Fejlődtek a kormányablakok

A 2011-ben huszonkilenc helyszínnel indult kormányablak program keretében országosan ma már több mint 260 kormányablak áll az állampolgárok rendelkezésére. A kormányablakokban intézhető ügykörökben számos változás következett be az elmúlt egy évben. Ezekről kérdeztük dr. Dobos Róbertet, a Jászberényi Járási Hivatal hivatalvezetőjét.

Bő ötéves tapasztalat birtokában miben látja a kormányablakok jelentőségét országosan?
A kormányablakok egyik legfontosabb és alapvető jellemzője, hogy egy valós integrált ügyintézésre – azaz egy helyen többféle államigazgatási ügy intézésére – azonos színvonalon nyújt lehetőséget. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet a kormányablakok számára azonnali és saját hatáskörben intézendő, továbbítandó, tájékoztatás szintű ügyköröket, valamint kiegészítő szolgáltatásokat és hivatalból intézendő ügyeket határoz meg.

Milyen sajátossága van a felsőjászsági kormányablakoknak?
A megyénkben működő 13 kormányablakon belül a Jászberényi Járási Hivatalhoz egyedülálló módon három kormányablak is tartozik. Ezek a Jászárokszálláson, a Jászfényszarun és a Jászberényben működő – átlagban mindösszesen heti kétezres ügyfélforgalommal működő – kormányablakaink. A jászárokszállási és jászfényszarui kormányablak már 2014 óta működik, a jászberényi kormányablak átadására pedig 2015 novemberében került sor. A Felső-Jászságban a lakosság nagy része a klasszikus okmányirodai ügytípusok mellett a szociális, egészségbiztosítási, családtámogatási és nyugdíjbiztosítási ügyek tekintetében keresi fel ügyfélszolgálatainkat.

Tapasztalhatjuk, hogy egyre több ügyben fordulhatunk itt dolgozó munkatársaikhoz.
Az ügykörök bővülése fokozatosan történt és történik. Így ha az elmúlt szűk egy évet vesszük alapul, akkor azt láthatjuk, hogy amíg az elmúlt év utolsó napján 509 ügykör volt intézhető a kormányablakokban, addig mára ez a szám 1480-ra emelkedett. Mindez természetesen nem egy, hanem egy több lépcsős folyamat eredménye. Négy jelentős változás történt a jelenlegi év folyamán.

Melyek voltak ezek?
Első ízben 2016 januárjában 116 ügykörrel bővült az intézhető ügyek száma. A változások közül a legjelentősebb az e-szig bevezetése volt, illetve ide köthetőek az állami rezsicsökkentés részeként ingyenessé vált eljárások.

Áprilisban ismét nagy volumenű módosítás lépett hatályba, 508 új ügykör került a feladatok közé. Az újdonságok főként az állattenyésztési, természetvédelmi, környezetvédelmi és bányászati területekhez kapcsolódtak, de vélhetően nagyobb lakossági érdeklődésre tarthat számot. Például a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés megtétele, az élelmiszer és takarmány hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés, a nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem, vagy a telekalakítási engedély iránti kérelem.

Kis idő elteltével, 2016 nyarán következett az újabb bővülés, amikor is további 319 ügytípusban tudtunk az ügyfeleinknek segítséget nyújtani. Ezek közül kiemelném a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, a bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentésének és a telepengedély kiadására irányuló kérelem benyújtásának lehetőségét.

Rövid fejszámolással úgy tűnik, ez még mindig nincs közel 1500 elintézhető ügytípus…
Legutóbb október 15-én lépett hatályba a már említett Kormányrendelet módosítása. Ennek eredményeként újabb 53 ügykörrel bővült az intézhető ügyek köre. Az új lehetőségek közül a lakosság figyelmébe ajánlom pl. a pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok és közérdekű bejelentések benyújtásának lehetőségét, mely bejelentéseket továbbítunk az illetékes hatóság felé. Tájékoztatást tudunk nyújtani – többek között – a keresőképtelenség elbírálásához szükséges szakértői vélemény kiadására irányuló kérelmek kapcsán vagy a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárásban. Mindezeken túl jelentősnek mondható a vadászati igazgatás területét érintő egyes ügyek kormányablakokban intézhető ügyek közé történő integrálása.

Ez utóbbiak közül kiemelném a vadászterület határainak megállapítása iránti kérelem vagy a vadászati jog haszonbérletére kötött szerződések jóváhagyása iránti kérelem előterjesztésének lehetőségét. Nem utolsó sorban pedig – szintén a teljesség igénye nélkül – azokat az ügyeket említeném meg, melyek a telki szolgalmi jog törlése illetve bejegyzése céljából benyújtott kérelmek kapcsán merülhetnek fel az ügyfelek részéről.

A sok ismeretet, adatot megköszönve, végezetül mit üzen az állampolgároknak?
Továbbra is keressenek bennünket bizalommal, kollégáink a magas színvonalú ügyfélkiszolgálás jegyében állnak minden kedves ügyfelünk rendelkezésére!

Vélemény, hozzászólás?