Jászapátinak van jövőképe

Évindító interjúnkban Farkas Ferenc polgármesterrel Jászapáti város életének, mindennapjainak szinte minden területét érintettük. A megírás során azonban valóban csak a legfontosabb gazdasági-, társadalmi kérdésekre összpontosítottunk.

Városvezetőként mennyire kell ismernie a várost, annak lakóit, folyamatait? Például fejből tudja-e, hogy hányan élnek Jászapátin?
Épp a napokban dolgoztam ezekkel az adatokkal, így teljesen pontosan tudom, hogy 8807 lakosa van Jászapátinak, és ebből 8513 az állandó lakos. Azt is tudom, hogy az elmúlt évben 117 gyerek született, ellenben a halálozások száma pillanatnyilag még nem áll rendelkezésre. Abban biztos vagyok, hogy a lakosság létszámának változása legutóbb jó húsz éve volt pozitív és kellemes meglepetés lenne, ha ez most megváltozna.

Ön szerint mennyi lenne az ideális lélekszáma a városnak?
Történeti adatok szerint Jászapáti legnagyobb népessége 13 000 volt. Úgy gondolom, hogy korunkban az ideális városnagyság 10 000 lakos körüli lenne. Ez az a szám, amely a legkedvezőbb életfeltételeket biztosítaná, s amelyhez itt helyben, vagy a közvetlen környezetünkben, megfelelő munkalehetőség is rendelkezésre áll. Ha a számoktól elrugaszkodunk, folyamat szinten az a vágyunk és azért dolgozunk, hogy a lakosságszám ne fogyjon.

Hogyan lehet ezt elérni?
Legfőbb törekvésünk, hogy javuljanak az itt élés feltételei. Ehhez egyrészt fejlesztjük a várost. Például a szép bölcsődén kívül három óvoda és két különböző fenntartású – egyházi, illetve állami – iskola célozza meg a fiatalok helyben tartását. Kapcsolódva az országos CSOK rendszerhez nyolc telket készítettünk elő építkezés céljára, bár a fiatalok inkább lakásvásárlásban gondolkodnak. Hárommillió forintos keretet hoztunk létre, amelyből a harmadik gyereket vállalók számára 200.000 forint vissza nem térítendő támogatást biztosítunk. Számos egyéb feltétel javításán dolgozunk a város lakóival, civil szervezeteivel összekapaszkodva, ezért úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy Jászapátin lehessen élni, tanulni és dolgozni.

Ezek a témák még visszatérnek az interjúban. Pár nappal a lezárulta után milyennek látja az elmúlt esztendőt?
Szerencsére 2016-ban rendkívüli esemény nem volt, dolgos, eredményes esztendőnek minősíthetjük. Pályázatokat nyertünk és indítottunk útjára. Belterületi utakat tudtunk megújítani, részben saját erőből is. Folytattuk az önkormányzati épületek felújítását, karbantartását. Közösségi rendezvényekre is sikerrel pályáztunk, többek között méltóképpen megünnepelhettük az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóját. Nagy öröm, hogy a Fehér Akác tornatermét sikerült átalakítani a birkózók edzőtermévé és működtetéséhez az önkormányzat gondnokkal, takarítóval, illetve rezsifizetéssel hozzá tud járulni. Persze két egymást követő évet nem lehet erőszakosan, pengeélesen szétválasztani december 31. és január 1. között, mert a város élete folyamatszerű. Elkezdte például kifejteni hatását a foglalkozást elősegítő paktum, amelyben a város a megyei kormányhivatal és munkaügyi központ fogott össze. Az itt biztosított forrás az elsődleges munkaerőpiacra bejutást támogatja. Ez a következő évben is folytatódik, ahogy a pályázatok is áthúzódóak.

Egy közbevetett kérdés: tavaly indult a Jász-Plasztik beruházása, ugyanakkor megszűnt a Jásztej itteni tevékenysége. Munkaerő szempontjából mit jelentett ez?
Az új üzem természetesen munkaerőt kívánt és ennek nagyon örültünk. A Jásztej tulajdonosa pedig a termelést koncentrálta másutt, de a szállítási kapacitása itt maradt, így foglalkoztatásban és iparűzési adóban is a várost erősíti továbbra is. Visszautalva az eredeti kérdésre: 2016 átmeneti év volt, amelyben a város költségvetését az első három negyedévre már pontosan látjuk és lezártuk, s ebből tudható, hogy időarányosan a bevételek és a kiadások is teljesültek. Szoros tervet készítettünk, de azt fegyelmezett munkával sikerült betartani.

Milyen perspektívát lát újabb munkahelyteremtésre?
Folyamatosan egyeztetünk és tárgyalunk befektetőkkel. Kisebb vállalkozások jönnének hozzánk, az ipari parkba. Jelenleg öt hektár terület áll rendelkezésünkre, de pályázatot nyújtottunk be a fejlesztésre, területvásárlásra, útépítésre, amelynek sikere esetén előre léphetünk ezen a területen is.

Többször szóba kerültek már a pályázatok. Jászapáti mintha különös érzékenységgel találná meg őket és nyerne rajtuk. Így lesz ez ebben az évben is?
Érzékenység is kell a sikerhez, a pályázati lehetőségek felismeréséhez, de még inkább szervezett, tudatos munka. Csapatmunka, amelyben a gazdaságfejlesztő kft. vitte a prímet, szorosan együtt dolgozva a műszaki osztállyal, a főépítésszel, akik ugyancsak rengeteg feladatot vállaltak. 2016 elején és az év folyamán is számos pályázatot benyújtottunk a TOP-on kívül vidékfejlesztési és EFOP-os lehetőségeket is megcélozva. Elsősorban a száz százalékos pályázati intenzitású kiírásokra jelentkeztünk. Ezek elbírálása nem kis részben most, tavasszal történik meg. Úgy készülünk, hogy a nyertes pályázatainkhoz időben meg legyenek a kiviteli tervek, és elkezdődhessenek a munkálatok.

A város sportszerető közvéleményét bizonyára érdekli, hogy a TAO lehetőségeit ki tudja-e használni Jászapáti?
A kérdés nyilván elsősorban a focira vonatkozik. Törekszünk arra, hogy a felnőtt futball újra teret nyerjen a városban. A lehetőség erre a megye 3 bajnokságban való indulás, ahol el lehet kezdeni az építkezést. A város önerőt biztosít a TAO pályázatokhoz és tavasszal sportöltöző építkezése kezdődik. A régi öltöző, egykori kúria, a jövőben turisztikai szerepet kap majd, ami ugyancsak fontos a város számára.

Ha a turizmusnál tartunk, mi lesz a fürdővel, stranddal?
Politikai vita kerekedett ebben az ügyben testületi ülésen. A kettővel ezelőtti polgármesteri vezetés baloldali érdekkörnek akarta eladni a strandot, és ennek a hullámai még mindig nem ültek el. Mi gyakorlatiasan közelítünk ehhez a kérdéshez is. A számok azt mutatják, hogy a téli működés a strandnak is veszteséget okoz, tehát a nyári üzemelés plusszából kellene rentábilissá tenni mindhárom területet. Ez a három terület – tehát a fürdő, a strand és a camping –, üzemeltetési-, fejlesztési koncepcióját a megyei önkormányzat fejlesztési cége tanulmányban tárja elénk január 31-ig. Ez tudományos alaposságú felmérés és tervezés, amely alapján tisztábban láthatjuk, hogy a város számára kedves létesítmények hogyan lehetnek fentarthatóak.
A város saját cégén keresztül próbálja kihozni a legjobbat a fürdő-ügyből, ám nincs könnyű helyzetben, mert nemcsak ez a terület veszteséges számára. Mit tehet ebben az esetben a város?
Segítenünk kell a város üzemeltetéséért tevékenykedő cégünknek. Ők felelősek a parkok, belterületi utak, az ingatlanok karbantartásáért, a csapadékvíz-elvezetésért és egyre több feladatért, amit hozzájuk delegál az önkormányzat. A sok feladat egyben több pénz is, de például a közelmúlt hulladékszállítása veszteséges volt. A változások nyomán ezt a területet most már sikerülhet nullásra, tehát legalább nullszaldósra kihozni.

Mit tapasztal, tudják követni a város lakói, hogy éppen mikor ki viszi el a szemetet?
Sokakkal beszéltem erről én is, munkatársaim is. A nagy többség érti, hogy függetlenül a közszolgáltató váltástól és az új számlakibocsátó cégtől a rendszeres heti hulladékszállítást ugyanazok az emberek végzik a megszokott gépekkel. A továbbiakban is rendszerben marad a zsákos zöldhulladék szállítás, és havonta a sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés. Az üveget külön a városba telepített hulladékgyűjtő szigeteken lehet elhelyezni. Abban a tekintetben még szükséges a felvilágosítás, hogy az egy zsákba gyűjtött szelektív hulladékok nem egy depóba rakják le, hanem a jásztelki telepen a válogató szalagról külön konténerekbe válogatják szét, tehát van értelme a szelektív hulladékgyűjtésnek.

A szociális szféra számára szervezeti változást hozott az új év. Mi ennek a lényege?
Valóban újdonság, hogy törvényi változás miatt – járásközpont lévén –, családsegítő- és gyermekjóléti központ jött létre. Ez azt jelenti, hogy módszertanilag ide tartozik az egész Alsó-Jászság. Ugyanakkor ellátási szerződés keretében nyolc településen a napi konkrét szolgálatot is ellátja az intézmény. A központ megalakulása, az átszervezés kapcsán minden dolgozónak a további foglalkoztatása biztosított.

Rokon terület az egészségügy, ahol izgalmas kísérletbe kezd a város.
Az egészségügy területén szerencsére orvoshiány nincs, az alapszolgáltatás rendben zajlik. Újdonság, hogy a 75 éven felüli egyedülálló városlakókat célzó mintaprogramban vesz részt Jászapáti. Szociális munkások, pedagógusok, egészségügyi végzettségűek és diákok önkéntes szolgálata egyesül itt a siker érdekében. Alapállapot felmérés során rögzítésre kerülnek az idős emberek szokásai, pihenő idői és számos más paraméter. Első körben hatvan érintettből tizenöten kapnak okos karkötőt és laptopot, amelyek segítségével online érzékelik a szakemberek, ha eltérést tapasztalnak, illetve ha segítségre szorul az idős ember.

Az iskolákról most nem beszéltünk részletesen, ám még ebben az egészségügyi programban is találkozunk velük. Ennyire aktívak a fiatalok?
Az iskolák rendszeresen részt vesznek felkérésünk alapján városi rendezvényeken, nemzeti ünnepeken és nemcsak lelkesen, de kiválóan is szerepelnek. Úgy látom, hogy jó utánpótlása van sportban, kultúrában és az élet minden területén az önzetlenül, önfeláldozóan dolgozó civil szervezeteinknek a vegyeskartól, a színjátszóktól a Jásztánc Alapítványon át a polgárőrségig és az önkéntes tűzoltóságig. Ez is optimizmusra adhat okot városunk jövőjével kapcsolatban. Jászapátinak van jövőképe.

Vélemény, hozzászólás?