Tovább erősödik az egyetem tekintélye

Apponyi Albert 1917. október 11-én írta alá a mai egyetemi Campus, korábbi tanítóképző jogelődjének alapító oklevelét. Idén ezért százéves a jászberényi főiskola. Dr. Varró Bernadett főigazgató asszonnyal az aktualitások mellett érthetően a jubileumról, a hagyományokról és a külső-belső megújulásról beszélgettünk.

Tele vannak az egyetem folyosói fiatalokkal, akik jó előre köszöntik az idegent. Ők bizonyára a szeptemberi elsős hallgatók lesznek. Hányan vannak és mire várnak éppen?
Nyolcszázan jelentkeztek az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus különböző szakjaira. Közülük négyszáz hallgatót tudunk felvenni, amennyiben a mai alkalmassági vizsgán is megfelelnek. A csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon a beszéd, a leendő óvodapedagógusoknál és tanítóknál pedig ezen kívül az ének-zene és testnevelés alkalmasságot is vizsgáljuk

Most főleg a jubileum kapcsán lesznek kérdéseink, de tovább fűzve az előbbi gondolatát, milyennek látja az egyetem jövőjét?
Két nagy megújulás vár ránk az elkövetkező hónapokban, években. Ezek közül az egyik a belső megújulás. Tizenhat év után elváltunk a Szent István Egyetemtől, amely kiváló intézmény, de nem pedagógiai profilú, így magunkra maradtunk egyetemen belül a pedagógusképzés szakmai kérdéseiben. Ezzel szemben az egri központú egyetem múltjában és jelenében is a pedagógiai képzés dominál. Kutatásokba, pedagógiai jellegű pályázatokba tudunk belépni, együtt dolgozni az egri és a sárospataki campusokkal. A pedagógusképzés értékeinek megőrzése mellett fontos az innováció, a megújulás, s ezt a munkát már az új egyetem berkein belül közösen tudjuk a többi campussal együtt végezni. Egy-két év alatt nagyon sok pozitív szakmai változást remélünk.

Milyen új szakokban gondolkodnak? A környezet még műszaki képzésben is reménykedett az átalakulások egyik-másik szakaszában.
Új alapszakunk indul, a Közösségszervezés. Ugyancsak új a programtervező-informatikus képzésünk, ami kétéves felsőoktatási szakképzés. Mire ők végeznek, remélhetőleg az egyetemi alapképzésbe is beilleszthető lesz ez a terület, de ehhez, mint minden új szak indulásához, hosszabb idő szükséges. Ami a kimondottan műszaki képzést illeti, vannak érintkezési területek, hiszen az utóbbi képzésünk a műszaki informatikus oktatás első lépéseként értelmezhető, amivel az egyetem nyit a Jászság ilyen irányú igényei felé. Nagyon gyorsan tudunk OKJ-s felnőtt képzéseket is indítani. Igény esetén például pénzügyi továbbképzés, műszaki-informatikai továbbképzés területeken. Fő csapásként a tradicionális pedagógus képzést visszük tovább, annak hagyományait a XXI. század kihívásainak megfelelően megújítva, de bővülni kívánunk a pedagógusképzés (pl.: gyógypedagógus képzés), ill. az informatikai, műszaki képzés területén is.

A hagyományt említette, amire a százéves jubileum is utal. Milyen főbb eseményeket terveznek ebből az alkalomból?
A jubileumhoz kapcsolódó eseményeket egész évre elosztva szerveztük meg. Most tartottunk óvodapedagógiai konferenciát pedagógusoknak és szülőknek, szeptemberben nyílt oktatási konferenciát szervezünk, október 14-re pedig díszdiploma-átadást. Az események szeptember és november között sűrűsödnek, a fő esemény pedig a terv szerint a novemberre tervezett jubileumi emlékülés lesz. Ez nem szakmai, hanem kimondottan ünnepi alkalom, amelynek fővédnöki szerepét dr. Balogh Zoltán miniszter úr vállalta magára. Ugyancsak tervezzük emlékkönyv kiadását is, valamint kiállításokat is megálmodtunk. Ezek egyik legérdekesebb eleme egy olyan tanterem lesz, amelynek egyik felét régi, háború előtti bútorzattal és iskolaszerekkel szereljük fel, a másik felét pedig a mai legmodernebb eszközökkel.

Honnan szerzik be például ennek a kiállításnak a muzeális részét képező tárgyakat?
Jó ideje gyűjtögetjük, óvjuk a régi eszközöket és bútorokat, de ha valóban gazdag felszereltségű kiállításokat szeretnénk összeállítani, akkor segítségre szorulunk. Volt tanáraink, diákjaink kortörténeti értékű dokumentumait, fotóit szeretnénk ezúton is elkérni, hogy azok az emlékkötetbe és a kiállításokra is bekerülhessenek. A ritka és pótolhatatlan sport- és kulturális eseményekről, az iskola épületéről, tantermeiről, az iskolai életről tanúskodó dokumentumokat, fotókat digitalizáljuk és visszaadjuk eredeti tulajdonosaiknak.

Kétféle megújulásról tett említést beszélgetésünk elején. A belső megújulást már értjük, mit takar a külső megújulás?
Szeretnénk, ha az ünnepi eseményeket megszépült, megújult intézményben köszönthetnénk. Önkormányzati és pályázati forrásokból megújul a dísztermünk és a hátsó udvarunk. Demonstrációs termet alakítunk ki szeptemberre, amelyben a babák pelenkázását, fürdetését, a velük kapcsolatos napi rutint sajátíthatják el a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon tanuló hallgatóink. Ugyancsak nyáron az épület jellegének megfelelő szép, tartós cserépborítást kap egyetemi forrásból a tetőzetünk a régi pala helyett. Ez részben kényszermegoldás, mert korábbi egyetemünk pályázattal nyert napelemeinket elviszi a tetőről. Ugyancsak az egri egyetemnek köszönhetjük, hogy az arborétum és az előkert az erdőtelki arborétum jóvoltából megújul. Az egyetemi arborétum program része lesz a mi arborétumunk is, ahol programokkal várjuk a városlakókat, turistákat. De a szabadidő eltöltésére, esküvői fényképek készítésére is ismét alkalmassá kívánjuk szépíteni a környezetet.

A tető és a díszterem tehát megújul. Mi lesz a folyosókkal és a tantermekkel?
Sajnos ezekre a munkálatokra nincs forrásunk. Méltó lenne a százéves jubileumhoz, hogy kifestett folyosókkal, tantermekkel, felújított vizesblokkal, és a régi táblák, névtáblák restaurálásával valóban ünnepi környezetet varázsoljunk. Ez utóbbi feladatokhoz köszönettel fogadunk szponzori felajánlásokat.

Befejezésül egy humán jellegű kérdést engedjen meg. A campus vezetői ideiglenes megbízással dolgoznak. Ebben mikor lesz változás?
A vezetői pályázatokat az egyetem rektora kiírta, a jelentkezők anyagaikat beadták, az elbírálás folyamata elkezdődött. Ebben a hónapban a szenátus elé kerülnek a pályázatok és a bizottsági bírálatok, s végül rektori döntés alapján július 1-től esedékesek az új kinevezések.

Vélemény, hozzászólás?