A megelőző szemlélet eredményeket hoz

Védőnői munkaértekezletet tartottak december 2-án, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Ezen alkalommal kiemelt figyelmet kaptak a gyermekvédelem aktuális kérdései, szó volt többek között a védőnők munkakörébe tartozó jogszabályváltozásokról és az iskolai egészségfejlesztési programokról is.

Tavaly ünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának századik évfordulóját, melyet 2015 óta Hungarikummá minősítettek, hiszen a tradicionális ellátási rendszer nemzetközileg is egyedülálló. A védőnők jelzőrendszeri feladata mellett az egészségvédelemmel évről évre családok ezrein segítenek.

Tamásné Teleki Lilla járási vezető védőnő köszöntötte Rózsáné Rigó Éva megyei vezető védőnőt, dr. Dobos Róbert hivatalvezetőt, Borbásné Szabó Bernadett kormányablak osztályvezetőt, dr. Pazsa Tibor járási tiszti főorvos osztályvezetőt, és dr. Buda Sándor Gyámügyi Osztály vezetőt, valamint a Jászság jelenlévő védőnőit.

A munkaértekezlet megnyitása után Dr. Dobos Róbert köszönetét fejezte ki a védőnők munkájáért, aminek nem lehet eléggé megbecsülni a jelentőségét. Jelenleg 45 körzetben négy ezer családdal vannak kapcsolatban a védőnők és közel tíz ezer gyermeket gondoznak.

Ezt követően tájékoztatta a hallgatóságot a járási hivatal rendszeréről, melyben kiemelt fontosságú az egészségügyi alapellátás, így céljuk a szorosabb munkakapcsolat kiépítése az egészségügyi területen dolgozókkal.

A kormányablak szerepe igencsak megnövekedett a gyermekes családok életében – erről számolt be Borbásné Szabó Bernadett, a Jászberényi járási Hivatal Kormányablak Osztályvezetője. A leggyakrabban előforduló ügyek a csecsemő- és gyermekgondozás, a családi pótlék, valamint az anyasági támogatás kérelme. Az előadó ismertette a jelenlevőkkel a támogatások feltételeit és az ehhez kapcsolódó tudnivalókat. Előadásában érintette a Nemzeti Egységes Kártyarendszert, illetve a diákigazolvány legszükségesebb tudnivalóit.

Tamásné Teleki Lilla, a Népegészségügyi Osztály járási vezető védőnője, a védőnők teendőiről tartott előadást, melyben rávilágított a gyermekvédelmi feladatok ellátására is. „A családoknak gondoskodnia kell a gyermekről, ha ezt nem tudják teljesíteni, akkor a társadalomnak kötelessége átvállalni” – kezdte beszédét, majd két, közelmúltban történt tragikus gyermekhalálozási eset példájával folytatta, melyben a védőnők kerültek az ügy fókuszába. Tamásné Teleki Lilla hangsúlyozta az adminisztráció precíz vezetésének fontosságát, mellyel kiküszöbölhető a problémás esetekben a védőnők indokolatlan felelősségre vonása. Kiemelte, hogy a közhittel ellentétben nem lehet lemondani a védőnői szolgáltatás igénybevételéről, hiszen az egészségügyi elhanyagolásnak minősül.

Dr. Buda Sándor, a Gyámügyi Osztály vezetője folytatva az előző előadás témáját, a gyermekvédelem aktuális kérdéseit és a jogszabályváltozást ismertette. Szintén érintette az idén történt gyermekhalálozási esetek körülményeit, valamint felkészítette a védőnőket az ehhez hasonló ügyek megelőzésére. A gyámhatóság és a védőnők munkája kéz a kézben a jár, így az interaktív beszélgetés során olyan kérdéseket is megvitattak, mint azt, hogy mit lehet tenni a nyilvánosság elől elzárkózó, titokzatos családok esetében. Szó esett a családokból történő kiemelésről és az ezzel kapcsolatos hivatali intézkedésekről.

A tartalmas előadás után néhány perces szünet következett, majd Sárköziné Nagy Szilvia iskola-, területi-, kórházi védőnő az egészségügyi ellátók feladataira tért ki gyermek bántalmazásának, illetve elhanyagolásának gyanúja esetén. A gyermekbántalmazás testi és lelki értelemben vett atrocitás, amit a szülő is elkövethet gyermeke ellen, agresszióból, vagy a túlféltés miatt. Ugyanakkor, a kamaszgyermek saját magának is árthat, ilyenkor a legjobb, ha a pedagógus beszél a szülőkkel, és csírájában elfojtják a problémát. A védőnőknek a gyermek testén lévő horzsolásra, zúzódásra kell felfigyelni, vagy a nemi erőszak tüneteit észrevenni. Felhívta kolléganői figyelmét, hogy minden esetben jelzőrendszeri kötelességük van a háziorvos, illetve a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint a járási hivatalok gyámügyi osztálya felé.

Rózsáné Rigó Éva megyei vezető védőnő a jogszabályok oldaláról közelítette meg szakma feladatkörét. Választ adott arra a visszatérő kérdésre, hogy egy szülő lemondhat-e a védőnői ellátásról? „Nem létezik olyan jogszabály, ami felmentene a védőnői feladat alól. Senkivel nem lehet ilyen egyezményt kötni!” A gyakorlatban viszont némely szülő elutasítja az ellátást, például nem engedi be a védőnőt a házba. Előadásában kiemelte, hogy ilyen eseteknél is fontos a dokumentáció pontos vezetése, így fény derül a gyermeket, illetve a családot érintő problémákra.

Gőzné Rusvai Júlia jászapáti iskolavédőnő az Iskolai Egészségfejlesztési programot ismertette a módszertani lehetőségek bemutatásával. A Jászapátin létrejött praxisközösség három települést foglal magába: Jászapátit, Jászkisért és Jásziványt. A programhoz nyolc háziorvos csatlakozott, valamint gyógytornász, diabetikus, praxisnővér és egészség pszichológus is részese a kezdeményezésnek. A praxisközösség és az iskola között jól működő kapcsolat jött létre, melynek fő célja a tudatos egészségnevelés. „Az alapellátási modellprogramon keresztül bevonnak minket egészség- és családi napok lebonyolításába. Közösen összefogva pedig egyre több családhoz eljut a megelőző szemlélet és lassan, de alaposan jó eredményeket hoz.”

Végül Tamásné Teleki Lilla zárta a rendezvényt, az aktualitásokkal és a jogszabályváltozások rövid ismertetésével.

Szabó Lilla

Szabó Lilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?