Programszervezők újabb egyeztetése

Január utolsó napján újabb programegyeztetőre gyűltek össze a kultúra területén működő, rendezvényeket, előadásokat szervező intézmények, civil szervezetek, művészeti csoportok képviselői.

Szűcs Gábor kulturális referens elmondta, hogy a bő egy hónapja tartott első egyeztető alkalom óta még több rendezvény került be az éves naptárba, illetve egyes programok más időpontokra kerültek át. Minden szervező saját rendezvényét tartja elsődlegesnek, de szükséges a programok egyeztetése, hogy egy nagyobb volumenű ne nyomja el a kisebbet. Az időpontütközések – melyek elkerülhetetlenek bizonyos okoknál fogva – megvitatása, megoldása fontos feladat, hogy egyik program se sérüljön és a továbbiakban is megrendezésre kerüljön.

A rendezvény adatlapokon beérkezett egyfajta költségvetési igény, melyet továbbítottak a Polgármesteri Hivatal illetékesei felé. Ezeket összegzik és a költségvetési koncepció kialakításában figyelembe veszik. A támogatások elnyerésének lesz egy folyamata – természetesen az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően –, amikor pályázataikat kiírják a bizottságok, illetve egyedi elbírálásra is lesz lehetőség.

Szeretnék elérni, hogy a Jászberényi Kulturális Programok című honlapon erőteljesebb dominanciával, kiemelten megjelenjenek más civil szervezetek, kulturális intézmények, művészeti csoportok programjai a Jászkerület Nonprofit Kft. rendezvényei mellett. A weboldal információt tud adni a város lakóinak, illetve szélesebb körben is – turisztikai szempontból – teljes képet képes mutatni. Azért jó volna, ha lehetőség szerint mindenkinek egyéni honlapja lenne, ahol közvetlenül saját szavaival meg tudja szólítani az érdeklődőket és a város készülőben lévő turisztikai portáljához is tudna csatlakozni.

A továbbiakban Szabó Tamás polgármester üdvözölte és helyénvaló, időszerű kezdeményezésnek nevezte a programegyeztetőt, mivel olyan mennyiségű kulturális esemény zajlik, hogy ez elengedhetetlen.

A kulturális paletta minden szereplője valamilyen módon kapcsolatban áll a városi költségvetéssel a kialakított támogatási rendszeren keresztül. 2016-ra ebben sikerült egy szintet, színvonalat elérni, amit szeretnének tartani az elkövetkező években. Ez a költségvetési koncepcióban is megjelent: a civil szervezetek, a sport, a kultúra világára mintegy 400 millió forint körüli összeget kívánnak fordítani, ami a város saját bevételének kb. 13 százaléka. A saját és közös érdekek figyelembevételével ebben keretben kívánják tartani ezt az összeget, és egyfajta önmérsékletet kérnek igényeikben a szereplőktől. Mindig legyen egy „B” terv, ez úgy nyilvánulhat meg, hogy átalakítva, kisebb volumenű lesz a rendezvény, ha kell, más formában lebonyolítva.

Mindenképpen az kell, hogy legyen a célja az egyeztetésnek, hogy valamennyi szervező programja szerepeljen az éves tervezetben. Készül a kulturális koncepció és ehhez is elengedhetetlen az, hogy látható legyen, milyen programlehetőségeket tudunk kínálni az itt lakóknak és a városba érkezőknek.

Tóth József, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője újra felhívta a figyelmet a Jászberényi Programok honlapra, amely lehet a Jászság kulturális kirakata. Amennyiben a szervezők a programok leírását megküldik – cím, időpont, helyszín, leírás, kép –, fel fognak kerülni oda. Ez azért is volna fontos, mert a honlap információi lesznek az alapjai más megjelenéseknek, például műsorfüzetnek. Ezekkel a lehetőségekkel érdemes és kell is élni, mert ez a honlap igen látogatott terület, amely által mások programjai is sokfelé eljuthatnak.

„Azt gondolom, hogy érdemes találkozni” – kezdte zárómondatait Szűcs Gábor. Ha kéthavonta egyszer össze tudnak ülni a kulturális terület szereplői, akkor bizonyos kérdéseket, amelyek megfogalmazódnak – és rájuk vonatkozik –, meg tudják beszélni és oldani, vagy ha szükséges, kommunikálják azt a képviselő-testület felé. Az ilyen irányú beszélgetéseknek létjogosultsága lesz.

Demeter Gábor

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?