Lehetőség Jászapáti életében

Március utolsó napján a Művészetek Házában került sor a Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti járásban című projekt nyitó rendezvényére, mely során a nyertes pályázat közreműködői ismertették a programot a megjelentekkel.

A TOP keretein belül elnyert mintegy 280 millió forint a térség munkaerő-piaci stabilitását hivatott támogatni. A program elsőként Jászapátin mutatkozik be, majd városunk példáját követve a megye többi nyolc járásában is megrendezik a projektnyitó tájékoztatót. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pócs János országgyűlési képviselő, dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Farkas Ferenc polgármester, Solymosi Gabriella a járási hivatal vezető helyettese, Bíróné Boros Anikó jegyző, Piroska Miklós a megyei közgyűlés alelnöke.

A projekt rendkívül fontos lehetőség a megye, a járás és Jászapáti életében – hangsúlyozta köszöntő beszédében Kállai Mária kormánymegbízott asszony. Magyarország 2010-ben a gazdasági növekedés útjára lépett. A munkanélküliségi ráta folyamatosan csökken, jelenleg 4,9 százalék. Ezzel szemben a foglalkoztatási szám, 67,1 százalék, a rendszerváltás óta soha nem látott magasságokba szökött. A kormányváltás óta 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, és ennek az adatnak döntő részét a versenyszféra adja.

A megye is jelentősen előrelépett az elmúlt évek alatt, most a hetedik helyen áll a foglalkoztatási rangsorban. Azt azonban tudni kell, hogy a megye kétarcúságát tükrözi a Szolnok és a Jászság térségében jelentkező munkaerőhiánnyal szemben például a Tiszazugban jelen lévő munkanélküliség.  A problémák orvoslásában jelentős szerep hárul a járási székhelyekre. Jászapátin jelen vannak a nagyvállalatok, a képzési lehetőségek, a családi vállalkozások. A szomszédos Jászberény központú járás is folyamatosan biztosít munkalehetőséget az itt lakóknak. A most induló projekt hatására tovább javulhat a foglalkoztatás helyzete, elvégezheti a finomhangolásokat munkaadók és munkavállalók között. A kormányhivatal és az önkormányzatok támogatásával a két fél között együttműködve megoldásokat nyújt a foglalkoztatásban jelentkező problémákra.  Fontos, hogy a projekt tartalma a valós munkerőpiaci keresletre épül – emelte ki a kormánymegbízott.

Pócs János szintén a foglalkoztatásban elért eredményekre utalt beszédében. A kormány teljesítette az ígéreteket, több ezer milliárd forintot fordított munkahelyteremtésre. A további cél a teljes foglalkoztatás elérése. A foglalkoztatás érdekében a minimálbérek megemelése mellett a kormány felvállalta azt a politikailag nehéz döntést, hogy vendégmunkások érkezését is lehetővé tette. Látnunk kell előre, hogy mi történik akkor, ha nem tudjuk megoldani a Jászságban jelentkező munkaerőhiányt – figyelmeztetett a képviselő. Nem az a járható út, ha száz kilométerről hozunk dolgozót, vagy cukrászból képezünk hegesztőket. A hatékonyság érdekében konzultációt kell létrehozni a munkahelyteremtő cégek, az oktatási intézmények, és a településvezetők között. A gazdasági fejlődésnek nem lehet a párbeszéd hiánya az akadálya. Ez a most induló projekt egy kapocs a kormányzat és a munkáltatók között, amely a problémákat hivatott megoldani – zárta szavait Pócs János, majd virágcsokrokkal köszönte meg a projektben tevékenyen résztvevő hölgyek munkáját. Bízom benne, hogy a megyei szinten elnyert hat milliárd forintos keretösszeg célszerűen és hatékonyan fog hasznosulni – mondta köszöntőjében Piroska Miklós. „Büszkeséggel tölt el, hogy jászberényiként a Jászságba települt nagyvállalkozóknak köszönhetően ott vagyunk a megye gazdasági élvonalában.”Az alelnök kiemelte, hogy a siker érdekében csak együttműködéssel léphetnek tovább. Végezetül a Jászság mindkét járásának sok sikert kívánt nyertes projektjéhez.

Farkas Ferenc polgármester a vendégek köszöntését követően röviden kifejtette nézeteit a programról, illetve ismertette az önkormányzatra háruló feladatokat. Alapvető célként jelölte meg a munkanélküliség csökkentését, valamint a lakosság és a gazdasági szereplők elégedettségének – ezzel összefüggésben a foglalkoztatottság –, növelését. A paktum elvárásai alapján a város és a járás vállalkozásaival szorosabb együttműködést irányoz elő. Feladat a munkaerőpiacra bevonzani a rejtett tartalékokat. Át kell strukturálni a képzéseket az iskolarendszeren belül is. A polgármester a továbbiakban ismertette a már megvalósult tevékenységeket. Létrejött a projekt menedzsment szervezet, megtörtént a kapcsolatfelvétel, folyamatos az egyes tevékenységek koordinálása, az időtervek aktualizálása, szakmai beszámolók, jelentések készítése, a pénzügyi elszámolás. A paktum irodát az önkormányzat működteti. Sor került a csatlakozási szándékok felmérésére, partnerségi egyeztetésekre, a szándéknyilatkozatok aláírására. Teljesítették a kötelező nyilvánosság számára az előírásokat, elkészült a kommunikációs terv és sajtómegjelenések is vannak. Farkas Ferenc végezetül felsorolás formájában ismertette az konzorcium által ellátandó főbb tevékenységeket, majd szintén virággal köszöntötte az előadásokat tartó hölgyeket.

A szakmai oldalról elsőként Tóth János, a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője a Jászság munkaerő-piaci helyzetéről tartott prezentációt, amit számokkal illetve elemzésekkel támasztott alá. Rabi Zsuzsanna, az iparkamara gazdaságfejlesztési osztályvezetője a mobilitás szükségszerűségére, a képzések fejlesztésére, a kivándorlás csökkentésére hívta fel a figyelmet előadásában.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?