Emléktábla a császárnak

A Lehel Vezér Gimnázium jubileumi emlékéve adott alkalmat egy újabb jeles eseménynek az iskola történetében. Az alapítás 250. évében, kedden délelőtt az épület Fürdő utcai oldalán emléktáblát avattunk az alma mater egykori diákja, majd tanára, dr. Varga Imre, az irodalomtudományok doktora, Jászberény díszpolgára tiszteletére.

Az egybegyűlteket; diákokat, pedagógusokat, a Varga család tagjait, tisztelőket és a város képviselőit Antics István igazgató köszöntötte. „Egy iskola nem csupán építőanyagból, de az itt dolgozó pedagógusok, a falak között tanuló diákok szellemi közösségéből áll. A mai megemlékezés személye, Varga Imre olyan építőkövet tett az iskolába, melyre alapozhatjuk az intézményt, és amelynek megpróbálunk 2017-ben is megfelelni” – mondta az igazgató.

Forgó Katalin igazgatóhelyettes felkonferálta az ünnepi műsort, amelyben az iskola tanulói J. Prévert Halott levelek című versének magyar, illetve francia nyelvű szavalatával, valamint zongorajátékkal emelték az esemény fényét.

Besenyi Vendel helytörténeti kutató dr. Varga Imre életútját ismertette a hallgatósággal. Varga Imre 1912-ben született Jánoshidán, földműves család hatodik gyermekeként. Tanulmányait a József Nádor Gimnáziumban, a Lehel Vezér Gimnázium elődjében, kiváló értékeléssel végezte. Széles érdeklődési köre, aktív közösségi munkája, éles esze a közösség értékes tagjává emelte már diákéveiben is. Érettségi után az ELTE bölcsészkarán magyar-francia szakon tanult tovább. Negyedévesként már doktorált és tanársegédként dolgozott az intézményben. A Sorbonne-on elnyert ösztöníjjal a francia népköltészetet tanulmányozta Párizs egyetemén.

A diploma megszerzését követően visszatért Jászberénybe és 1938-től húsz éven át a gimnáziumban tanított franciát, irodalmat és orosz nyelvet. Tevékenykedett könyvtárvezetőként, népművelőként, újságíróként, készített könyvismertetőket, vezető tanára volt az ifjúsági önkormányzatnak. Később a fővárosba költözött, ahol az Akadémia főállású kutatója lett. A kiemelkedő irodalomtörténész legkedvesebb témája a kuruc kor költészete volt. Alakja a polgári erkölcs, a szellemi színvonal példaképeként emelkedett kollégái, diákjai elé. Városunk díszpolgári címmel ismerte el tevékenységét. „Itt az iskolában császár voltam, a kutatás rabszolgamunka” – idézte az akadémikust Besenyi Vendel.

A család nevében Varga Antal tolmácsolta a köszöneteket. Varga Imre fia ezúttal valóban tolmácsolta a hála szavait, mert a család egy része Olaszországból érkezett az eseményre. Varga Antal elmondta, hogy bár ő maga még gyermekként elkerült a városból, de mindig szívesen jön Jászberénybe, és tanárként is figyelemmel kíséri édesapja egykori alma materének mindennapjait, a mai diákok sikereit.

Az ünnepség záró momentumaként Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester a város nevében helyezett el koszorút az emléktáblánál. Dr. Petrics István az évfordulós év fővédnöke, Besenyi Vendel egykori diák, Antics István igazgató, és a mai diákok képviselője szintén koszorúztak. Végezetül a családtagok helyezték el az emlékezés virágait a frissen avatott márványtábla alatt.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?