Bejárás és fórum a Kertvárosban

Április 5-én, szerdán a hatos számú választókerületben – ahogy a körzet képviselője, Juhász Dániel is nevezi, a Kertvárosban – tartotta bejárását, és azt követő lakossági fórumát a képviselő-testület és a különböző szakterületek vezetői.

Az önkormányzati bejárás jellemzője, hogy a város adott körzetének lakója az utcájában, talán éppen portája előtt mondhatja el gondjait, bajait az elöljáróságnak és hivatalok képviselőinek. A városrész legszélső utcájában a Móczár Miklós utcában vette kezdetét a bejárás, ahol hat házhely kialakítását kezdeményező körzeti lakos tette fel kérdéseit a telkek közművesítésével kapcsolatosan. Szabó Tamás polgármester elmondta, az áram és a gáz bekötése nem önkormányzati kompetencia. Lányi László a közművesítésről megerősítette, hogy az áram és a gáz a telkek tulajdonosának feladata, viszont a szennyvíz bekötést az idei évben megvalósítják. Az utcában lakók képviselője a közvilágítás fejlesztésének szükségességét bizonygatta, ugyanis a Hatvani útról való lefordulásnál, az utca elején ez hiányzik. Ennek megoldására ígéretet is kaptak, költséghatékony és egyszerűbben telepíthető napelemes kandelláber elhelyezésével.

A párhuzamosan futó, a Gerevich Aladár utca közepére, legmélyebb pontjára átsétálva, az ott lakó háztulajdonos megmutatta, hogy nagy eső esetén elönti a víz a pincéjét. Ugyanis a csapadék víz elvezető ároknak nincs határozott lefolyása, ha túltelítődik, kiönt. Tóth Endre több lehetséges műszaki megoldást is javasolt, melyek között a csapadékvíz csatorna újraszintezése, a szomszédos üres telekre záportározó kiépítése, valamint a Nyavajkába átvezetés kiépítése is szerepelt. Szabó Tamás szerint átmeneti megoldásként az eredetileg befogadóként funkcionáló magánérdekeltségű tó tulajdonosánál kellene elérni, hogy lehetőséget biztosítson a csapadékvíz befogadására.

További kérdések érkeztek a Hatvani úti Zagyva híddal kapcsolatosan, mert azt árvízkor le kell terhelni, de volt olyan elképzelés, hogy megemelik a magasságát. Juhász Dániel válaszából kiderült, a kerékpárút kiépítése kapcsán vált világossá: előbb- utóbb fel kell újítani a hidat, és vagy új hidat építenek, vagy kerekpáros híd kell, hogy létesüljön. Szabó Tamás szerint a szükséges pénzt elő kell teremteni, addig marad a szükségmegoldás.

A következő helyszín a Kertész utca eleje, ahol a szelektív gyűjtő sziget állandó telítettsége okoz gondot az ott lakóknak. Juhász Dániel rámutatott, hogy a közvetlenül ott húzódó járdát is rendbe kellene hozni, illetve közvilágítás nem megfelelő, mivel csak az úttestet világítja meg.

Tovább haladva, a Zagyva gát tövéből induló árok buja zöld növényzetének „gondozása” húsz éves probléma, a lakókkal nem sikerül megegyezni, így mindig a városra marad a megoldás. A Herkules utcában népes csoportosulás várta a bejáráson résztvevőket. A Hatvani útról, a gólyafészek ide való áttelepítéséről, a tanácstalanul köröző gólyák sorsáról tették fel kérdéseiket. A fészek áthelyezése hivatalos úton történt, az ÉMÁSZ és a Hortobágyi Nemzeti Park együttműködésével, adta meg a választ Hajnal-Nagy Gábor, és kifejezte reményét, hogy a gólyák rátalálnak az új fészkelési helyre.

A Buzogány utca kritikus pontja következett, ahol önkormányzati telken több generációs deviáns családok élnek, problémát jelentve magatartásukkal és összeférhetetlenségükkel a környék lakóinak. Juhász Dániel elmondta, dolgoznak a megoldáson, szeretnék a területet rendezni, de jogi lépések is szükségesek, és az ott lakók egy része ragaszkodik a helyhez, ami nehezíti a megegyezést.

A Dr. Warga László utca 35 éve épült ki, az itt lakóknak a csapadékvíz elvezetése okoz gondot: esőzések alkalmával elönti az utat a víz és csak nagyon nehezen folyik le. A zárt csatornarendszer újjáépítéséről és az elhasználódott járda felújításának szükségességéről, valamint az utca egy bizonyos leágazásánál zsákutca tábla kihelyezéséről beszélt a lakosok képviselője.

A bejárás utolsó helyszínei a Szúnyogos utcában voltak. Az egyik lakó a túl szélesre és mélyre készített csapadékelvezető árkot kifogásolta, ami problémássá teszi a sövény gondozását. Az itt található csapadékvíz elvezető rács sem funkcionál, mivel magasabban helyezkedik el környezeténél. A Pákász-Szúnyogos-Boróka utcák keresztezésénél jelzőtáblát szeretnének a közlekedési szabályok betartatásához. A Családsegítőnél a parkolás megoldását, megkönnyítését tartanák fontosnak a környező utcákban lakók és közlekedők.

A bejárást követően lakossági fórum kezdődött a Szent Ferenc Szeretetház ebédlőjében, ahol a körzet lakói tehették fel kérdéseiket, kéréseiket a képviselő-testület tagjainak valamint a hivatalok és a városgazdálkodás illetékeseinek.

Elöljáróban a körzet önkormányzati képviselője Juhász Dániel köszöntötte a résztvevőket, és beszámolt az elmúlt év folyamán elvégzett munkákról, azok eredményéről. Több utcában valósult meg járdaépítés, a képviselői költségkeret többségének felhasználásával, közmunkások bevonásával, valamint önkéntes munka keretében. A Cimbalom utcában útépítés, a Nádor utca 2-3 szám között útalapot építettek. Faültetési programban tavaly 44 fát ültettek ki a körzet közterületeire. 2017-ben folytatódnak a megkezdett járda építések, valamint újabb utcákban újítják meg a járda felületet. (Ezek a telesség igénye nélkül: Buzogány utca páratlan oldala; Lagzi utca 27-33; Pákász utca 1-5; Boróka utca 2-6; Beleznai Antal utca 5-13; Sómérő utca a Szent Ferenc utcáig; Ilona utca páratlan oldala, kiegészülve csapadékvíz elvezetés kialakításával) Sajnos egyre rosszabb állapotban van a Ferencesek tere, – az ide tervezett beruházásra nem sikerült pályázati pénzt elnyerni. A Szúnyogos, Cimbalom és Jedám utcák, valamint a Hableány és Szent Ferenc utcák térségének egyes részein az út állapota igencsak kifogásolható.

Kérdésekkel, felvetésekkel folytatódott a fórum. A Beleznai Antal utcában lakók képviselője elmondta, hogy ugyan a roma családok két éve elköltöztek, de azóta semmi sem történt a telken, csak a füvet vágják le a közmunkások. Két ház még mindig áll, ahová régi birtoklói visszajárnak, fenyegetőznek, a pöcegödrökből továbbra is árad a bűz. A lakosok lebontották volna az épületeket, de nem lehet. Hová lehet fordulni? Juhász Dániel elmondta, van egy elképzelés arra, hogy lebontás helyett felújíthatóak e az épületek, bérlakás kialakítása szempontjából. A vizsgálat folyamatban van, hogy ez az elgondolás rentábilisan kivitelezhető, vagy sem. Szabó Tamás hozzátette szükség volna bérlakásra, de saját forrásból csak minimális lépéseket tud tenni a város. A pöcegödröket pedig be kell temetni, hiszen mindez független az építkezéstől. Valamint ígéretet tett arra, hogy ki fog látogatni a Beleznai-Banner utca sarkára.

Nagy András, a körzetben lakó önkormányzati képviselő a Hatvani út 41-43 közötti átjáróba (népi nevén „Kata lyuka”) közvilágítás kiépítését kérte. Erre alternativaként a napelemes megoldás kínálkozik legegyszerűbben kialakíthatónak, az illetékesek megvizsgálják ennek a lehetőségét.

Felszólaltak még a Hatvan felől városba nagy sebességgel érkező autósokról, gyakoribb sebességellenőrzést sürgetve. Kocsmából, ittas állapotban autóval távozó „vendégekről” is szóltak, hatékony hátósági odafigyelést kérve. Valamint többen szükségesnek tartanák játszótér kialakítását a körzetben. Juhász Dániel megígérte, hogy a közbiztonsági jellegű kifogásokat jelezni fogja bizottsági ülésen. Célszerűnek nevezte a település határában lassító sziget, valamint a belterületi határig a közvilágítás kiépítését. Nagyobbak számára kondi park kialakítására adtak be pályázatot, ha nyer, a Lagzi utca végén kerül kialakításra.

Kifogásolták a Hatvani út-Kertész utca sarkán található szelektív hulladékgyűjtő sziget telítettségét, ott mindenféle egyéb szemét felhalmozódását. Tóth Endre elmondta, nagyon sok szemetet helyeznek el ott nem megfelelően, ráadásul nem odavalókat. Felmerült az is, hogy megszüntetik, de egyelőre még szükség van rá, idővel úgyis csak üveget lehet csak majd itt elhelyezni. Horgosi Zsolt arról beszélt, hogy legalább tíz millió forint többletköltséget jelent a szelektív gyűjtőszigetek nem megfelelő használata. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a házhoz menő szelektív hulladék begyűjtés alkalmával csakis a JVV logójával ellátott sárga zsákokat szállítják el az ütemezés szerint. A zöld hulladék gyűjtésére is ugyanez vonatkozik, itt az céglogós, átlátszó zsák használata szükséges, valamint lehetséges többlet szemétgyűjtő zsák kihelyezése is kommunális hulladék szállításakor. Ezen egyszerű szabályok betartása esetén nem merül fel, nem lehet probléma a különféle hulladékok begyűjtésével.

Végezetül Juhász Dániel megköszönte a részvételt a bejáráson és a fórumon. Jelezte: lesznek még mobil fórumok, illetve keressék gondjaikkal a lakók őt személyes elérhetőségein, vagy akár a közösségi portálon található kertváros oldalon.

A bejáráson és fórumon elhangzottak nem pusztába kiáltott szavak, hiszen hivatalos jegyzőkönyv készül róla. Persze sok minden nem oldódik meg egy csapásra, de az odafigyelés bizonyosan meglesz.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?