Közmeghallgatás: jó évet zár a város

November 23-án, szerdán tartotta éves közmeghallgatását Jászapáti Város önkormányzata a Pajer Antal Művelődési Házban. A kötelező fórumon valamennyi képviselő részt vett, és ott voltak a Polgármesteri Hivatal szakértői, a rendőrség, valamint civil szervezetek képviselői és a város érdeklődő polgárai. Minden ismert probléma felvetődött a város vezetőinek beszámolója után, de az ivóvíz problémái érdekelték leginkább a többséget.

A fórumot Farkas Ferenc polgármester nyitotta, aki köszöntötte a megjelent városatyákat, a járási hivatal képviselőjét, a helyi rendőrség vezetőjét, bizottsági tagokat, iroda- és intézmény- illetve vállalatvezetőket, valamint az érdeklődő lakosságot.

A napra pontosan egy évvel ezelőtti közmeghallgatás óta eltelt idő folyamán sok akkori terv testet öltött, illetve a megvalósításuk folyamatban van. Az év közben megnyílt pályázati lehetőségekre is reagált az önkormányzat és a Gazdaságfejlesztő Kft szakembereivel sikeresen vették az akadályokat. Az önkormányzat 2014-2019 időszakra alkotott gazdasági program szerint haladnak a beruházások. A városkép kialakítására szolgáló integrált településfejlesztési stratégia kidolgozása után múlt év szeptemberében elfogadta a testület, ennek értelmében valósulnak meg az öt éves időintervallumot átfogó elképzelések. A stratégia elemét képzi Jászapáti fejlesztése pályázati forrásból, a települési rend és közbiztonság, a város jó hírnevének megőrzése, az oktatás, nevelés és egészségügy Jászapátin, intézmények működése és finanszírozása. A fentiekben foglalt feladatok megvalósítása különösen a meglévő értékek megőrzése és a pályázati lehetőségek kiaknázása folyamatosan jelen van az önkormányzat életében – hangsúlyozta a polgármester. A továbbiakban Farkas Ferenc ismertette a város pénzügyi helyzetét.

Kötelező önkormányzati feladatok ellátására állami költségvetésből 606 309 000 Ft jutott a városhoz. Önként vállalt önkormányzati feladatok ellátására helyi adóbevételekből – iparűzési adóból 146 millió, gépjármű adóból 13 millió, kommunális adóból 6 millió 100 ezer, idegenforgalmi adóból 2 millió 750 ezer, talajterhelési díjból 2 millió 400 ezer bevétel származott. Pályázati forrásokra 58 millió 142 ezer forint jutott. A Jászapáti Egyesített Szociális intézmény működésére támogatásként 63 millió forintot, a könyvtárra 22 millió forintot, az önálló óvodai intézményre 131 millió 227 ezer forintot fordítottak.

A gazdasági program fő célkitűzéseként jelentkezett a meglévő utak felújítása. Idén befejeződött a Bem apó út és a Nyárfás utca rekonstrukciója. Az utak karbantartása, kátyúzása két ütemben valósult meg. Az utak karbantartását adóbevételekből finanszírozták. A gazdasági programban kiemelt szerepet kapott az elvándorlás megakadályozása, a fiatalok helyben maradásának támogatása. 2016-ban hárommillió forint összegben vissza nem térítendő támogatást irányoztak elő az első lakáshoz jutást elősegítendő. Települési támogatást létesített a város lakhatási költségekhez 6 millió 345 ezer forint értékben juttatás formájában. Kidolgozták a nagycsaládosok építési kedvezményét jelentő támogatási rendszert is.

A település rendje és közbiztonsága érdekében bővítették a térfigyelő kamerarendszert a városban. A rendszert egy a rendőrséggel együttműködő cég üzemelteti és figyeli.

A város tisztaságának megőrzésével, a település szépítésével az önkormányzat megbízta a Jászapáti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t, ezzel mind anyagilag, mind fizikálisan biztosítva a pozitív városkép megőrzését.

Számos feladattal bízták meg a közfoglalkoztatásban dolgozókat is. A közterületek tisztántartásában, a temető rendbe tételében, a vásár üzemeltetésében, városi tulajdonú ingatlanok javításában nyújtanak segítséget.

Az év elején civil szervezetek közreműködésével ez évben is értékes programokon vehették részt a városlakók. A hagyományos programok mellett itt rendezték a Jász Bált és a Jászsági Randevú keretén belül idén ünnepeltük a település alapításának 625. évfordulóját. Az önkormányzat költségvetéséből jelentős összeggel támogatta a civil szervezeteket. A Városi Sportegyesület 6 millió 100 forint, a Rácz Aladár Zeneiskola 2 millió 500 ezer, a Jászkiséri Tűzoltóság 4 millió, a Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2 millió 400 ezer, a Jászapáti Polgárőr Egyesület 700 ezer, a Római Katolikus Plébánia 600 ezer, az Úszó Szakosztály 400 ezer, a Kígyó Dojo Harcművészeti SE 450 ezer, a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium Tájfutó Szakosztálya 450 ezer, a Familya SC Erőemelő Club 150 ezer, a Jásztánc Alapítvány 800 ezer forint támogatást kapott. Kiegészítő támogatást biztosítottak az újrainduló labdarúgó szakosztály működésére, valamint a birkózók által használt tornacsarnok rezsiköltségeinek fedezésére 2 millió 500 ezer forintot. A pénzügyi bizottság jóváhagyásával 2,5 millió forint segítséget kaptak az Apátin működő hagyományőrző civil szervezetek, közösségteremtő kulturális tevékenységek.

A Jászapátin megszokott magas szintű óvodai és bölcsődei ellátás garanciája az ott dolgozó pedagógusok szakképzettsége, rátermettsége. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása továbbra is fontos feladata az önkormányzatnak. A finanszírozás állami forrásból, valamint kiegészítő támogatásból valósul meg. A diákokat különböző ösztöndíjas pályázati lehetőségekkel támogatják, amelyek keretében ez évben 675 ezer forint önkormányzati ösztöndíjast osztottak ki. A Bursa Hungarica keretében 825 ezer forinttal segítették a jó tanulókat. Tankönyvtámogatásra közel kétmillió forintot fordított a város. Az egészségügyi alapellátás működtetése mellett folytatódik a Svájci Alapellátás-fejlesztési modellprogram. A Jászapáti Család és Gyermekjóléti Szolgálat új, akadálymentes épületbe költözött.

2016-ban tíz területfejlesztési operatív pályázatot nyújtott be a város. A vidékfejlesztési pályázati körben egy, a Norvég Alaphoz egy, a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz egy pályázatot írtak. Kültéri tornapálya építésére és az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó megünneplésére is pályáztak. A választási ciklus előirányzott gazdasági része a 2016-os évre vonatkozólag megvalósult. Mindenek előtt a fejlesztések megalapozását, azok pályázati forrásból történő finanszírozását, a települési rend hatékony fenntartását, a városkép megőrzését, az oktatás, nevelés, egészségügy megfelelő színvonalú támogatását, valamint az intézmények működésének hatékony és rendszeres finanszírozását tartja a városvezetés továbbra is elsődlegesnek.

A polgármester beszámolóját követően az intézményvezetők tájékoztatták a megjelenteket a vezetésükhöz tartozó szervezetek működéséről, a megvalósult és a tervezett elképzelésekről. Horváth Zoltán a közfoglalkoztatás helyzetéről számolt be a hallgatóságnak. Elmondta, hogy jelenleg az álláskeresés időszakában tudnak közfoglalkoztatás keretében dolgozni a városlakók. Ez évben 130 ember vett részt a száz százalékos állami bértámogatású programban. Közülük húszan tudtak munkahelyen elhelyezkedni. Jövőre kevesebb embernek tudnak a közfoglalkoztatás keretében munkát adni, hiszen a térség munkaerő-hiánnyal küzd.

Az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről Kalmárné Nagy Erika intézményvezető tartott részletes beszámolót. Ismertette a védőnők és a bölcsődei dolgozók feladatkörét. Beszámolt a védőnői ház felújításáról, a bölcsődében létesült sószobáról, az idősek klubja foglalkozásairól. Felhívta a figyelmet a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségére.
Nagy Pál Péter a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Intézet pályázatírói tevékenységéről tájékoztatta az egybegyűlteket. Mintegy tizenöt sikeres és folyamatban lévő pályázatról kaptak tájékoztatást a megjelentek. A Jászapáti Ipari Park bővítése című kiemelt jelentőségű, 700 millió forintos összköltségű program mellett sikeres pályázatok születtek többek között a turizmus, infrastruktúra-fejlesztés, épület energetika, oktatás témákban.

Bodnár Attila a Jászapáti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője a cég feladatkörébe tartozó kommunális ágazatról, a strand, a temető és a vásár üzemeltetéséről beszélt. Az év közepétől datálható szelektív hulladékgyűjtés kapcsán elmondta, hogy sajnos a zöld gyűjtőzsákok minősége kifogásolható. A gyűjtést négy új kukásautóval végzik, melyeket bérleti szerződés keretében üzemeltetnek. A számlakibocsátást novembertől a NHKV Zrt. végzi. A strandon az idei fejlesztések keretében épült zuhanyzó, szauna, masszás helyiség és új fitnesz eszközöket is beszereztek. A sikeres helyitermék boltot is a társaság felügyeli. A vásár területén infrastruktúra fejlesztést terveznek. A temetőben új urnafülkéket alakítottak ki, a kert gondozása rendben működik. Több közintézmény felújítása, valamint belterületi utak kátyúzása is megtörtént a városüzemeltető közreműködésével.

Pallagi Imréné intézményvezető az óvoda működéséről számolt be a hallgatóságnak. Elmondta, hogy a három intézményben 46 dolgozó részvételével 12 csoportban jelenleg 260 gyermeket nevelnek magas szakmai színvonalon. Dr. Bukor Irén a városi könyvtár, a művelődési ház, a Tourinform Iroda és a Vágó Pál Helytörténeti gyűjtemény tevékenységéről, állandó és időszakos rendezvényeikről, látogatottsági adatairól számolt be.

A népes hallgatóságnak írásban volt lehetősége reflektálni a hallottakra illetve kérdéseket feltenni a képviselők részére. Többen érdeklődtek az ivóvíz minőségváltozásának okáról. Gócza Zoltán, a Jászsági Üzemmérnökség Üzemvezetője elmondta, hogy jelenleg az ivóvízminőség javítását célzó program befejező elemeként az ivóvíz megfelelő kémiai összetételének technológia szabályzása történik. A szokatlan íz és illat abból adódik, hogy a tisztítás folyamán megváltozott az ivóvíz kémiai összetétele. Sári József műszaki vezető részletesen ismertette a technológiai folyamatot. Elmondta, hogy az öt kútból kapott vízből szerves vegyületeket szűrnek ki. Kivonják a vas, arzén és mangán tartalmat, szűrik, majd klórozzák a vizet, hogy így megkössék a határértéken felüli ammóniumtartalmat. A csapból folyó víz tiszta, az EU szigorú előírásainak megfelelő. Jelenleg még mosatják a csöveket, ezért körülbelül egy év időtartam kell ahhoz, hogy a legvégső, ritkán használt pontokon is teljesen megtisztuljon a rendszer a régi lerakódásoktól.

Többen kifogásolták a csapadékvíz-elvezetés hiányosságait. Farkas Renáta válaszában elmondta, hogy megvizsgálják a nevezett utcákat, de az árkok tisztítása a lakosok feladata.
Farkas Ferenc kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a térfigyelő kamerák adatai a rendőrségre futnak be. A kerékpárutak diletációs problémáit a tavasszal megoldják. A lakatlan, elhanyagolt épületek karbantartása a tulajdonos feladata, az önkormányzat felszólítást küldhet és küld ki. A régi hulladéklerakó helyén egyelőre nem épülhet semmi, mert öt év utógondozást követően is egy ideig csak monitoring időszak következhet a területen. Hamar Gábor rendőrőrs parancsnok a kamerák kapcsán hozzátette: a rendszert figyelő alkalmazottaknak titoktartási kötelezettségük van, megfelelő vizsgát tett képzettséggel rendelkező személyek ellenőrzik a kamerákat. Rajtuk kívül csak a bizonyítás részét képező tanúk kaphatnak betekintést a felvételekbe.

Végezetül Farkas Ferenc polgármester megköszönte az aktív részvételt, valamint az elmúlt egy év során nyújtott segítséget valamennyi, a város érdekében tevékenykedő szakembernek.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?