Új dimenziók a tanárképzésben

A XXI. század oktatási és társadalomtudományi dimenzióiról értekeztek az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának hazai és vendég előadói csütörtök délelőtt a főiskola Apponyi termében.

A megjelenteket – köztük Szabó Tamás polgármestert, Nagy Andrást a Humán Erőforrás Bizottság elnökét, tanárokat, professzorokat és természetesen a diákokat – dr. Varró Bernadett intézetigazgató köszöntötte. Elmondta, hogy a jövőre századik születésnapját ünneplő intézmény hosszú ideje részese a Magyar Tudományos Akadémia programsorozatának. Az iskola életében fontos szerepet tölt be az oktatás mellett a kutatás, fejlesztés, az innováció, a társadalomban való szerepvállalás.

Száz évvel ezelőtt a jellemzően mezőgazdaságból élő jászok között nagyfokú volt az iskolázatlanság. A térség országgyűlési képviselője, gróf Apponyi Albert a főiskola 1917-ben kelt alapító-okiratában célként fogalmazta meg: „A magyar nemzet jövője érdekében népoktatási ügyünk azért fejlesztendő, hogy a magyar nép a nemzetek nagy versenyében sikerrel állhassa meg a helyét.” Ezt a feladatot teljesíti ma is az intézmény, mely a térség szellemi központja. Az itt tevékenykedő nagynevű tanárok oktatáson kívüli tudományos, társadalmi, közéleti tevékenységük is jelentősen hozzájárult a régió szellemi fejlődéséhez. Napjaink kihívásai még nagyobbak. Az intézménynek a tanulóváros központi motorjává kell válnia s az Eszterházy Károly Egyetem részeként a tudományos minőség kötelez. A fejlődés mozgatórugója az információ és a tudás, aminek eredményeként meghatározóvá válik az emberi tényező.

img_7357

A november hónap országos és egyetemi szinten egyaránt kiemelt tudományos rendezvényeknek az ideje. Az intézményben is több program indult ennek jegyében. Továbbképzések, utóképzések egészítik ki a mai konferenciát.

A köszöntőt követően dr. Szaszkó Rita főiskolai docens vette át a szót, aki az ülés moderátoraként felkonferálta az első előadót az MTA doktora, Dr. Falus István személyében.

A professzor a pedagógusképzők kompetenciáiról beszélt előadásában. Elöljáróban megjegyezte, hogy olyan merész vállalkozás ilyen magas oktatási színvonalú közegben beszélni a tanárképzésről, mint Egerben a borkészítésről. Az előadó vetített képekkel illusztrálva nyolc szükséges kompetencián vezette végig a hallgatóságot, majd arra biztatta a diákokat, hogy a kutatást támogató honlapon feltett kérdéssor megválaszolásával támogassák a kompetenciakutató projektet.

Dr. Bárdos Jenő professzor a pedagógia doktora fokozat nemzetközi és hazai helyzetéről tartott előadást. Kifejtette a hasonlóságokat és a különbségeket a Ph.D és az Ed.D között. Ismertette az angolszász és a magyar tudományos fokozatok mibenlétét. Kiemelte, hogy bár ma az oktatás erős nyomás alatt van, mégis a jövőre fókuszálva kell előre lépni e téren is.

img_7355

Dr. Perjés István, a neveléstudomány kandidátusa egy tanmesén keresztül mutatott rá a képesség, teljesítmény, kommunikáció, önazonosság egységén alapuló oktatás, nevelés titkaira.
Sebők Balázs PhD főiskolai docens Ha újra kezditek, újra kaptok címmel a Szolnok megyei Munkásőrség első éveiről tartott érdekes, fotókkal gazdagon illusztrált előadást.

Jávorszky Ferenc tanársegéd a számítógép felhőinek oktatásban betölthető, egyelőre kiaknázatlan lehetőségeire hívta fel a figyelmet. A felhő előnye, hogy nem igényel hardvert, szoftvert, szakembert, bárhonnan elérhető, ám a biztonság még nyitott kérdés a használat során –hívta fel a figyelmet az előadó.

Dr. Várszegi Tibor és Palkó Tibor javaslatára a Jászberényi Campus új logójában a Lehel kürtről ismert Béke pecsét kap helyet. Dr. Várszegi Tibor rövid ikonográfiai vázlatában kifejtette a végtelen csomó és a nyitott jobb tenyér szimbolikáját, valamint a kürtön jelzett képírás mondanivalóját.

A szünetet követően a Resarch 2.0 the future infiormation literarcy című kötettel ismerkedhettek meg az érdeklődők az Információs és Kommunikációs Tanszék, a Humáninformatikai Tanszék és a Tittel Pál Könyvtár munkatársainak részvételével tartott könyvbemutató keretében.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?