Megváltásunk ünnepe

Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával a világosság, az élet győzedelmeskedett a sötétség, a bűn és a halál felett. Ez húsvét, a kereszténység legfőbb ünnepének üzenete, még ma is.

A nagyböjtöt lezáró szent három napon az Ószövetségben megírt jövendölések Újszövetségben lejegyzett beteljesülésére emlékezünk, és levonjuk az életünkre vetített tanulságát. Nagycsütörtökön az utolsó vacsorát idéztük meg, nagypénteken a szívünk gyászba borult a szenvedő Krisztus kereszthalálára emlékezve, majd nagyszombaton dicsőséges feltámadását ünnepeltük.

Húsvét vigíliáján, nagyszombat estéjén a sötétségbe burkolózott Barátok templomában gyűltek össze a hívek, ahol a szertartás első momentumaként Novák István plébános megáldotta a tüzet, és meggyújtotta a húsvéti gyertyát. A fény liturgiáját a szó liturgiája követte az Ószövetségből idézett három olvasmánnyal a teremtésről, Ábrahám áldozatáról és a kivonulásról. Isten dicsősége pedig betöltötte a templomot fényárral, az orgonaszóval kísért Gloria felcsendülésével, és a nagycsütörtökön elcsendesült csengők, harangok zúgásával.

– Ugyan Jézus Krisztus már meghalt értünk és feltámadt, de a mi lelkünkben még mindig sötétség van… a földi élet végén mi mindig nagypénteket látjuk – kezdte szentbeszédét Novák atya, aki bátorító szavaival hívta a híveket a sötétségből való kilépésre a fényre: – Ezen az éjszakán nagy fényességet kaptunk, s ez által megerősödünk, jobban kinyitjuk lelki szemeinket, és láthatjuk húsvét örömét, megváltásunk titkát. Pál apostol szavait idézte, miszerint „ha Krisztus nem támad fel, semmit nem ér a hitetek, ez a nagyszombat lényege”.

Ezen az örömteli estén a pap megáldotta a vizet és a híveket, akik keresztségi fogadalmukat is megújították. A víz a tisztaságot jelképezi, az élet vizét, ami maga Jézus Krisztus. „Az Ő feltámadása ad örök reményt és boldogságot!” A fény, a szó, a víz és az Eucharistia által jutott el nagyszombat éjszakájának üzenete: Hrisztosz aneszti! Alithosz aneszti! (Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!)
Régi magyar szokás szerint az Eucharisztia liturgiáját követően, gyertyás körmenetet tartottak, tanúságot téve a feltámadásba vetett hitükről. A feltámadási körmenetből visszatérve a templomban Krisztus sírja már üresen állt… feltámadt! Értünk. Érted. Értem.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?