosság beilleszkedése eltérő mértékű, és nem mindig sikeres. Van közöttük olyan, aki 30-40 éves korára még soha nem dolgozott, és úgy tűnik, továbbra sem akar. Ezzel együtt is biztatóan csökkent a néhány évvel ezelőtti – a Jászságban legmagasabb – 18 százalékos munkanélküliség, 8-9 százalékra.

Az egykor kizárólag a mezőgazdaságból élő településen ma már nem kevés iparűzési adót fizetnek, a T-Plasztik Kft. például ennek az adónemnek a 25 százalékát fizeti be. Az iparűzési adóbevételből látják el a nem kötelező feladatokat. Így a szünidőkben öt-hatszáz gyereket étkeztetnek, támogatják a civil szervezeteket.

A közelmúlt beruházásai közül a polgármester asszony többek között megemlítette a csapadékelvezetés harmadik ütemét, az orvosi rendelő, az idősek otthona felújítását, az állami támogatással megvalósult szennyvízberuházást, a közvilágítás korszerűsítését.

Rendezvényeik között a legnagyobb létszámot megmozgató a januári hagyományőrző disznóvágás, a Redemptio napja köré épülő Jász piknik a Tájház udvarán, Ladány napja, mely a Szent Mihály naphoz legközelebb eső szombat. Ehhez kötődik a testvértelepülések, Csíkrákos és a délvidéki Oromhegyes napja, ezen a napon adják át a Jászladány díszpolgára kitüntetést. Fontos esemény még a jótékonysági céllal minden évben megrendezett Erzsébet-Katalin bál. Az idei év csúcspontja természetesen a Jász Világtalálkozó lesz. Ekkor adnak át egy pihenőparkot a település központjában, az egykori GAMESZ valamikori telephelyének területén. A parkban egy 6×7 méter alapterületű trianoni emlékművet is felavatnak, és itt állítják fel a Csíkrákos testvértelepüléstől kapott székelykaput is. A világtalálkozó felvonulási útvonala 1,6 kilométer lesz, a díszünnepségen adják át a Jászságért díjat, avatják be az új jászkapitányt, Bertalan Jánost. Bemutatkozó kiállítások, koncertek, hagyományőrzők fellépései is részei a programkavalkádnak. A település teljes gőzzel készül a nagy ünnepségre, aminek immár másodízben ad otthont. Jászladány mindenkit szeretettel hív és vár!

Bognár Mária
Latest posts by Bognár Mária (see all)

Bognár Mária

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?