Közelebb kerülni egymáshoz

Az ökumenikus imahét eseményei január 15-e és 22-e között zajlottak szerte a keresztény világban. Az imahét anyagát a németországi keresztény testvérek állították össze, amelynek központi igéje így hangzott: „…Krisztus szeretete szorongat minket…”

A mottó Pál apostoltól származik – szorongató szeretet – furcsa szókapcsolat ez. Itt olyan szeretetről van szó, ami nem langyos érzelem, hanem forró tűz, olyan, ami feltör belőlünk, amit meg kell vallani, mint a szerelmet. Amikor évente, január második felében Krisztus követői összejönnek egymás templomaiban, egymáshoz látogatnak, a díszvendég és a vendéglátó maga a feltámadt Krisztus. Városunkban 16-án, hétfőn a Szent István Házban a katolikusok vendégei voltak a református egyház képviselői. 19-én, csütörtökön a Református Gyülekezeti Házba viszonozták a látogatást a katolikus egyház elöljárói és hívei.

Mező István református lelkész köszöntötte a körükben megjelent Szántó József apát urat és munkatársát, Zsova János atyát, akikkel az esti ökumenikus imaalkalommal együtt imádkozhattak, és így értékes gondolatokkal lettek gazdagabbak a résztvevők.

„Örvendezve jöttünk” – kezdte Szántó apát, majd így folytatta: „Krisztus követségében érkezve most ő legyen a központban, ő legyen a lényeg. Közös imádságunk, közös éneklésünk kapcsoljon össze minket egyetlen család közösségébe, a krisztusi család közösségébe és mindenekfelett kapcsolja a szíveinket, lelkeinket őhozzá.”

A keresztény egyházak középponti, központi személye Jézus Krisztus. Amiképpen a kör kerületi pontjai a kör középpontjához viszonyulnak, úgy viszonyulunk mi is szeretetben egymáshoz Jézus Krisztus által. Felé való közeledésre hívott bennünket Isten igéje által az ökomenikus imahét, és minél közelebb vagyunk a kör középpontjához, Jézus Krisztushoz, annál közelebb vagyunk egymáshoz is. Ezzel a reménységgel kérjük Isten Szentlelkének munkáját és gazdag áldását!

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?