Telek Béla Jászberény Város Díszpolgára cím

Telek Béla Jászberényben született, tanítói diplomáját 1955-ben szerezte meg. Hosszú út vezetett a tanyai iskolákat hóban-sárban gyalog vagy kerékpáron megközelítő tanítói munkájától a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karának Művészeti Tanszékéig, ahol 1996-ig aktív oktató volt, majd óraadóként dolgozott 2006-ig.

Munka mellett szerzett diplomát a szegedi Tanárképző Főiskolán, miközben Jászberény általános iskoláiban tanította a diákokat a rajzolás, festés alapjaira. 1976-ban hívta meg a főiskola oktatónak, s azóta a felsőoktatásban dolgozott. Kerek harminc évig készítette fel a rajz tanítására az ifjú tanítójelölteket és ültette el lelkükben a szép iránti fogékonyságot, a művészet szeretetét.

Örömmel járt Csíkszeredára oktatni a távoktatás keretében, ahová volt hallgatói rendszeresen visszavárják.

E munkája elismeréseként megkapta A magyar felsőoktatásért c. kitüntető érmet. Tanári munkája mellett mindig rész vett szülővárosa társadalmi szervezeteinek és különböző szakmai szervezetek munkájában. Alapító tagja volt az 1985-ben újjáalakult Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, ahol vezetőségi tagként tevékenykedett. Szintén alapító tagja volt az Alkotárs Művészeti Egyesületnek Jászberényben, ahol alkotásaival kiállításokon vett részt. Több mint egy évtizedig vezetőségi tagja volt a Városvédő és Szépítő Egyesületnek, örökös tiszteletbeli elnöke a Jászsági Képzőművész Baráti Egyesületnek.

Telek Béla rendelkezik a humor adományával, melyet derűs, vidám természete hordoz, de egy különleges grafikai műfajban, a karikatúrában is élete kísérője. Az általa alkotott jellegzetes figurákkal, könnyed vonalvezetéssel, hatásosan megrajzolt karikatúrái görbe tükröt mutatnak az élet fonákságainak. Számos publikációja jelent meg e területen a különböző helyi és megyei lapokban. Humoros illusztrációi teszik érzékletesebbé például Molnár István: Adj király katonát című jász­szentandrási gyermekjátékokat rögzítő kötetét, valamint Hamza Lehel Mária vidám írásaiból válogatott, Női szemmel c., a Hamza Múzeum által megjelentett kiadványt. Nyolcvanadik születésnapját a hetvenéves Máté Györggyel közös nagy sikerű kiállításával ünnepelte a város a Jászkürt Fogadóban.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?