Hogyan tovább nyolcadik után?

A január végi központi írásbeli felvételi megírása után, az eredmények kiküldését követően február 15-ig kell leadni a nyolcadikos diákoknak a jelentkezési lapokat, így már nincs sok idejük a gondolkodásra.

Megkérdeztük Majkutné Tóth Emmát, a jászárokszállási Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium igazgatónőjét, mik a tapasztalatai, milyen szempontok kerülnek előtérbe az iskolaválasztásnál.
A nyolcadik osztályos tanulók és szüleik fontos döntés előtt állnak. Célszerű nem 4-5 évre tervezniük és csupán egy szakmát megszerezni, hiszen a munka világa állandó változásban van: új szakmák, hivatások születnek szinte a semmiből, mások pedig megszűnnek. Szerencsésebb 30-40 év távlatában gondolkozni, mert legalább ennyi időt kell majd eltölteniük munkavállalóként. Olyan középiskolát kell tehát választani, ami egyrészt megfelel a tanuló elképzeléseinek, másrészt olyan tudást ad, ami biztos útlevelet jelent a jövő világba.

Milyen szempontokat vesznek figyelembe a szülők az iskolaválasztásnál?
Az iskolánkat felkereső, érdeklődő szülők szemében az érettségi az a végzettség, ami nélkül nem tudják elképzelni a középfokú iskola lezárását. Ez az elvárás részben saját tapasztalataikból, részben a munkaerőpiac sajátosságaiból fakad. A munkaadók minden szinten olyan munkavállalókat keresnek, akik sokoldalúak, képesek váltani, új ismereteket befogadni, szakterületükön elmélyülni. Ehhez az iskoláknak biztos alapismereteket kell adnia, el kell érnünk, hogy diákjaik az iskolai teljesítmény után az életben is beváljanak, és felkészüljenek egy olyan jövőre, ami még ismeretlen.

Mit kínál a továbbtanuló diákoknak a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium?
Iskolánk a 2017/2018-as tanévben az oktatáspolitikai változásokat figyelembe véve gimnáziumi osztályokat indít, mert a tanulók továbbképzési lehetőségeit nem akarja leszűkíteni. Nem szeretné korlátozni a választható érettségi tárgyak körét. Célunk széles körűen felkészíteni a továbbhaladásra: az első két év (9-10. évfolyam) lehetőséget ad arra, hogy tanulóink a 11-12. évfolyamon „magukra szabják” az órarendet, és olyan tantárgyakat vegyenek fel választható tantárgyként, amelyek tervezett továbbtanulásukat erősítik. Két gimnáziumi osztály indul speciális tartalmakkal, amelyek ötvözik az elmúlt évek tapasztalatait, és figyelembe veszik a továbbtanulók elvárásait. Az egyik gimnáziumi osztályban az idegen nyelv kerül előtérbe, a másikban az informatika, emelt óraszámban szerepelnek ezek a tárgyak az órarendben.

Bevezetjük a pénzügyi-gazdálkodási kultúra tantárgyat. Ezt 9-10. évfolyamon tanulják majd a diákok, erre épülve 11. és 12. évfolyamon választható tantárgyként felvehetik a közgazdasági alapismeretek és az etikus vállalkozás tantárgyakat, a követelmények teljesítésével pedig érettségit tehetnek gazdasági ismeretek tantárgyból. Ez a tudás mindenképp hasznos és alkalmazható lesz a jövőben. Jól felszerelt, kiemelkedő informatikai háttérrel rendelkező iskola vagyunk, amit tovább erősít, hogy Jászárokszállás önkormányzata már öt éve laptop-programmal támogatja az diákjainkat. Minden tanuló otthoni használatra laptopot kap.

Az Önök középiskolája az OTP Fáy András Alapítvány első vidéki mintaiskolája. Milyen lehetőséghez juttatja ez tanulóikat?
Az OTP Fáy András Alapítvány mintaiskolájaként kiemelten kezeljük a pénzügyi, gazdálkodási, gazdasági ismeretek oktatását. Olyan jelentkezők is érkeznek hozzánk, akik „bizonyos előképzettséggel” rendelkeznek, ugyanis közreműködésünkkel az általános iskolában sikeresen vettek részt a Sulibank programban.

Tanulóink minden évben évfolyamra szabott tréningen vesznek részt az Alapítvány által kidolgozott rendszerben. A visszajelzések jók. Az idén a 9. évfolyamos diákok kiemelték például, hogy a foglalkozás segített jobban „belátni” azt a világot, amiben élnek, interaktív játékos feladatok vitték őket közelebb a hazai vállalkozók életéhez, amikor például pizzériát kellett nyitniuk, de világító tornyot is úgy építhettek, ha előtte annak minden elemét beszerezték. Az alapképzésekre, amelyeket az iskolánkban kapnak meg diákjaink, további tréningek épülhetnek a budapesti OK Központban már speciális témakörökkel. A Mintaiskola program kiterjed a fentieken túl a karrierképzésre és pályaorientációra, a közösségfejlesztés területeire, a jövőtudatos szemléletmód elterjesztésére.

Említene példákat, hogyan támogatják diákjaik pályaválasztását?
Az élet a fiatalok számára nem az érettségi után kezdődik, már benne élnek. Középiskolában felelős döntést kell hozniuk, milyen tárgyak tanulásába fektetnek nagyobb energiát, hol tanulnak tovább. Ehhez ismerniük kell, milyen erőforrásokat mozgósíthatnak céljaik elérése érdekében, pl. többek között érteniük kell, milyen feltételek mellett vehetnek fel diákhitelt. Az OK Központ trénerei által megtartott KarrierIskola foglalkozásai, ezeken a tavalyi tanévben 50 diákunk vett részt, segítenek abban, hogy a tanulók kellő önismeret és a továbblépési lehetőségek ismeretében válasszanak a 11-12. évfolyamon emelt szintű képzéseket. A nyári Fáy Siker Tábor is azt erősíti, hogy tanulóink magabiztos, kezdeményező felnőttekké váljanak.

Milyen visszajelzéseket kapnak régi diákjaiktól?
A legjobb visszajelzéseket az érettségi találkozókon kapjuk. Sokan az elképzeléseik szerint tanulhatnak tovább és megtalálják azt a munkát, amit végezni szeretnének. Boldog, kiegyensúlyozott emberekké válnak. Sokukkal találkozunk nyílt napokon vagy beiratkozáskor, amikor saját gyereküket hozzák az iskolánkba. Ez a csendes bizalom számunkra a legnagyobb elismerés. (x)

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?