A KÉSZ az maradt, ami volt

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége országos és helyi szinten is új időszaknak néz elébe a vezetőváltásnak köszönhetően. A jászberényi csoportot először látogatta meg az új országos elnök, Makláry Ákos görögkatolikus parókus.

Kedden este, a Szent István Házban rendezett összejövetelen Vargáné Deme Katalin, a szintén nemrégen megválasztott új helyi vezető köszöntötte az egybegyűlteket. A KÉSZ-elnököt dr. Galgóczy Gábor alelnök és Mosolygó Dénes görögkatolikus pap is elkísérték. Köszöntőjében dr. Novák István főigazgató atya üdvözölte a vezetőváltás folyamatát, azt a megújulás zálogának nevezte.

Dr. Galgóczy Gábor alelnök röviden összefoglalta a civil szervezet elmúlt majd három évtizedének történetét. Az 1989-es alapítású, dr. Csanád Béla professzor által útnak indított közösség az evangelizáció és az ökumené jegyében kívánta újraszervezni a magyar értelmiséget a rendszerváltás hajnalán. Ma már kulturális alapon működő közhasznú szervezetként 69 működő, helyi csoportot számlál. A kezdetek óta félmillió embert sikerült megszólítani, és a szervezet elismertségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy folyamatosan igény van a jelenlétére és az állásfoglalására. A kezdeti módszerek után a modern vállalatműködtetéshez hasonlóan formálódott az irányelv: technikai eszközök bevonásával, az ifjúságot megszólítva kívánt továbbra is közéleti szerepet betölteni a KÉSZ. Most már látszik, hogy főleg a kora negyvenes korosztályból és fölfelé tudnak tagokat toborozni, bár az ajtók nyitva állnak a fiatalabbak előtt is. Az alelnök kiemelte a szervezetnek a magyar nemzet egységét helyreállító törekvését is: együttműködési megállapodást kötöttek számos határon túl működő magyar civil szervezettel, így a Felvidéken, Délvidéken és Erdélyben.

„Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort” – kezdte egy Kölcsey-idézettel beszámolóját a szervezet jelenéről Makláry Ákos. A KÉSZ közösség működtetését a katedrálisépítéshez hasonlította: akár évszázadig is eltarthat a munka, de a jó építő úgy adja át élete alkonyán a stafétabotot, hogy a következő generáció tovább építhesse, és ha egyszer eljön majd az ideje, akkor kész lesz a mű. Majd bemutatta a szervezet két működési területét. Az egyik a már említett közéleti véleménynyilvánítás – ami nem jelent aktuálpolitizálást –, a másik a felvállalt keresztény értékek képviselete a helyi csoportokban.

Kitért arra, hogy a KÉSZ fontos irányelve a személyes találkozás a virtuális tér adta kommunikációs lehetőségek helyett: együtt, egymás szemébe nézve szeretnénk gondolkodni, beszélgetni, ezt a létmódot vonzóvá, szerethetővé tenni mások számára is. Makláry Ákos ezután mintegy újradefiniálta a KÉSZ alapvetéseit: a szakadások, botrányok nélküli, önmagával végig azonos csoport felvállalja az egység, és az ökumené üzenetének hirdetését. A csak Krisztusnak elköteleződő, a pénzérdekektől független, határokon átívelő evangelizációs egyesület a közjót és közvetlen környezetének javát kívánja szolgálni.

Az elnöki összegzés után a megjelenteknek lehetősége volt kérdezni. Volt szó a Civil Összefogás Fórumával való partneri kapcsolatról, és az ifjúsági pasztorációs munkáról. Az elnök rámutatott, hogy a jelenlegi magyar kormány felismerte: a nevelésnek még mindig az egyház a legjobb gazdája. A család- és házasságvédelmen kívül nagyon fontos az egyházi iskolákban rejlő lehetőség: olyan világképű és értékrendű fiatalok fognak érettségizni, amilyennel az dolgozó tanárok hatnak rájuk. A jól működő egyházi iskolára egyébként városunk intézményét hozta példának, ahogy megdicsérte a helyi szervezet nagy taglétszámát, és az aktív könyvkiadói tevékenységet is. Végül a krisztusi értékek melletti következetes, radikális hűségre szólította fel a tagokat. „Legyünk Krisztus jó illata a világban, legyen a mi evangelizációnk belső hitből, jókedvből fakadó!” – zárta értékelését az elnök.

Taczman Mária

Taczman Mária

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?