Elismerések a Város Napja előestéjén

A dicsőséges tavaszi hadjárat emlékét őrző huszártalálkozók gyülekezési színhelye 1989 óta Jászberény városa. Innen indulnak a hagyományőrzők, hogy végigjárva az egykori hadak útját emlékezetbe idézzék a szabadságharcosok dicső tetteit. 1849. április 3-án városunkban tanácskozott Görgey Artúr vezetésével a haditanács, és másnap innen indítították útjára a 23 000 magyar honvédet, akik Tápióbicskén síkra szálltak a szabadságért. Ezekben a napokban Jászberény a szabadságharc egyik legfontosabb állomása volt. Ezeket a történelmi mozzanatokat idézzük fel a város napján, és az ünnephez kapcsolódva kitüntetésekkel jutalmazzuk a Jászberény közösségért kiemelkedően teljesítő polgártársainkat. Vasárnap délután a Lehel Film-Színházban díszünnepség keretében került sor az elismerések átadására.

Hagyományosan a történelmi zászlók és a Jászkürt behozatalával vette kezdetét az ünnepség, ahol a műsor háziasszonya Gál-Dobos Beáta köszöntötte a megjelenteket, köztük Tállai András parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, miniszterhelyettest, Szabó Tamás polgármestert, Szatmári Antalné és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármestereket, testvértelepüléseink Marosszentgyörgy és Sucha Beskidzka polgármestereit, a jászkapitányokat, a képviselő-testület megjelent tagjait, a díjazottakat és valamennyi meghívott vendéget. Az ünnepi köszöntőt Beszteri Éva Pro urbe díjas óvodapedagógus tolmácsolásában hallhattuk. A Városi Óvodai Intézmény vezetője foglalkozásából eredően a nevelés szemszögéből világított rá az ünnepnapok jelentőségére.

Fontos, hogy már gyermekkorban tudatosítsuk, hogy az ünnep egy különbözés, egy varázslatos rendhagyás. „Város napját ünneplünk, amikor minden évben megállunk egy pillanatra, hogy jelenünk megértése érdekében és közös jövőnk alakítása, megújítása okán megemlékezzünk a múltunkról, örökségünkről. Megállunk, hogy méltón ünnepeljük jelenünket, szóljunk jövőnkről és köszöntsük azokat, akik átlagon felüli munkájukkal, szorgalmukkal Jászberényt képviselik és mindezért díjakat, kitüntetéseket érdemelnek, akiket példaként állíthatunk településünk nyilvánossága elé. „ Beszteri Éva hangsúlyozta, hogy a ma kitüntetettek a város kincseit képzik. Tetteik nyomán értékek születnek a tudomány, művészet, pedagógia, egészségügy, sport, közgazdaság, közszolgálat területén. Munkájukkal maradandót alkotnak, hozzájárulnak városunk szellemi rangjának, jó hírének növekedéséhez. A továbbiakban a nevelés bástyáiról a város óvodai intézményének történelméről, az idén 250 éves Lehel Vezér Gimnáziumról, a száz esztendős tanítóképzőről szólt, ahol elültetik a tudás és a szorgalom azon csíráit, amelyekből később a város kitüntetésre érdemes büszkeségei válnak.

A Déryné Vegyeskar közreműködésével előadott magyar és jász himnuszok elhangzását követően kezdetét vette a díjátadó ceremónia. Jászberény város önkormányzata 2012 óta jutalmazza az arra érdemeseket ezen a napon. A város napján adják át a díszpolgári címet, a Jászberény városért pro urbe érdemérmet, a Fridvalszky Ferenc köztisztviselői díjat, valamint a Sipos Orbán kulturális és művészeti díjat, a Zirzen Janka közoktatási díjat, a Gerevich Aladár sportdíjat, az Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjat, Jászberény város Szent Klára szociális díjat, a Komáromy József sajtódíjat, a város rendészeti díját, valamint a Jászberény város mecénása díjat.

Szabó Tamás polgármester elsőként a díszpolgári címet adta át, melyet ebben az évben az elismerés, a nagyrabecsülés és a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen magas színvonalú szakmai pályafutása elismeréseként, amely során segítette Jászberény oktatási életének fejlődését és emelte városunk hírnevét, Telek Béla nyugalmazott művésztanár kapott.

A kitüntetett köszönőbeszédében kiemelte, hogy az ötvenévnyi pedagógusi tevékenység, a város érdekében végzett munkálkodás elsősorban adomány volt számára, nem munka.

Tiszteletbeli polgári címet a testvérvárosi kapcsolat kialakítása, fenntartása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért, a városok közötti oktatási, kulturális és szociális együttműködés ápolásáért Stanislaw Lichosyt, Sucha Beskidzka polgármestere vehette át. Köszönőbeszédét szimpatikus módon magyarul kezdte, majd tolmácsa segítségével hallhattuk a hála szavait és reményét a további sikeres testvérvárosi kapcsolatok továbbéléséért.

Pro Urbe érdemérmet Jászberény város érdekében kifejtett eredményes természettudományi munkája elismeréseként Buschmann Ferenc entomológus, lepidopterológus és botanikus vehette át elsőként. Jászberény város érdekében végzett eredményes nevelési-oktatási tevékenységéért, valamint hitéleti munkásságáért szintén Pro Urbe kitüntetésben részesült dr. Novák István főigazgató, plébános, tiszteletbeli kanonok. Az atya hálás szívvel mondott köszönetet a díj felterjesztőinek, a város egész közösségének, munkatársainak és a Jóistennek a Pro Urbe kitüntetésért, melyet előző szolgálati helye, Mezőkövesd után, most Jászberényben is kiérdemelt.

Fridvalszky Ferenc köztisztviselői díjat kiemelkedő szakmai színvonalon, példaértékű hivatástudattal végzett munkájáért Csikós Katalin, a Polgármesteri Hivatal munkatársa vette át.

A Sipos Orbán kulturális és művészeti díjat magas színvonalú helytörténeti munkássága, valamint értékmegőrző tevékenysége elismeréseként Katona Katalin matematika és műszaki szakos tanárnő, illetve magas színvonalú, következetes társastánc pedagógiai és közösségformáló tevékenységéért Oláhné Molnár Anna társastánc pedagógus vehette át. Katona Katalin köszönetet mondott támogatóinak és tevékenysége hátráltatóinak egyaránt. Oláhné Molnár Anna a négy évtizedes közös munkáért elsősorban testvérének, Molnár Istvánnak adott hálát.

Zirzen Janka közoktatási díjban magas színvonalú, következetes gyakorlati oktatás-vezető tevékenysége elismeréseként Boldizsár János pedagógus részesült. Ugyancsak a közoktatási díjat érdemelte ki több évtizedes kiemelkedő színvonalú, példaértékű pedagógiai tevékenységéért Lányi Lászlóné általános iskolai tanár és a több évtizedes magas színvonalú, példaértékű pedagógiai munkásságáért, valamint a jászberényi tanítóképzés érdekében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként Fábiánné dr. Kocsis Lenke nyugdíjas főiskolai tanár. Fábiánné dr. Kocsis Lenke hangsúlyozta, hogy az elismerés a százéves campus érdeme is.

A díjátadó folyamatát rövid szünet szakította meg, amikor Kormos László elszavalta Kocsán László: A mérges koldus című versét. Az előadást követően a közelmúltban elhunyt Váczi Géza nyugdíjas pedagógusra emlékeztünk, aki a több évtizeden keresztül végzett eredményes pedagógiai tevékenysége elismeréseként posztumusz kapta meg a közoktatási díjat.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjat ebben az évben hárman vehették át. Elsőként Körténé Sándor Erika asszisztensnek magas színvonalú hivatástudattal végzett, precíz és eredményes tevékenysége elismeréseként nyújtotta át a polgármester a kitüntetést, majd magas színvonalú és eredményes gyógyító tevékenysége elismeréseként dr. Básti Mária háziorvos vette át a rangos díjat. Végezetül a hosszú időn keresztül magas színvonalon, a közösség szolgálatában végzett eredményes tevékenysége elismeréseként dr. Bertók Alexandra orvosigazgató-helyettes lépett színpadra, hogy átvegye kitüntetését.

Gerevich Aladár sportdíjat kapott a labdarúgás területén elért eredményei, valamint kimagasló edzői tevékenysége elismeréseként Német Gyula labdarúgó, edző, illetve a magas színvonalú és példamutató testnevelő tanári tevékenysége elismeréseként Szöllősiné Kárpáti Ágnes testnevelő pedagógus.

Burai Zsolt Kevin ifjú hegedűművész és Farkasné Szőke Tünde zongoraművész komolyzenei műsora emelte az ünnepség fényét néhány perc erejéig, majd a Szent Klára szociális munka díjazottai vehették át kitüntetéseiket. Nagyné Fehér Edit fejlesztőpedagógusnak a hosszú időn keresztül a sérült fiatalok ellátása érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként, valamint Sebőkné Kis Zsuzsanna intézményvezető helyettesnek, a hosszú időn keresztül odaadással végzett kisgyermeknevelői, szakmai tevékenysége elismeréseként adományozott a város kitüntetést.

A Komáromy János sajtódíjat Bíró János kulturális szervező érdemelte ki ez évben a helyi média tudósításában és szerkesztésében, valamint programok szervezésében több évtizedes, magas színvonalú, példamutató munkájáért.

Jászberény város rendészeti díját a bűnügyi szakterületen magas színvonalon végzett tevékenysége, és eredményes osztályvezetői munkája elismeréseként Csurgó Lajos rendőr őrnagy, és a hosszú időn keresztül magas színvonalon végzett tevékenységéért, és példamutató szakmai elhivatottságáért Hudra Zoltán címzetes tűzoltó főtörzsőrmester kapták.

Végül, de nem utolsósorban Jászberény Város Mecénása díjat adta át a polgármester Jászberény város fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatása elismeréseként idősebb Czinege Károly cégvezetőnek.

A gálaműsor második részében elsőként városunk új turisztikai honlapjának, a Vizit Jászberény bemutatkozó kisfilmjét tekinthette meg a közönség, majd táncprodukciók következtek. A berényi kötődésű Fricska együttes virtuóz táncműsora kápráztatta el a nagyérdeműt, majd szintén a jászberényi néptáncos műhelyben nevelődött koreográfus pár – Fundák-Kaszai Lili és Fundák Kristóf – ötletéből született táncjátékot élvezhettük az Angyalföldi Vadrózsa tánccsoport előadásában Egység kétség címmel. Az estébe hajló műsorfolyamot a Fricska nagysikerű előadása zárta.

A galérián pezsgős koccintás várta a vendégeket, ahol Szabó Tamás polgármester és Tállai András miniszter-helyet­tes mondtak pohárköszöntőt.

Fotó: Baráth Károly

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?