Viták és döntések a városházán

Október 20-án 14 órai kezdettel tartotta Jászapáti Város Képviselő-testülete soros ülését a városházán.

Farkas Ferenc köszöntötte a megjelent képviselőket, akikhez Pádár Lászlóné később csatlakozott. A polgármester külön üdvözölte dr. Bukor Irént, a könyvtár új igazgatóját, Pócs János országgyűlési képviselőt, valamint Baginé Gavaldik Líviát, a Jászsági Szociális Társulás intézmény vezetőjét. A két ülés között történt eseményekről szintén a polgármester tájékoztatta az egybegyűlteket.

A kérdések, bejelentések lehetőségét kihasználva Birkás Ferenc a Damjanich úti parkolási gondok megoldására kérdezett rá. A polgármester válaszában kifejtette, hogy a TOP keretén belül beadott pályázat alapján építik meg majd a parkolót, kerékpárparkolót. Pádár Lászlóné arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a közösség gyermekeivel bármiféle probléma merül fel, akkor azt a város lakói lehetőség szerint az érintett szülőkkel, pedagógusokkal beszéljék meg, ne a közösségi oldalakon állítsák pellengérre a gyerekeket, mint az a közelmúltban történt. (Gyerekek kukákat borogattak és randalíroztak, amiről a város egyik élő lelkiismerete, video-krónikása tájékoztatta a város lakóit– a szerk). Birkás képviselő Pócs János véleményét kérte a strand ügyében, amiről elhúzódó politikai vita alakult ki az elmúlt hetekben.

Pócs János hozzászólásában elmondta, hogy látta a felvételt az előző testületi ülésről, amelyen az ő vezetése alatti időszakot bírálták. Kifejtette, hogy munkáját soha nem az önös érdek vezette, vagy a másik hibáztatása. Megvédi azt az időszakot és a munkatársait. „Borbás Zoltán munkáját a városüzemeltetés élén akkor is megvédtem és teszem ezt most is.” Szabó Lajos politikai támadásait a bukott diák korrepetálásához hasonlította. A továbbiakban Pócs János emlékeztetett a Szabó Lajos polgármestersége alatt megtörtént visszásságokra, hiányos beruházásokra. Például a művelődési ház esetében új tetőt számoltak el, de a régire tették az új cserepet, úgy hogy be is szakadt a tető.

Az Ipari Parkba tízévig csak ment a pénz, betelepülőt viszont a Pócs-éra alatt sikerült találni. Szabó polgármesterként a testület tudta és beleegyezése nélkül belehajszolta az akkori jegyzőt 440 millió forint jelzáloghitel felvételébe, majd a törvényesség őre még negyven millió forint fájdalomdíjra perelte is a várost, amit el kellett hárítani. Szabó Lajos 360 millió forint számlaegyenleggel vette át Török Sándortól a várost, majd tíz év múlva, egyetlen munkahely teremtése nélkül, 1,3 milliárd forint adóssággal adta át.

„Lehet kritizálni a strand és a kemping működését. Elismerem, hogy határozottabb lépéseket lehetett volna tenni, és azok szükségesek most is, hogy valóban jól működő intézmény legyen. A strand a városé.” Az önkormányzat veszteségesen üzemelteti, mert nem akarta a lakosságot terhelni a magasabb belépők megfizettetésével. A városfejlesztés előbbre való, mint az önös politikai bosszú – hangsúlyozta Pócs János.

Szabó Lajos képviselő reagálásában kifejtette, hogy a polgármestersége alatt történt fejlesztéseket ma is büszkén mutathatják. A szocialista vezetésre meglátása szerint nem lehet azt mondani, hogy elvette a strandtól a pénzt. Hangsúlyozta, hogy nem üzenget és nem is üzengetett senkinek. Ellenzékiként érzékeli, hogy a város súlyos gondokkal küzd. „Elgondolkodtató, hogy Pócs úrnak és nekem érdemes-e testületi ülésekre járni?”

Pócs János, a Jászság parlamenti képviselőjeként határozottan kijelentette: – Nem fogok elgondolkodni azon, hogy bejárok a testületi ülésre, mert mindaddig, amíg képviselhetem azokat az embereket, akik rám szavaztak, és élvezhetem a bizalmukat, itt leszek. Mindent megteszek, hogy jól együtt tudjunk működni a településvezetőkkel.

Szabó Lajos saját maga politikai karrierje szempontjából más következtetésre jutott: „Nyugodt szívvel fogok lemondani a mandátumomról, mert úgy gondolom, hogy ezzel szolgálom a város érdekét” – mondta. Ez a megjegyzése nem minősül hivatalos bejelentésnek, közjogi következményei nincsenek, továbbra is tagja a testületnek.

Farkas Ferenc ismertette, hogy turisztikai pályázat keretében Jászapáti igen jelentős forrásokra pályázik. A strand fejlesztése folyamatosan történik, bővülnek a szolgáltatások, amelyek mellett az önkormányzat támogatólag ott áll.

Szünetet követően rendeletalkotásról szavaztak a képviselők. A települési támogatásokban rendeletet módosított az önkormányzat. Ennek értelmében a hulladékszállítási díj megfizetésénél támogatásban részesül az a 70. életévét betöltött személy is, aki tartós gondozásra szorul, és vele közös háztartásban él az otthoni ellátását szolgáló ápolási díjban részesülő nagykorú hozzátartozója. Szintén módosították az első személyi tulajdonú lakás építésére/vásárlására vonatkozó rendeletet, mely a továbbiakban egységes rendszerben történik a többi települési támogatással. A képviselők elfogadták a rendelet-módosítást a piac területének növeléséről is.

A testület a hatékony családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyabbá tételének érdekében tizenkét jászsági települési önkormányzattal együttműködve jogi személyiséggel rendelkező társulást hoz létre Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás néven. Az együttműködésről a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Baginé Gavaldik Lívia beszélt. A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat egyik szervezeti egysége Jászapátin kapott helyet, mert kizárólag járási székhelyű önkormányzat lehet a központ fenntartója, ezért a Jászságban Jászberény mellett Jászapáti rendelkezik a szolgáltatási joggal. A feladat ellátására mindkét településnek létre kell hozni egy új intézményt vagy egy másik intézmény szakmailag önálló szervezeti egységét. A javaslat egy önálló intézmény létrehozásáról szól.

Pallagi Imréné a Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény oktatási év előkészítéséről szóló szakmai beszámolóját kilenc igen szavazattal elfogadta a testület. A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkáját Kalmárné Nagyistván Erika, az intézmény vezetője értékelte írásban. A képviselők elfogadták a beszámolót. Biróné dr. Boros Anikó jegyző a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását kérte. A polgármester javaslatára Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról is döntöttek. Szintén Farkasa Ferenc tett javaslatot a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című felhívás megpályázására. Szerződést módosítottak a közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról, döntöttek a városi önkormányzat és a Sansz Projekt Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Bt. megbízási jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Szerzők:

Kárpáti Márta
Halász Lajos

Latest posts by Munkatársunk (see all)

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?