Bercsényis tanárok Izlandon

A bercsényis tanárok „második hulláma” is elérte az izlandi Grandaskóli iskolát. Iskolánk tanárai előzőleg október közepén látogattak az intézménybe, melynek folytatásaként történt ez a második látogatás.

Míg az első látogatás célja főként a pedagógiai módszerek megfigyelése volt mindegyik tantárgy tanítását tekintve, addig a mostani látogatás fókuszába a testnevelés oktatása került. A választott partnerintézmény kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy mindkét intézményben ugyanazon korosztály, a 6-12 éves korcsoport oktatása folyik.

A látogatás kettős célja tartalmában egymással szoros összefüggésben van. Egyrészt meg kívántuk ismerni a partneriskola, bővebben az izlandi általános iskolák testi neveléssel kapcsolatos munkáját, másrészt bemutattuk iskolánk, illetve a magyar közoktatásban bevezetett „mindennapos testnevelés” módszerét. A fő cél a testnevelés oktatásának megismerése volt, a jó gyakorlatok, módszerek gyűjtése és adoptálása az iskolánkban folyó hétköznapi munkába.

A testnevelés oktatásának Izlandon három fő területe van. Ezek a hagyományos testnevelési órák, az úszás, illetve a tánc, mely a mozgásos tevékenységek fontos részét képezik. A gyerekeknek heti két testnevelés, egy táncórájuk van. A tánc tanítása része a testnevelés tantárgynak, a testnevelő kollégák fontosnak tartják, hisz a tánc nagymértékben fejleszti a tanulók mozgáskoordinációját, ritmusérzékét. A táncórák jótékony hatása később a sportági tevékenységekben hasznosul. A módszerek tekintetében a két oktatási rendszer hasonló. Jelentős eltérés mutatkozik a csoportlétszám, illetve az elsajátítandó ismeretanyag mennyisége tekintetében. A csoportlétszám maximum húsz tanuló. A testnevelés órák fő szempontja az ismeretanyag játékos, könnyed formában való elsajátítása. Fontos momentum, hogy mindhárom tevékenység foglalkozásain leghangsúlyosabb a játékosság, az örömszerzés.

Amennyire rácsodálkoztunk a kis csoportlétszámokra, az izlandi testnevelők legalább annyira rácsodálkoztak az általunk említett harmincas csoportlétszámokra, ami szerintük túl nagy.

Ugyanakkor elismerően biccentettek a mindennapos testnevelés módszerére, amit ők is szívesen bevezetnének.

A márciusi látogatáson részt vevő tanárok – Ördögné Legény Sarolta, Verderber Ágnes, Ágnecz László –, tapasztalataikat megosztják kollégáik körében, a jó gyakorlatokat szeretnék hasznosítani, adoptálni saját tevékenységük során.

Vélemény, hozzászólás?