Fontos ügyek, éles viták

Jászapáti Város Képviselő-testülete soros testületi ülését február 15-én, szerdán délután 14 órai kezdettel tartotta a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

Farkas Ferenc polgármester vezette az ülést, amelyen a napirend elfogadása után beszámolt a két ülés közötti programjáról, a hivatalos eseményekről és történésekről.

A Jászapáti Városközpont integrált fejlesztése című projektet ellenőrizte az EUTAF. Az uniós támogatások felhasználását vizsgáló szervezet több kifogást emelt a közbeszerzés kapcsán. Ezek közül az egyeztetéseket követően egy maradt fent a hálón, amely közel 22 milliós visszafizetést von maga után. A felszólalások során felvetődött, hogy ezt az összeget a közbeszerzést bonyolító cégnek kellene viselnie. Borbás Zoltán képviselő az ügy lezárásaként javasolta az érintett ügyvezető, Kerekes Ferenc megkérdezését, amit egyhangúan megszavazott a képviselő-testület. Ifjabb Pócs János képviselő tájékoztatta a testületet, hogy Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője kérvényezte a kormánynál, hogy vállalja át ezt az összeget, ahogy korábban azt a Jászságban is tette az adósságkonszolidáció kapcsán.

A lejárt idejű határozatok kapcsán Szabó Lajos képviselő érdeklődött a napelemes beruházásokról, valamint két bontási határozatról. A polgármester válaszában elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal összfogyasztásának több mint a felét biztosítják a felhelyezett napelemek. Biróné dr. Boros Anikó jegyzőasszony hozzáfűzte, hogy a bontási szerződések már az eljárási folyamat stádiumában vannak, ezért június 30-ig meghosszabbították a szerződést.

Pádár Lászlóné képviselő a temetőről tett fel kérdéseket. Jászapátiban visszatérő probléma, hogy az olykor magas vízszint miatt nem tudják elhantolni a halottakat. A polgármester elmondta, hogy a temetőben talajvízfigyelő kutak vannak elhelyezve, és a kút peremétől számítva 180-200 cm között engedett a temetkezés. Kiemelte, hogy a temetkezési vállalkozó mindent megtesz, hogy eleget tegyen a hozzátartozók igényeinek, azonban felette is áll egy jogszabály. Borics László kérvényezte, hogy a talajvízmérésekről készült hivatalos jegyzőkönyvet hozzák nyilvánosságra. Dr. Völgyi István alpolgármester a probléma egyik lehetséges megoldásaként felhívta a figyelmet a földfeltöltésre. Ez lehetővé tenné, hogy a jelenlegi talajvízszintmozgásoktól függetlenül, mindig alkalmas legyen temetésre a talaj.

A költségvetésekről szóló napirendi pontban Szabó Lajos képviselő az intézményi munkavállalók bérfejlesztési tervezetéről érdeklődött. Válaszában a polgármester elmondta, hogy a köztisztviselők bérét tíz százalékkal növelik, ugyanis sok esetben nem éri el a bérminimumot. A bérminimum szintjére való fejlesztés az intézményekben szintén megtörtént.

Birkás Ferenc képviselő a civil szervezetek, azon belül a Jászapáti Sport Egyesület támogatásáról kérdezett. Elmondta, hogy az öltözők állapota amortizálódott, illetve hiány van a sporteszközök, felszerelések, mezek területén is. Farkas Ferenc az elhangzottakra reflektálva kifejtette, hogy pályázati úton, a társasági adóból visszaigényelhető sport és utánpótlásra szánt összeggel kezdik meg a fejlesztéseket.

Szabó Lajos a Trió Rádió egy millió forintos támogatását ellenezte, a pénzügyi bizottsághoz javasolta átcsoportosítani. Dr. Völgyi István alpolgármester nem értett egyet a Trió Rádió támogatásának megvonásával. Éles vita alakult ki, amely során Szabó Lajos felszólalását, hangnemét a testület tagjai visszautasították. A szóváltást követően megszavazták a költségvetést, a polgármester javaslatára fél millió forinttal támogatják a rádiót, 500 ezret pedig tartalékba helyeznek. (A költségvetésről szól lapunk vezető anyaga – a szerk.).

A szünetet követően a képviselő-testület a korábban megszavazott „A klasszik strand – Jászapáti Strand és Kemping stratégia” című napirendi ponttal folytatta munkáját. A fejlesztés célja, hogyJászapátin kihasználják a turizmusban rejlő lehetőségeket, felvirágoztassák a város legnagyobb vonzerejének számító Tölgyes strand és kempinget. Farkas Ferenc kiemelte, hogy a fejlesztési tervekben szerepel a strandon történő kútfúrás, ami megoldaná a vízhiány kérdését, erre pedig a TOP-os pályázatok adnának lehetőséget. További célkitűzés a Dósa kúria felújítása, mely a szállás és a gasztronómia fellendülését eredményezné.

Az utolsó napirendi pont tárgyalása a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak javadalmazásáról szólt. A pénzügyi bizottság alelnöke, Birkás Ferenc elmondta, szerinte túl sokat vállal képviselőtársa, Borbás Zoltán, aki az elhangzottakra reflektálva elismerte, hogy a TOP-os pályázatok kapcsán valóban több feladat hárult rá, ezért a jövőben mindinkább szeretne az alelnök munkájára támaszkodni. Végül öt igennel, egy nem szavazattal és három tartozódással elfogadták a javadalmazási javaslatot.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?